dimarts, 26 de maig de 2020

AJUNTAMENT DE CALAFELL: PLA DE RESCAT


Aquesta infografia resumeix el Pla de Rescat que ha elaborat l’Ajuntament de #Calafell per fer front als estralls socials i econòmics de la pandèmia. Són 3,3 milions d’euros d’ajuts i inversions, que han consensuat per unanimitat tots els grups polítics municipals. S’aprovaran en el ple extraordinari convocat per dijous al migdia.


dilluns, 25 de maig de 2020

DIJOUS 28M SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIAL’Ajuntament de Calafell celebrarà, dijous 25 de maig, una sessió plenària extraordinària. Tornarà a ser un ple per via telemàtica, amb els regidors i regidores connectats en línia des dels seus domicilis, ateses les circumstàncies excepcionals d’aquests moments. El ple començarà a les 12 hores i se’n farà l’habitual transmissió en directe per streaming a http://calafell.tv/calafell-tv-directe/.

S’hi aprovarà un pla de rescat local, amb mesures de suport a les famílies i als comerços del municipi. Les modificacions pressupostàries que apareixen a l’ordre del dia corresponen als moviments econòmics per nodrir de fons aquest pla de rescat. L’ordre del dia és el següent:

1. Donar compte de la concurrència de situació de força major per a la realització de la sessió a distància.

2. Proposta creació comissió especial específica sobre l’estudi tècnic i econòmic de redimensionament del servei de neteja viària del municipi.

3. Proposta expedient 3995/2020 modificacions pressupostàries de l’Ajuntament de crèdit extraordinari finançat amb baixes.

4. Proposta expedient 4120/2020 modificacions pressupostàries de l’Ajuntament de suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat amb RLT.

5. Convalidar proposta expedient 3793/2020 modificcions pressupostàries de l’Ajuntament de suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat amb RLT.

divendres, 15 de maig de 2020

REGLAMENT DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

REGLAMENT DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL


Antecedents

Els pressupostos participatius estan sent una eina important per a que els veïns i veïnes de Calafell s’iniciïn en la democràcia participativa i s’aconsegueixi l’objectiu de decidir col·lectivament on van a parar part dels diners que es recapten a través dels impostos. Però, alhora, fomenten la corresponsabilitat en la presa de decisions, contribuint a millorar les polítiques públiques i el govern de la ciutat.

D’acord amb el Reglament de Participació Ciutadana, l’Ajuntament de Calafell impulsa els pressupostos participatius per tal que els veïns i veïnes puguin proposar i decidir en què invertir aproximadament l’1% dels recursos ordinaris, en el pressupost del següent any.

Els veïns i veïnes del municipi disposen d’una quantitat que establirà el Ple de l’ajuntament, anualment, per a decidir les propostes que considerin més prioritàries. Prèviament, poden fer propostes per valor inferior a la quantitat que estipuli l’acord de Ple. Tot el procés es farà, de manera digital, a través de la Plataforma Decidim Calafell.

No obstant, en les primeres edicions, la possibilitat de realitzar propostes sense un objectiu global o que no compartien una idea conjunta de municipi, de cap a on volem anar, de què volem ser en el futur, ha fet que es plantegés orientar aquests pressupostos participatius cap a un projecte de municipi comú.

Les polítiques europees i nacionals van encaminades a avançar cap els objectius de desenvolupament sostenible, amb la mirada posada en el 2030, que obligarà als ajuntaments a prendre accions en aquest sentit i a proposar projectes orientats en aquesta direcció, per tal d’aconseguir finançament en les convocatòries de les línies habituals d’ajuts de les diferents administracions.

És per aquest motiu que l’ajuntament de Calafell ha reflexionat i pretén orientar les propostes que surtin de la participació ciutadana en aquesta línia. En paral·lel, s’elaborarà un full de ruta, amb participació ciutadana, que ens permetrà consensuar els projectes que ha d’incorporar aquesta estratègia Calafell 2030. Aquest full de ruta servirà per a impulsar les propostes dels futurs Plans de Mandat del Consistori, fins el 2030.

Però, també, els pressupostos participatius agafen aquesta filosofia i recullen aquelles propostes ciutadanes que permeten avançar en l’agenda 2030 pel desenvolupament sostenible. D’aquesta manera, incorporem les propostes ciutadanes en una estratègia conjunta de municipi, la del Calafell 2030.

L’agost de 2015, 193 països van acordar els 17 objectius següents:

1. Eradicació de la pobresa: Acabar amb la pobresa en totes les seves formes a tot arreu.

2. Lluita contra la fam: Acabar amb la fam i la inanició, aconseguir la seguretat alimentària, millorar la nutrició i promoure una agricultura sostenible.

3. Bona salut: Garantir vides saludables i promoure el benestar per a totes les edats.

4. Educació de qualitat: Garantir una educació inclusiva per a tots i promoure oportunitats d'aprenentatge duradores que siguin de qualitat i equitatives.

5. Igualtat de gènere: Aconseguir la igualtat de gènere a través de l'enfortiment de dones adultes i joves.

6. Aigua potable i sanejament: Garantir la disponibilitat i una gestió sostenible de l'aigua i de les condicions de sanejament.

7. Energies renovables: Garantir l'accés de totes les persones a fonts d'energia assequibles, fiables, sostenibles i renovables.

8. Ocupació digna i creixement econòmic: Promoure un creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, una ocupació plena i productiva, i un treball digne per a totes les persones.

9. Innovació i infraestructures: Construir infraestructures resistents, promoure una industrialització inclusiva i sostenible i fomentar la innovació.

10. Reducció de la desigualtat: Reduir la desigualtat entre i dins dels països.

11. Ciutats i comunitats sostenibles: Crear ciutats sostenibles i poblats humans que siguin inclusius, segurs i resistents.

12. Consum responsable: Garantir un consum i patrons de producció sostenibles.

13. Lluita contra el canvi climàtic: Combatre amb urgència el canvi climàtic i els seus efectes.

14. Flora i fauna aquàtiques: Conservar i utilitzar de forma sostenible els oceans, mars i recursos marins per a un desenvolupament sostenible.

15. Flora i fauna terrestres: Protegir, restaurar i promoure l'ús sostenible dels ecosistemes terrestres, gestionar els boscos de manera sostenible, combatre la desertificació, i detenir i revertir la degradació de la terra i detenir la pèrdua de la biodiversitat.

16. Pau i justícia: Promoure societats pacífiques i inclusives per aconseguir un desenvolupament sostenible, proporcionar a totes les persones accés a la justícia i desenvolupar institucions eficaces, responsables i inclusives a tots els nivells.

17. Aliances per als objectius mundials: Enfortir els mitjans per implementar i revitalitzar les associacions mundials per a un desenvolupament sostenible.


1. QUI POT PRESENTAR PROPOSTES?

MANIFEST PER DENUNCIAR LA SITUACIÓ DE LA COMARCA


Demanen a la Generalitat que s’incloguin de manera prioritària els quatre punts bàsics per a la recuperació de la comarca en Sanitat, Mobilitat, Ajuts Social i Ocupació en la revisió dels Pressupostos 2020.

13 de maig de 2020.

El Consell d’Alcaldes del Baix Penedès es va reunir ahir de manera extraordinària per analitzar la situació actual i l’afectació que està tenint la crisi sanitària que ha derivat en crisi socioeconòmica a la comarca. Els alcaldes van constatar que s’ha agreujat una situació que ja era poc favorable fa uns mesos. Per això es va crear la Taula pel Baix Penedès des de la qual es va fer públic el greuge continuat que pateix el conjunt del Baix Penedès, que es tradueix en aspectes com una sostinguda baixa inversió per part de les administracions superiors, amb una distorsió entre la necessitat real i el nombre d’efectius pel que fa a mossos, agents rurals, bombers i mestres, entre d’altres, es va reunir novament aquest passat dijous per analitzar l’afectació de la greu crisi sanitària i socioeconòmica provocada pel Covid 19 i com està afectant a la comarca.

La primera actuació de la Taula ja va ser per denunciar i presentar esmenes molt concretes als pressupostos del 2020 de la Generalitat de Catalunya, on la comarca del Baix Penedès rep una quantia insignificant envers les necessitats reals que té. Eren esmenes a diferents departaments de la Generalitat, però es demanaven millores i atenció a quatre accions ben concretes. Totes van ser desestimades al Ple del Parlament. 

Durant la reunió del Consell d’alcaldes, un òrgan del Consell Comarcal del Baix Penedès, es va redactar i aprovar un manifest per ser aprovat per tots els plens municipals de al comarca i pel Consell d’Alcaldes del Consell Comarcal del Baix Penedès. principalment es demana, després de l’aprovació del Pressupost 2020 de la Generalitat de Catalunya, i de la anunciada pròxima revisió pel govern de la Generalitat, que s’inclogui en l’esmentada revisió, de manera prioritària quatre punts bàsics per a la recuperació de la comarca:

-Les inversions necessàries per millorar la sanitat a la comarca. Destacant les actuacions pendents a l’Hospital del Vendrell d’ampliació del servei d’Urgències, consultes externes, hospital de dia, llits d’hospitalització, de pal·liatius i de llarga estada i aparcament.

-Dotar a la comarca d’un Pla específic amb els recursos econòmics per a la recuperació socioeconòmica del Baix Penedès que prioritzi el foment de l’ocupació en tots els municipis.

-La necessitat d’incrementar els recursos personals i econòmics per a les àrees d’atenció a les persones en risc de vulnerabilitat.

-La bonificació al 100% dels peatges habituals (anar i tornar en 24h) a la C32 en els trams que connecten la comarca amb altres punts com són les entrades a la mateixa autopista i el peatge de Cubelles. 

Finalment també es demana que s’atenguin el conjunt de propostes plantejades el passat mes de gener a la Taula del Baix Penedès (mobilitat, política industrial, sostenibilitat, medi natural, etc.) Aquest manifest signat per tots els alcaldes es farà arribar a la Generalitat de Catalunya i als membres de la Taula pel Baix Penedès.

Tan el President del Consell Joan Sans, com el Vicepresident Jaume Casañas valoren satisfactòriament els acords assolits pels alcaldes i van subratllar la importància de la Taula del Baix Penedès com l'espai de trobada, consens i unió per sumar esforços per impulsar el Baix Penedès. A més, Joan Sans també va recalcar la importància de la unitat d’acció de tots els partits del territori per exigir un pla de xoc per a la Comarca.

dimecres, 13 de maig de 2020

DEMÀ DIJOUS, SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIAL’Ajuntament de Calafell celebrarà, dijous 14 de maig, una sessió plenària ordinària. Tornarà a ser un ple per via telemàtica, amb els regidors i regidores connectats en línia des dels seus domicilis, ateses les circumstàncies excepcionals d’aquests moments. Tanmateix, perquè els plens recuperin certa normalitat, aquest dijous tornarà a fer-se, com en l’anterior sessió, el torn d’intervenció de la ciutadania, al final de la sessió. Les persones que vulguin intervenir, hauran d’enviar les seves preguntes o queixes al correu electrònic alcaldia@calafell.org, fins a 24 hores abans.

El ple començarà a les 17 hores i se’n farà l’habitual transmissió en directe per streaming a http://calafell.tv/calafell-tv-directe/. L’ordre del dia és el següent:

1. Donar compte de la concurrència de situació de força major per a la realització de la sessió a distància

2. Aprovació acta anterior
2.2. Ple2020/5 ordinari 23/04/2020

3. Proposta de modificació de l'article "1. Àmbit personal i territorial" de l'actual conveni col·lectiu del personal laboral de l'Ajuntament de Calafell per als anys 2018-2023 (codi de conveni núm. 43001562011997).

4. Donar compte al ple de la corporació del decret d'alcaldia núm. 2091 de data 2 d'abril de 2020, de definició de l'organigrama municipal.

5. Donar compte al ple de la corporació del decret de l'alcaldia núm. 2307 de data 24 d'abril de 2020, d'aprovació de les directrius i normes internes per a la represa gradual i segura d'activitats de l'administració municipal per al millor servei a la ciutadania en la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

6. Donar compte al ple de la corporació del decret de l'alcaldia núm. 2311 de data 24 d'abril de 2020, d'aprovació del protocol d'actuació del personal municipal amb motiu de l'estat d'alarma i les seves pròrrogues, declarat pel reial decret 463/2020, de 14 març, per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, per salvaguardar la seguretat i salut laboral de tot el personal que presti els seus serveis de forma presencial.

7. Donar compte al ple de la corporació del decret de l'alcaldia núm. 2312 de data 24 d'abril de 2020, de mesures complementàries d'actuació per la represa d'obres i serveis

8. Donar compte al ple de la corporació del decret del tinent d'alcalde de l'àrea de serveis interns núm. 2313 de data 25 d'abril de 2020, d'aprovació dels plans de contingència presentats pel personal responsable i visats pel comitè de coordinació dels plans de contingència, per la prevenció i protecció en l'àmbit laboral dels riscos de propagació i contagi del (COVID-19).

9. Donar compte al ple de la corporació del decret del tinent d'alcalde de l'Àrea de Serveis Interns núm. 2381 de data 1 de maig de 2020, d'aprovació dels plans de contingència presentats pel personal responsable i visats pel comitè de coordinació dels plans de contingència, per la prevenció i protecció en l'àmbit laboral dels riscos de propagació i contagi del (COVID-19). Setmana del 4 de maig de 2020.

10. Donar compte de la informació a subministrar sobre el compliment de les previsions establertes a l'article 104.BIS LRBRL sobre el nombre de llocs de treball reservats a personal eventual. 1r trimestre de 2020.

11. Donar compte de la liquidació del pressupost de l'exercici 2019 i incorporació de romanents de crèdit a 31/12/2019 de l'Ajuntament de Calafell.

12. Donar compte de la liquidació del pressupost de l'exercici 2019 i incorporació de romanents de crèdit a 31/12/2019 de l'OAM Fundació Castell de Calafell.

13. Donar compte del decret de l'alcaldia núm. 2020/2183 de data 15/04/2020 corresponent a la proposta d'acord en relació amb l'aprovació del pla pressupostari a mig termini pel període 2021-2023.

14. Donar compte de l'informe de tresoreria sobre el període mig de pagament a proveïdors corresponent al primer trimestre de l'exercici 2020.

15. Donar compte de l'informe de tresoreria sobre el compliment dels terminis de pagament en el primer trimestre de 2020, d'acord amb la llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

16. Aprovació definitiva pla especial urbanístic de sòl dotacional parcel·la c/ Torredembarra 23-29 casa colònies Artur Martorell (II).

17. Aprovació inicial del reglament dels pressupostos participatius

18. Ratificar l'acord pres per decret d'alcaldia núm. 2172/2020 on s'aproven les bases complementàries d'urgència, en el marc de la situació d'alarma davant la pandèmia de COVID-19, per a la convocatòria de concessió de prestacions socials de caràcter econòmic per a situacions d'especial necessitat i/o urgència social en els serveis socials de l'Ajuntament de Calafell per a l'any 2020.

19. Moció que presenta el grup municipal de la CUP per la derogació de la LRSAL i la llei d'estabilitat pressupostària com a mesura necessària per afrontar la nova crisi social i econòmica.

20. Moció d'alcaldia de l'Ajuntament de Calafell d'adhesió al manifest dels alcaldes i les alcaldesses del Baix Penedès per impulsar socioeconòmicament la nostra comarca.

21. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple municipal (2225 a 2479).

22. Donar compte de les actes de la junta de govern local (13, 14 i 15).

23. Precs i preguntes.

divendres, 8 de maig de 2020

SUBVENCIONS PER ADAPTAR ELS GUALSNova mesura per facilitar la regularització de les entrades de vehicles, tot i les dificultats econòmiques causades per la Covid-19

La junta de govern local de l’Ajuntament de Calafell, celebrada aquesta setmana per via telemàtica, ha aprovat la concessió de subvencions perquè els guals adaptin l’accés de vehicles per la vorera. Per poder rebre ajut, caldrà que l’adaptació es faci amb algun dels tres models homologats per l’Ajuntament. I també que els beneficiaris ja tinguin una llicència de gual, prèviament atorgada.

Amb aquesta línia de subvencions, l’Ajuntament vol ajudar veïns i comunitats en una despesa que els titulars de guals no regularitzats saben que han de fer des de 2016, però que ara pot ser una dificultat, atesos els efectes socials i econòmics de la Covid-19

Són subvencionables tots els treballs i obres que s’hagin d’executar per tal que les vorades i rasants de les voreres compleixin amb les prescripcions dels models homologats (model 1, model 2 i model 3). Aquests tres models corresponen a l’amplada de la vorera.

L’import de l’ajut dependrà de la partida pressupostària disponible, que serà d’uns 12.000 euros, i es distribuirà entre les sol·licitants d’acord amb el tipus de model de rampa que hagin de construir o adaptar. Els imports màxims són els següents:

Model 1: l’import màxim serà de 100 euros
Model 2: l’import màxim serà de 300 euros
Model 3: l’import màxim serà de 200 euros

Aquests ajuts pal·liaran el cost d’adaptar el gual, que pot oscil·lar entre els 500 i els 800 euros, segons el model. És un esforç econòmic important. Per això, l’Ajuntament e Calafell va aprovar, ja el 2016, una modificació de l’ordenança de guals que va establir un període de cinc anys per normalitzar els centenars i centenars de passos de vehicles irregulars, amb la possibilitat d’acollir-se a beneficis fiscals municipals. La convocatòria d’ajuts estarà oberta fins a l’1 d’agost de 2021, quan acaba la moratòria.

dimecres, 29 d’abril de 2020

L´AJUNTAMENT CANCEL.LA TOTA ACTIVITAT CULTURAL I FESTIVAL’Ajuntament de Calafell ha pres la decisió de cancel·lar tota l’activitat cultural i festiva de l’estiu. I a més, anuncia que destinarà el pressupost d’aquesta programació, d’uns 250.000 euros, a nodrir un fons municipals d’ajuts per fer front als efectes socials i econòmics de la pandèmia de la Covid-19.

La suspensió, que s'aplicarà com a mínim fins a principis de setembre, inclou les festes majors i esdeveniments tan importants i multitudinaris com la Trobada d’Havaneres de la Costa Daurada o el Mercat Medieval. És indistint que es faci a l’aire lliure o sota cobert. L’Ajuntament compta amb un informe de Protecció Civil que detalla les dificultats per realitzar activitats públiques. Les previsibles mesures de seguretat i de limitació d’aforament fan pràcticament inviables els actes tradicionals.

L’alcalde de Calafell, Ramon Ferré, explica que “hem de ser realistes i no enganyar-nos”. Afegeix: “No és una decisió que agradi ningú, però no podem córrer riscs. I hem d’entendre que la normalitat a la qual anirem tornant no serà la que coneixíem”.

L’alcalde ha avançat que el fons d’ajuts “comptarà amb una quantitat molt superior a la provinent de la cancel·lació, però ens sembla que disposar d’aquests diners serveix per il·lustra que venen temps difícils i que haurem de fer nous sacrificis perquè ningú quedi despenjat”.

L’Ajuntament està treballant en els ajuts i espera concentrar-los el més aviat possible. Per tirar-los endavant, es buscarà el consens dels grups municipals.

dimarts, 21 d’abril de 2020

DIJOUS 23, SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA


L’Ajuntament de Calafell celebrarà, dijous 23 d’abril, una sessió plenària ordinària. Tornarà a ser un ple per via telemàtica, amb els regidors i regidores connectats en línia des dels seus domicilis, ateses les circumstàncies excepcionals d’aquests moments. És més, la pràctica totalitat de l’ordre del dia es refereix a mesures i decisions relaciones amb l’emergència sanitària.

Tanmateix, perquè els plens recuperin certa normalitat, aquest dijous es recupera el torn d’intervenció de la ciutadania, al final de la sessió. Haurà de ser, això sí, amb un procediment diferent. Les persones que vulguin intervenir, hauran d’enviar les seves preguntes o queixes al correu electrònic alcaldia@calafell.org, fins a dimecres al vespre.

El ple començarà a les 17 hores i se’n farà l’habitual transmissió en directe per streaming a http://calafell.tv/calafell-tv-directe/.

L’ordre del dia és el següent:

1. Aprovació actes anteriors
1.1. PLE2020/3 ordinari 12/03/2020
1.2. PLE 2020/4 extraordinari amb urgència 02/04/2020

2. Donar compte del decret d’alcaldia núm 1961/2020 de 17 de març, de delegació de la presidència de la comissió especial de suggeriments i reclamacions.

3. Proposta d’aprovació de continuïtat del pla de xoc de l’Ajuntament de Calafell vers la situació extraordinària donada per la crisi sanitària pel Covid-19.

4. Moció que presenten conjuntament tots els grups municipals de l’Ajuntament de Calafell per adherir-se al decàleg per a la recuperació socioeconòmica dels municipis de Catalunya.

5. Donar compte dels decrets següents: 2093/2020, 2102/2020, 2155/2020, 2156/2020.

6. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple municipal (1700 a 2224).

7. Donar compte de les actes de la junta de govern local (10, 11 i 12).

8. Precs i preguntes.

dimecres, 1 d’abril de 2020

DEMÀ DIJOUS, SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA (Via telemàtica)


L’Ajuntament de Calafell celebrarà, dijous 2 d’abril, una sessió plenària extraordinària i urgent. Serà un ple per via telemàtica, amb els regidors i regidores connectats en línia des dels seus domicilis, ateses les circumstàncies excepcionals d’aquests moments. I a més, la sessió servirà per autoritzar a partir d’ara aquest tipus de reunió virtual dels òrgans de govern (també junta de govern local i comissions).

L’objectiu és no aturar decisions en el temps que pugui durar el vigent estat d’alarma o qualsevol altra restricció de mobilitat, laboral o de contacte social que pugui establir-se arran de l’emergència sanitària pel Covid-19. En el ple d’aquest dijous també es donarà el preceptiu compte dels decrets que ha anat dictant l’Ajuntament des del passat 13 de març per atendre les urgències més immediates derivades de la present situació.

El ple començarà a les 17 hores i se’n farà l’habitual transmissió en directe per streaming a calafell.tv/calafelltv/

L’ordre del dia és el següent:

1. Ratificació de la urgència.

2. Proposta d’acord d’aprovació de sessions virtuals dels òrgans col·legiats de l’Ajuntament de Calafell.

3. Donar compte dels següents decrets: 1920/2020, 1927/2020, 1960/2020, 1977/2020, 1985/2020, 2006/2020, 2017/2020 i 2045/2020

dijous, 12 de març de 2020

MESURES DE L´AJUNTAMENT PER PREVENIR EL CONTAGIL’Ajuntament de Calafell ha pres aquest migdia un seguit de mesures per prevenir el contagi del coronavirus. Després d‘avaluar la situació i seguint les directrius del Govern de la Generalitat, ha activat el següent paquet d’accions:

–El ple municipal previst per a les 17 hores del 12 de març se celebrarà a porta tancada, ja que la presència dels regidors i regidores ja copa el màxim de persones que poden ser a una activitat pública, en relació a l’aforament de la sala. La població podrà seguir la secció per streaming, com és habitual, a calafell.tv/calafelltv

–Aquesta mateixa tarda tanquen els centres cívics, biblioteques, casals de joventut, llars de jubilats i altres. També se suspèn l’activitat del programa de gent gran Posa-hi oli.

–Els mercadals de dimarts i divendres queden suspesos fins que acabi la present situació. Demà ja no es farà el de Segur.

–Atès el tancament dels centres escolars a tot Catalunya, el servei de transport escolar no funcionarà a partir d’aquest 13 de març.

–La suspensió de les activitats docents inclou les llars d’infants municipals i l’escola d’adults, la d’arts i la d’idiomes de Cal Bolavà.

–Queden ajornades les activitats esportives, d’acord amb les instruccions de la Generalitat i les decisions que han pres les federacions esportives i els clubs.

–Queden cancel·lades o ajornades les activitats públiques de gran afluència de públic. Entre altres, es cancel·la la Xatonada popular prevista per al 15 de març i s’ajorna la Cursa de l’Aigua del 22 de març.

–Es reclamarà al sector de lleure privat que compleixi estrictament les decisons de la Generalitat sobre cancel·lació d’esdeveniments o de limitació d’aforament.

–S’ajornen les reunions previstes per la setmana vinent dels consells de participació ciutadana. S’informarà de les noves dates quan sigui possible fer-ho.

–S’ajornen altres activitats públiques de participació, com el sofà de l’alcalde. Com en el cas anterior, s’informarà de les noves dates quan sigui possible fer-ho.(Estem actualitzant aquesta informació).

AVUI, SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIAL’Ajuntament de Calafell celebrarà, dijous 12 de març, sessió plenària ordinària. El ple començarà a les 17 hores, a la sala de plens, a les dependències municipals del nucli de la Platja. La sessió podrà seguir-se en directe mitjançant la tradicional transmissió radiofònica de Calafell Ràdio (107.9 FM i www.calafell.tv), però també per streaming: calafell.tv/calafelltv/

L’ordre del dia és el següent:

1. Aprovació acta anterior.
1.1. Ple2020/2 ordinari 13/02/2020

2. Aprovació de l’aplicació al personal empleat públic de l’Ajuntament de Calafell, de l’increment retributiu establer pel reial decret llei 2/2020., de 21 de gener de 2020, pel qual s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic.

3. Proposta d’acord d’aprovació de la modificació de l’actual Relació de Llocs de Treball per adequació de les retribucions complementàries als increments acordats pel reial decret llei 2/2020, de 21 de gener, pel qual s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic.

4. Aprovació segon Pla d’Igualtat de les empleades i empleats de l’Ajuntament de Calafell.

5. Expedient 2020/577 proposta de revocació de la concessió d’ús privatiu de béns de domini públic per impagament del cànon establert.

6. Expedient 2020/581 proposta de revocació de la concessió d’ús privatiu de béns de domini públic per impagament del cànon establert.

7. Proposta aprovació definitiva de la desafectació de la casa de mestres -A., carrer Cosme Mainé 1 de Calafell.

8. Resolució d’al·legacions i aprovació provisional del pla especial d’establiments destinats a clubs i associacions de cànnabis o d’altres substàncies estupefaents o psicotròpiques legalment permeses.

9. Expedient 2352/2020 - Aprovació inicial de la modificació del reglament del servei públic de viatgers del servei de transport escolar municipal amb vehicles de motor, dins del terme municipal de Calafell.

10. Incoació de procediment sancionador per incompliment de les condicions de la llicència per a l’explotació de vehicles pel transport de viatgers, en modalitat de trenet turístic.

11. Aprovació de la modificació de les bases específiques per a l’atorgament de subvencions per a activitats esportives i per a la promoció esportiva de l’Ajuntament de Calafell.

12. Aprovació definitiva del compte general de la corporació corresponent a l’exercici 2018.

13. Proposta expedient 2469/2020 modificacions pressupostàries de l’Ajuntament de suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat amb baixes.

14. Donar compte informe de seguiment anual del Pla d’Ajust 2012 - 4t trimestre 2019

15. Donar compte informe d’execució trimestral 2019 - 4t trimestre.

16. Donar compte decret 6923/19 de data 10 de desembre de 2019 corresponent a la resolució de discrepància de l’informe d’Intervenció 1308_19, referent a l’arrendament núm 55 vehicle Fiat Doblo, matrícula 8304-JCF i prima assegurança, destinat al departament d’Esports.

17. Donar compte decret 6924/19 de data 12 de desembre de 2019 corresponent a la resolució de discrepància de l’informe d’Intervenció 1308_19, referent al subministrament equip de so celebració festival fi de curs Crearts celebrat el dia 14 de juny de 2019.

18. Donar compte decret 6990/19 de data 12 de desembre de 2019 corresponent a la resolució de discrepància de l’informe d’Intervenció 1276_19, referent als serveis de consergeria, control accessos nou centre cívic Montse Civit i biblioteca, i actes extraordinaris al centre cívic Cinema Iris.

19. Donar compte decret 7143/19 de data 18 de desembre de 2019 corresponent a la resolució de discrepància de l’informe d’Intervenció 1414_19, referent a les diferències rutes transport escolar gener-febrer 2019.

20. Donar compte decret 7355/19 de data 30 de desembre de 2019 corresponent a la resolució de discrepància de l’informe d’Intervenció 1459_19, referent a la prestació del servei de manteniment d’espais verds gener-novembre 2019.

21. Donar compte decret 7235/19 de data 27 de desembre de 2019 corresponent a la resolució de discrepància de l’informe d’Intervenció 1456_19, referentals serveis assignatura optativa de vela escolar als instituts del municipi, mesos setembre a desembre 2019.

22. Donar compte decret 6989/19 de data 12 de desembre de 2019 corresponent a la resolució de discrepància de l’informe d’Intervenció 1310_19, referent al subministrament samarretes participants empadronats a Calafell en la cursa Històric Trail.

23. Donar compte decret 6922/19 de data 10 de desembre de 2019 corresponent a la resolució de discrepància de l’informe d’Intervenció 1309_19, referent al subministrament logística botifarrada popular festa de la bicicleta 2019.

24. Donar compte decret 6921/19 de data 10 de desembre de 2019 corresponent a la resolució de discrepància de l’informe d’Intervenció 1307_19, referent al subministrament sanitaris caps de setmana pista petanca Parc del Vilarenc.

25. Moció que presenta el grup municipal de Sumem+Junts per demanar un baixador d’alta velocitat al Penedès.

26. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple municipal (842 a 1699).

27. Donar compte de les actes de la junta de govern local (6 a 9).

28. Precs i preguntes.

dijous, 13 de febrer de 2020

AVUI, SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIAL’Ajuntament de Calafell celebrarà, dijous 13 de febrer, sessió plenària ordinària. El ple començarà a les 17 hores, a la sala de plens, a les dependències municipals del nucli de la Platja. La sessió podrà seguir-se en directe mitjançant la tradicional transmissió radiofònica de Calafell Ràdio (107.9 FM i www.calafell.tv), però també per streaming: calafell.tv/calafelltv/

L’ordre del dia és el següent:

1. Aprovació acta anterior.
1.1. Ple2020/1 ordinari 23/01/2020

2. Proposta de modificació de l’acord de creació i composició de les comissions informatives.

3. Proposta de modificació de l’acord sobre la periodicitat de la junta de govern local.

4. Proposta d’aprovació de la delegació de les facultats de recaptació en període executiu d’altres ingressos en la modalitat de danys contractuals a favor de la Diputació de Tarragona.

5. Donar compte de l’informe de tresoreria sobre el període mig de pagament a proveïdors corresponent al quart trimestre de l’exercici 2019.

6. Donar compte de l’informe de tresoreria sobre el compliment dels terminis de pagament en ql quart trimestre de 2019, d’acord amb la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

7. Aprovació del calendari dels consells de participació ciutadana i agenda participativa d’aquesta legislatura.

8. Proposta d’aprovació de les bases del certamen “Cartells de festa major de Calafell”.

9. Moció que presenten els grups municipals del PSC, PP, ECP-ECG, UAM, Sumem+, Cs i ERC, per la mobilitat al Penedès Marítim.

10. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple municipal (269 a 841).

11. Donar compte de les actes de la junta de govern local (2 a 5).

12. Precs i preguntes.

dilluns, 10 de febrer de 2020

PLAN DE CHOQUE CONTRA LA POBREZA EN CALAFELLLes mesures prioritzaran les persones necessitades que es comprometin en el procés de revertir la seva situació

L’Ajuntament de Calafell ha anunciat que promourà un pla contra la pobresa, que introduirà canvis de prioritats importants en l’atenció social al municipi. L’Ajuntament ha decidit prioritzar aquelles persones necessitades que es comprometin de debò en el procés de revertir la seva situació. I se serà molt més exigent en la concessió d’ajuts, perquè no se’n beneficiïn persones que n’han fet una forma de vida, sense voluntat real de canvi o millora.

Segons l’alcalde, Ramon Ferré, “hi ha persones que, fins i tot amb un suport molt petit, poden sortir-se’n. I aquestes persones, si realment volen sortir-se’n, seran la nostra principal prioritat”.

“No volem aplicar només la mà dura, per exemple amb les ocupacions il·legals i conflictes, sinó també donar opció a aquelles famílies que podrien sortir de la situació de pobresa. Les ajudarem a trobar feina, a aconseguir un lloguer social i a normalitzar la seva vida. Sempre que aquestes famílies s’impliquin i es deixin acompanyar i orientar”, diu Ferré.

Pel que fa al lloguer social, l’alcalde ha avançat que es crearà una taula de treball entre l’Ajuntament i les entitats bancàries per aconseguir habitatges per a famílies autènticament necessitades. I sobre el tapiat d’habitatges que estaven ocupats, Ferré ha explicat que és una mesura de xoc per evitar la reocupació per part de persones conflictives o relacionades amb delictes, no perquè quedin buits per a sempre.

Per tirar endavant aquest pla, l’Ajuntament crearà una nova unitat dins dels serveis socials municipals, a la qual hi destinarà tres treballadors socials. “Aquesta unitat treballarà al costat de les famílies per l’empenta que necessiten i perquè no s’acostumin a viure de la subvenció i de l’ajut, sinó incorporar-se a una vida plena i independent”, subratlla l’alcalde.

dimecres, 22 de gener de 2020

MAÑANA JUEVES 23, PLENO ORDINARIOL’Ajuntament de Calafell celebrarà, dijous 23 de gener, sessió plenària ordinària. El ple començarà a les 17 hores, a la sala de plens, a les dependències municipals del nucli de la Platja. La sessió podrà seguir-se en directe mitjançant la tradicional transmissió radiofònica de Calafell Ràdio (107.9 FM i www.calafell.tv), però també per streaming: calafell.tv/calafelltv/

L’ordre del dia és el següent:

1. Aprovació acta anterior.
1.1. Ple2019/19 ordinari 12/12/2019

2. Aprovació inicial del pressupost i plantilla del personal al servei d’aquesta corporació i societat municipal CEMSSA per a l’any 2020.

3. Aprovació del pla organitzatiu de l’Ajuntament de Calafell.

4. Proposta d’acord de correcció d’errades materials i de coherència en les fitxes descriptives de l’aprovada relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Calafell, i modificacions de la relació de llocs de treball.

5. Proposta d’aprovació de l’actual relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Calafell.

6. Donar compte de la informació a subministrar sobre el compliment de les previsions establertes a l’article 104.BIS LRBRL sobre el nombre de llocs de treball reservats a personal eventual 3r trimestre de 2019.

7. Donar compte de la informació a subministrar sobre el compliment de les previsions establertes a l’article 104.BIS LRBRL sobre el nombre de llocs de treball reservats a personal eventual 4t trimestre de 2019.

8. Aprovació definitiva Pla Especial Urbanístic serveis tècnics La Rafela.

9. Ratificar conveni de col·laboració amb el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona per a la participació conjunta i coordinada al programa de fires, promocions i campanyes de publicitat de l’exercici 2020.

10. Sol·licitud d’adhesió del municipi de Calafell a la marca de promoció turística “Barris i Viles Marineres” de l’Agència Catalana de Turisme i presentació de dossier de candidatura.

11. Aprovació de la revisió anual del padró municipal d’habitats, amb referència a 1 de gener de 2019.

12. Moció que presenten els grups municipals d’En Comú Podem i PSC per a la declaració d’emergència climàtica.

13. Moció que presenta el grup municipal de Ciutadans en suport als òrgans constitucionals i per instar a l’actual govern d’Espanya a no realitzar concessions als grups independentistes.

14. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple municipal (6820/2019 a 268/2020).

15. Donar compte de les actes de la junta de govern local (48 a 52/2019 i 1/2020).

16. Precs i preguntes.

dimecres, 13 de novembre de 2019

DEMÀ DIJOUS, SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIAL’Ajuntament de Calafell celebrarà, dijous 14 de novembre, sessió plenària ordinària. El ple començarà a les 17 hores, a la sala de plens, a les dependències municipals del nucli de la Platja. La sessió podrà seguir-se en directe mitjançant la tradicional transmissió radiofònica de Calafell Ràdio (107.9 FM i www.calafell.tv), però també per streaming: calafell.tv/calafelltv/

L’ordre del dia és el següent:

1. Aprovació actes anteriors.
1.1. Ple2019/16 ordinari 17/10/2019
1.2. Ple2017/17 extraordinari 29/10/2019

2. Resolució de l’expedient de revocació de la concessió d’ús privatiu de béns de domini públic per impagament del cànon establert.

3. Proposta baixa drets pendents cobrament OAM.

4. Donar compte de l’informe de tresoreria sobre el compliment dels terminis de pagament en el tercer trimestre de 2019, d’acord amb la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

5. Donar compte de l’informe de tresoreria sobre el període mig de pagament a proveïdors corresponent al tercer trimestre de l’exercici 2019.

6. Proposta aprovar la sol·licitud al departament de Comerç, Serveis i Fires de la Generalitat de Catalunya, per declarar el municipi de Calafell com a municipi turístic.

7. Proposta d’aprovació de les bases del certamen “Concurs de pessebres”, organitzat per l’Ajuntament de Calafell.

8. Moció que presenta el grup municipal de la CUP per a la creació de l’òrgan de participació ciutadana “Consell d’Infants i Adolescents de Calafell”.

9. Moció que presenta el grup municipal d’ERC per a la promoció de les instal·lacions d’autoconsum amb energia fotovoltaica.

10. Moció que presenta el grup municipal d’ERC per a la creació d’una taula sobre pobresa energètica.

11. Moció que presenta el grup municipal de Sumem+Junts per a la defensa del sector de la vinya com a element dinamitzador del territori.

12. Moció que presenta el grup municipal de Ciutadans per a la protecció i recuperació de les espècies marines al litoral de Calafell mitjançant la col·locació de biòtops caracteritzats i estructures reciclades.

13. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple municipal (5101 a 6148).

14. Donar compte de les actes de la junta de govern local (39 a 44).

15. Precs i preguntes.

dimarts, 15 d’octubre de 2019

DIJOUS DIA17, PLE ORDINARI


L’Ajuntament de Calafell celebrarà, dijous 17 d’octubre, sessió plenària ordinària. El ple començarà a les 17 hores, a la sala de plens, a les dependències municipals del nucli de la Platja. La sessió podrà seguir-se en directe mitjançant la tradicional transmissió radiofònica de Calafell Ràdio (107.9 FM i www.calafell.tv), però també per streaming: calafell.tv/calafelltv/

L’ordre del dia és el següent:

1. Aprovació acta anterior.
1.1. Ple2019/15 ordinari 12/09/2019

2. Sorteig dels membres de les meses electorals de les eleccions generals del 10 de novembre de 2019.

3. Resolució de l’expedient de revocació de la concessió d’ús privatiu de béns de domini públic per impagament del cànon establert.

4. Resolució de l’expedient de revocació de la concessió d’ús privatiu de béns de domini públic per impagament del cànon establert.

5. Resolució de l’expedient de revocació de la concessió d’ús privatiu de béns de domini públic per impagament del cànon establert.

6. Nomenament de representants de la corporació en el consorci Localret.

7. Nomenament de representants de la corporació per formar part del consell territorial de la propietat immobiliària.

8. Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança municipal de circulació.

9. Proposta d’aprovació de la formalització de l’operació que resulti de l’agrupació dels crèdits ICO 2012.

10. Proposta expediente 10094/2019 modificacions pressupostàries de l’Ajuntament de suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat amb baixes.

11. Proposta aprovació de l’actualització del pla d’ajust de l’Ajuntament de Calafell.

12. Donar compte decret de l’alcaldia núm 2019/5016 de data 25/09/2019 corresponent a les línies fonamentals del pressupost 2020.

13. Donar compte decret 2325/19 de data 15 de maig de 2019, corresponent a la resolució de discrepància de l’informe d’intervenció 0395_19, referent al subministrament de combustibles per als vehicles municipals gener a març de 2019.

14. Donar compte decret 2719/19 de data 31 de maig de 2019, corresponent a la resolució de discrepància de l’informe d’intervenció 0521_19, referent al servei de contenidors, per a obres al municipi durant el mes de març de 2019.

15. Donar compte decret 2718/19 de data 31 de maig de 2019, corresponent a la resolució de discrepància de l’infome d’intervenció 0531_19, referent al servei de col·locació i retirada de tanques per vianants durant la rua del Carnaval 2019.

16. Aprovació del conveni entre l’Ajuntament de Calafell i la societat anònima Port Segur-Calafell SA, per a la formalització d’un contracte d’arrendament i la constitució de l’Espai Empresarial Port Zènit.

17. Proposta de ratificació del decret d’alcaldia núm 2019/4805, de data 18 de setembre de 2019, de nomenament en representació de l’Ajuntament de Calafell, de la senyora Lluïsa Lastra Flores, com a titular, i de la senyora Mònica Trepat Saura, com a suplent, en la constitució de la nova assemblea i junta del consorci de promoció turística del Penedès.

18. Modificació de la composició dels consells sectorials de participació ciutadana.

19. Modificació de la composició dels consells de barri de participació ciutadana.

20. Modificació de la composició del consell ciutadà.

21. Modificació de la composició del consell de seguretat i prevenció ciutadana.

22. Moció que presenta el grup municipal de Ciutadans, de condemna de la violència i el terrorisme en democràcia.

23. Moció que presenta el grup municipal de la CUP per a la creació de l’òrgan de participació ciutadana “Consell d’infants i adolescents de Calafell”.

24. Moció que presenta el grup municipal de la CUP de rebuig al projecte de llei impulsat pel govern de la Generalitat de contractes de serveis a les persones, coneguda com a Llei Aragonès.

25. Moció que presenta el grup municipal d’ERC per a la promoció de les instal·lacions d’autoconsum amb energia fotovoltaica.

26. Moció que presenta el grup municipal d’ERC per a la creació d’una taula sobre pobresa energètica.

27. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple municipal (4624 a 5100).

28. Donar compte de les actes de la junta de govern local (35 a 38).
29. Precs i preguntes.

diumenge, 22 de setembre de 2019

ANOMENAMENT DEL PERSONAL EVENTUAL PER AL PRESENT MANDATL’Ajuntament de Calafell ha signat els nomenaments del personal eventual per al present mandat municipal, 2019-2023. Seran sis professionals que prestaran serveis d’assessorament en diversos àmbits. Aquestes persones s’incorporen a l’Ajuntament, però no esdevenen treballadors fixes, ja que poden ser cessats en qualsevol moment i cessen, de totes formes, quan cessi l’autoritat que els nomena.

D’acord amb la legislació vigent, l’Ajuntament podia comptar amb fins a 7 eventuals. L’actual govern no ha volgut exhaurir aquesta xifra, ja que “no es tracta de col·locar gent, sinó de reforçar certes línies d’acció que el gover creu importants, en àmbits com la transparència, l’esport local, el turisme o la participació ciutadana”, diu l’alcalde, Ramon Ferré.

Ferré afegeix que “hem buscat professionals de trajectòria contrastada, la meitat dels quals ja ha prestat serveis, com a externs, en el passat mandat”. I ha afegit que “part d’aquestes funcions ara es pagaran amb un sou, del capítol 1 del pressupost, però fins fa poc es cobrien amb contractes externs, a càrrec del capítol 2. Per tant, la despesa no puja tant”.

L’alcalde ha destacat el nomenament de l’activista veïnal Sònia Mirambell com a assessora de participació ciutadana. “Hem preferit un perfil d’activista social, que no un de tècnic de despatx, per a fer participació real”.

L’assessor de comunicació serà Jordi Nin. El cap de premsa, Toni Gallardo. El lloc d’especialista en mitjans audiovisuals recau en Carles Bisbal. D’assessor d’esports hi serà José Manuel Abascal. A la plaça d’assessora de turisme hi serà Ester Sáez. I a la d’assessora de participació ciutadana, l’esmentada Sònia Mirambell.

dimarts, 10 de setembre de 2019

AQUEST DIJOUS PLE ORDINARIL’Ajuntament de Calafell celebrarà, dijous 12 de setembre, sessió plenària ordinària. El ple començarà a les 17 hores, a la sala de plens, a les dependències municipals del nucli de la Platja. La sessió podrà seguir-se en directe mitjançant la tradicional transmissió radiofònica de Calafell Ràdio (107.9 FM i www.calafell.tv), però també per streaming: calafell.tv/calafelltv/

L’ordre del dia és el següent:

1. Aprovació actes anteriors.
1.1. Ple2019/12 extraordinari 27/06/2019
1.2. Ple2019/13 ordinari 11/07/2019
1.3. Ple2019/14 extraordinari amb urgència 29/07/2019

2. Rectificació de l’error material de l’aprovació de la memòria i el pla econòmic finacer per al període 2019 a 2020, que s’incorporen com a annex A) i B) del present dictamen.

3. Donar compte de l’informe de tresoreria sobre el compliment del terminis de pagament en el segon trimestre de 2019, d’acord amb la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/3004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

4. Donar compte de l’informe de tresoreria sobre el període mig de pagament a proveïdors corresponent al segon trimestre de l’exercici 2019.

5. Donar compte informe d’execució trimestral 2019 - 2n trimestre.

6. Donar compte informe de seguiment anual del pla d’ajust 2012 - 2n trimestre 2019.

7. Donar compte del pla anual de control financer exercici 2019.

8. Donar compte de la informació a subministrar sobre el compliment de les previsions establertes a l’article 104.Bis LRBRL sobre el nombre de llocs de treball reservats a personal eventual. 1r trimestre 2019.

9. Donar compte de la informació a subministrar sobre el compliment de les previsions establertes en l’article 104.Bis LRBRL sobre el nombre de llocs de treball reservats a personal eventual. 2n trimestre 2019.

10. Proposta d’aplicació de l’increment addicional retributiu del 0,25% de conformitat amb el RDLlei 24/2018, de 21 de desembre.

11. Nomenament dels membres que formen part de la mesa de contractació permanent de l’Ajuntament de Calafell.

12. Proposta d’aprovació de l’expedient de desafectació del vehicle Renault Kangoo matrícula 3667 BGY.

13. Nomenament de jutge de pau substitut del municipi de Calafell.

14. Nomenament de representant de l’Ajuntament en el Concorsi de l’Àrea Residencial Estratègica La Barquera, a efectes de tramitar la seva dissolució.

15. Nomenament de la comissió municipal de delimitació de Calafell-el Vendrell.

16. Nomenament de la comissió municipal de delimitació de Calafell-Castellet i la Gornal.

17. Moció del grup municipal de Ciutadans a l’Ajuntament de Calafell per a la creació d’una taula de treball del comerç local de Calafel.

18. Moció del grup municipal de Ciutadans a l’Ajuntament de Calafell, per a la lluita contra el top manta.

19. Moció per sumar-se a la xarxa de ciutats lliures del tràfic de dones, nenes i nens destinats a la prostitució.

20. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple municipal (3504 a 4623).

21. Donar compte de les actes de la junta de govern local (27 a 34).

22. Precs i preguntes.

dilluns, 2 de setembre de 2019

OBERT EL PROCÉS PER A PRESENTAR PROPOSTES ALS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUSAquest dilluns, 2 de setembre, comença el termini per presentar propostes als pressupostos participatius de l’Ajuntament de Calafell de l’exercici 2020. Fins al dia 15, qualsevol persona major de 16 anys, empadronada o no, pot fer la seva proposta, mitjançant la plataforma electrònica decidim.calafell.cat.

Recordem que només s’admetrà una proposta per persona. Enguany l’import que es posa a votació popular és de 500.000 euros i les iniciatives ciutadanes que es presentin poden arribar a tenir aquest mateix import. Han de ser necessàriament inversions, relacionades amb l’espai públic o la millora d’equipaments municipals.

Les propostes seran valorades pels serveis tècnics municipals entre el 16 i el 27 de setembre, per veure si són viables tècnicament i compleixen les condicions establertes. Les votacions, a les quals podran participar majors de 16 anys empadronats, seran del 7 al 20 d’octubre.

Per participar cal registrar-se a decidim.calafell.cat. Qui necessiti ajut o tingui dubtes, tindrà a la seva disposició un servei d’atenció telefònica o personal.

Els principals trets d’aquest procés participatiu

El ple municipal del passat 29 de juliol va aprovar el reglament que regirà els pressupostos participatius per a 2020. Aquests són els principals trets d’aquest procés:

El calendari
–El Ple de l'ajuntament aprova aquest reglament el 29 de juliol del 2019.
–Es poden presentar les propostes entre el 2 i el 15 de setembre.
–S'estudiaran les propostes entre el 16 de setembre i el 27 de setembre.
–Es podran votar les propostes entre el 7 i el 20 d'octubre del 2019.
–Al novembre, s'incorporaran les propostes al pressupost proposat pel 2020.

Quina quantitat es vota
Es podrà decidir sobre un 1% dels recursos ordinaris de l’Ajuntament. Actualment, són 500.000 euros.

Qui pot participar
–Per proposar, qualsevol persona, empadronada o no, major de 16 anys.
–Només s’admetrà una proposta per persona.
–En la fase de votació, persones empadronades majors de 16 anys.

Quines propostes poden presentar-se
–Necessàriament han de ser inversions.
–Relacionades amb l’espai públic o la millora d’equipaments municipals.
–De competència municipal i sobre béns de propietat municipal.
–Concretes i que donin resposta a una necessitat determinada.
–Que compleixin la normativa vigent.
–D’interès general.
–Viables tècnicament.

Quines propostes no poden admetre’s
–Les d’interès particular.
–Que ja s’estiguin duent a terme o previstes en el pressupost.
–Les que comprometin més d’un pressupost anual.
–Les que representin un cost elevat de manteniment, un cop realitzades.
–Si costen més de 500.000 euros.
–Les que siguin contràries a accions realitzades en els darrers anys, ni a les previstes en el Pla de Mandat.

Com es valoraran les propostes
–Ho farà una comissió tècnica formada per treballadors municipals.
–Si una proposta supera el màxim de 500.000 euros, es valorarà conjuntament amb els seus promotors si es pot reduir l’actuació.
–Davant de dues propostes similars, els serveis tècnics municipals valoraran conjuntament amb els promotors si es poden unificar.

Com es faran les votacions
–Passaran a la fase de votació les que compleixin tots els requisits.
–Podran votar persones majors de 16 anys empadronades al municipi.
–S’aniran seleccionant les propostes més votades fins exhaurir el pressupost de 500.000 euros.