dijous, 25 d’abril de 2019

EL PROPER DILLUNS, PLE EXTRAORDINARI


L'Ajuntament de Calafell celebrarà dilluns 29 d'abril ple extraordinari

A les 17 hores, a la sala de plens, a les dependències municipals de la Platja

L’Ajuntament de Calafell celebrarà, dilluns 29 d’abril, sessió plenària extraordinària. El ple començarà a les 17 hores, a la sala de plens, a les dependències municipals del nucli de la Platja. La sessió podrà seguir-se en directe mitjançant la tradicional transmissió radiofònica de Calafell Ràdio (107.9 FM i www.calafell.tv), però també per streaming: calafell.tv/calafelltv/.

L’ordre del dia és el següent:

1. Sorteig dels membres de les meses electorals de les eleccions locals i al Parlament europeu del 26 de maig de 2019

dimecres, 17 d’abril de 2019

DEMÀ DIJOUS, PLE EXTRAORDINARIL’Ajuntament de Calafell celebrarà, dijous 18 d’abril, sessió plenària extraordinària. El ple començarà a les 10 hores, a la sala de plens, a les dependències municipals del nucli de la Platja. La sessió podrà seguir-se en directe mitjançant la tradicional transmissió radiofònica de Calafell Ràdio (107.9 FM i www.calafell.tv), però també per streaming: calafell.tv/calafelltv/.

L’ordre del dia és el següent:

1. Aprovar la declaració de no disponibilitat de l’aplicació A02/9120/4800036 del pressupost vigent de l’Ajuntament de Calafell.

2. Proposta de resolució d’al·legacions i aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de l’Ajuntament de Calafell, del seu organisme autònom i de la societat municipal per a l’any 2019.

3. Proposta d’acord de resolució d’al·legacions i aprovació definitiva de la modificació de l’estructura administrativa de la modificació de l’estructura organitzativa i de l’actual relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Calafell i de l’OAM-Fundació Castell de Calafell.

divendres, 5 d’abril de 2019

TOTS CONTRA EL PEATGEInstitucions i societat civil del Baix Penedès i del Garraf han convocat per al proper 12 d’abril una marxa lenta per l’autopista C-32 per protestar contra el peatge i reclamar un abaratiment de la tarifa, mengtre no hi hagi solucions a llarg termini. La marxa es farà a partir de les 6 de la tarda, amb punt de trobada al polígon Les Salines de Cubelles.

El Pacte pel Penedès Marítim i la Plataforma de Mobilitat reclamen descomptes immediats, mentre no hi hagi solucions a llarg termini com la reiteradament endarrera vinyeta. En concret, exigeixen que el peatge de Cubelles sigui gratuït per als residents a la zona, i que el de Vallcarca (tram dels túnels del Garraf) tingui un descompte general del 60%.

És un esquema tarifari com el del túnel del Cadí. Per això, segons han dit els convocants de la protesta, no demanen res que no s’apliqui en altres zones de Catalunya i que, per tant, no és impossible en absolut. És més, han recordat que els avantatges que gaudeixen els habitants de la Cerdanya i el Bergadà es deuen a la manca d’alternatives real a l’esmentat túnel.

Les costes del Garraf són la nostra Collada de Tosses, han dit els organitzadors de la marxa lenta. I han dit que si en cas d’aquella zona hi ha una gratuïtat i uns descomptes per l’existència d’una “mobilitat obligada”, al Baix Penedès i al Garraf, també.

Mobilitat obligada ha estat un concepte reiterament repetit en la presentació. També que les costes del Garraf són carretera panoràmica per fer-hi fotos o perquè hi passi el ral·li Barcelona-Sitges, no una autèntica alternativa de mobilitat. I afegint-hi que la resta de la C-31 és un carreer més dels pobles que travessa.

Crida a la participació

Els convocants han fet una crida a la participació, amb la idea que si la mobilització no és multitudinària difícilment seran ateses les reivindicacions. I pel que fa a les molèsties que pugui causar la marxa lenta als usuaris de l’autopista, els han demanat que no s’enfandin, sinó que s’afegeixin a la protesta, perquè l’objectiu perseguit és en benefici de tothom.

dimarts, 26 de març de 2019

12 D´ABRIL MARXA LENTA PER L´ALLIBERAMENT DES PEATGESEL LOCAL DE LA GENT GRAN DE SEGUR TORNA A OBRIR PORTES


El local de la gent gran de Segur de Calafell ha obert de nou les seves portes, desprès de les obres de renovació que s’hi han fet en els darrers mesos. L’Ajuntament hi ha fet una inversió de prop de 90.000 euros, destinada a millorar l’espai i a suprimir les barreres arquitectòniques.

El tret principal de les obres és la redistribució dels espais interiors, de forma que ha quedat una sala diàfana, on es poden fer tota mena d’activitats, fins i tot ball, sense divisions interiors que ho dificultin. Per aconseguir-ho s’han canviat de lloc els espais que sí que han d’estar tancats, com els lavabos o el despatx.

També s’ha renovat la instal·lació elèctrica i s’ha instal·lat un nou paviment. Així mateix, s’han fet nous tancaments amb aïllament tèrmic, la qual cosa augmenta el confort del local i estalvia energia. Finalment, s’ha instal·lat una plataforma elevadora per salvar els dos nivells que té el local. I per completar la supressió de barreres, hi ha lavabos adaptats i tots els espais estan dimensionats perquè hi puguin passar persones amb mobilitat reduïda.

dijous, 14 de març de 2019

NOU RECONEIXEMENT A L´AJUNTAMENT DE CALAFELL
L’Ajuntament de Calafell ha recollit el segell Infoparticipa, atorgat per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) per la seva transparència. És el quart cop que ho fa, i amb la qualificació d’excel·lent, des que durant aquest mandat es van revertir els suspensos anteriors.

Calafell repeteix l’excel·lent en transparència a la web, després d’haver-la renovat completament durant 2018. La nova web de l’Ajuntament és molt més accessible. La informació és més clara i és més fàcil trobar-la, fets que el segell Infoparticipa valora. En concret, enguany els avaluadors reclamaven una informació més detallada i comprensible en diversos indicadors, així com l’actualització i localització de la informació.

En una acte celebrat al Rectorat de l’Autònoma, al campus de Bellaterra, Calafell ha estat un de les 105 institucions locals, entre ajuntaments (98), consells comarcals (4) i diputacions (3), que s’han fet creditors d’aquesta distinció per les seves bones pràctiques de comunicació i informació durant l’any 2018.

El segell Infoparticipa valora el grau de transparència dels ajuntaments i ens locals, a partir d’un seguit d’indicadors relatius als seus webs, avaluats pel Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la UAB.

Calafell ha assolit el compliment de 49 dels 52 barems analitzats. Això significa un 94,23% de compliment en aquesta avaluació. És la mateixa nota assolida en les tres avaluacions anteriors. “Hi ha marge per millorar en els tres indicadors que encara no complim, tot i que també cal dir aquesta informació la donem de forma molt abundant per altres canals diferents a la web, que és l’únic que valora la UAB”, diu l’alcalde, Ramon Ferré.

"De suspendre lamentablement en transparència, hem passat a assolir quatre excel·lents seguits. Era un dels nostres objectius per a aquest mandat i el canvi en relació a la situació anterior, no pot ser més evident”, afegeix Ferré. En les dues avaluacions anteriors a 2015, l’Ajuntament havia assolit una puntació del 39,02% i del 36,59%.

En l’acte de lliurament, l’alcalde ha subratllat la seva satisfacció per la renovació del guardó: “S’està fent una bona feina d’informació i comunicació i això es reflecteix en la bona nota que ens dóna l’Autònoma, tot i que només valori una part, la de la web, del conjunt de la feina que estem fent per millorar el contacte i la relació amb la ciutadania”.

dilluns, 11 de març de 2019

PRESSUPOST 2019 AL DETALLLES XIFRES GENERALS

General Ajuntament 48.949.403,73 euros
Organisme Autònom Municipal Fundació Castell de Calafell 404.947,57 euros
Empresa municipal CEMSSA 2.813.545,52 euros

TOTAL CONSOLIDAT 51.548.409,26 euros

LES XIFRES, PER ÀREES MUNICIPALS

Alcaldia, transparència i participació (inclou centres cívics i patrimoni històric)2.492.865,33 euros

Àrea de Serveis Econòmics i Urbanístics 14.019.176,57 euros

Àrea de Turisme i Via Pública 6.269.075,93 euros

Àrea de Medi Ambient i Seguretat 21.479.945,58 euros

Àrea de Qualitat de Vida i Promoció Econòmica 4.688.340,32 euros

TOTAL 48.949.403,73 euros

LES XIFRES, PER PARTIDES

INGRESSOS 48.949.403,73 euros

I. Impostos directes 25.754.005,31 euros
II. Impostos indirectes 316.835,03 euros
III. Taxes i altres ingressos 10.406.067,28 euros
IV. Transfèrencies corrents 6.978.169,72 euros
V. Ingressos patrimonials 664.247,81 euros
Total ingressos corrents 44.119.325,15 euros

Art 39 Quotes d’urbanització 0,00 euros
VI. Alienació d’inversions reals 0,00 euros
VII. Transferències de capital 0,00 euros
Total ingressos de capital 0,00 euros

Operacions no financeres 44.119.325,15 euros

VIII. Actius financers 105.000,00 euros
IX. Passius financers 4.725.078,58 euros
Total ingressos financers 4.830.078,58 euros

DESPESES 48.949.403,73 euros

I. Despeses de personal 14.256.919,14 euros
II. Compra de béns corrents i serveis 22.447.742,87 euros
III. Despeses financeres 444.633,14 euros
IV. Transferències corrents 1.240.781,48 euros
Total despeses corrents 38.390.076,63 euros

V. Fons de contingència 217.603,66 euros
VI. Inversions reals 4.860.653,76 euros
VII. Transferències de capital 330.000,00 euros
Total despeses de capital 5.151.069,68 euros

Operacions no financeres 43.798.334,05 euros

VIII. Actius financers 140.000,00 euros
IX. Passius financers 5.011.069,68 euros
Total despeses financeres 5.151.069,68 euros

LES INVERSIONS, AL DETALL

Adquisició d’un llagut nou 14.000,00 euros
Reconstrucció de la barca Francisca 153.000,00 euros
Bot Salvavides - Patrimoni de la Unesco 105.000,00 euros
Zona verda riera Institut La Talaia 70.000,00 euros
Pista d’atletisme 174.000,00 euros
Rocòdrom interior a Calafell 31.000,00 euros
Millora de la zona d’accès a Bellamar des de la C-31 100.000,00 euros
Escola de la natura (Mas Mel) 56.150,00 euros
Adequació de les colònies de gats 14.600,00 euros
Aparcaments centres educatius 200.000,00 euros
Adequació pavelló Joan Ortoll 2.234.708,59 euros
Plaça del carrer de Mar 160.225,75 euros
Adequació voreres 403.884,88 euros
Adequació Mercat Vell 51.902,72 euros
Quotes leasing alarmes edificis municipals 80.000,00 euros
Projecte escola de música 291.206,64 euros
Inversió en nova maquinària, instal·lacions i utillatge 193.065,00 euros
Mobiliari 1.000,00 euros
Quotes netes d’interessos per operacions 1.085,90 euros
Quotes netes d’interessos per operacions 13.604,28 euros
Equips per processos d’informació 25.000,00 euros
Despeses en aplicacions informàtiques 30.000,00 euros
Infraestructura i instal·lacions informàtiques 15.000,00 euros
Espais canins 30.000,00 euros
Senyalització viària 30.000,00 euros
Skateparc 220.000,00 euros
Equipament Posa-hi oli 500,00 euros
Adequació Centre Obert Platja 6.000,00 euros
Adequació vorera Rambla Nova de la Sínia 20.000,00 euros
Adequació pistes de petanca al Vilarenc 30.000,00 euros
Mobiliari centre cívic Port de Segur 65.000,00 euros
Senyalètica centre cívic Port de Segur 12.000,00 euros
Equipaments informàtics centres cívics 28.000,00 euros

TOTAL 4.860.653,75 euros

dimarts, 5 de març de 2019

APROVAT EL PRESSUPOST DEL 2019L’Ajuntament de Calafell ha aprovat per a aquest 2019 un pressupost de 48.95 milions d’euros, que inclou el general de la corporació, el dels organismes autònoms i el de l’empresa municipal CEMSSA. El pressupost municipal és un 4,19% més alt que el de 2018, i les inversions seran de 4,86 milions d’euros.

El pressupost general de la corporació serà de 48.949.403,73 euros; el de l’organisme autònom Fundació Castell de Calafell, 427.918,57 euros; i el de CEMSSA, de 2.813.545,52 euros. El pressupost consolidat puja 51.548.409,26.

Segons l’equip de govern, és un pressupost de transició entre dos mandats, vol fer possibles les inversions que han sorgit dels pressupostos participatius, en els quals la ciutadania ha formulat les propostes i les ha votat. I, a la vegada, donar continuïtat a les inversions en marxa, i dur a terme els compromisos assolits amb els treballadors municipals arreu del nou conveni. Tres quarts parts de l’augment del pressupost en relació al de l’any anterior es destinen precisament a atendre aquest compromís.

“Per elaborar aquest pressupost no s’ha obert cap ronda de converses amb els grups municipals, donada la proximitat amb les eleccions. S’ha anat per feina i s’ha plantejat una proposta tancada per que l’exercici de 2019 tingui un pressupost aprovat i no s’ocasionin problemes en els contractes i en els compromisos que l’Ajuntament ja té”, afirma l’alcalde, Ramon Ferré.

Cal recordar que no hi ha hagut cap modificació de les ordenances fiscals, és a dir no s’ha incrementat cap impost o taxa. I si el capítol d’ingressos puja, és per la pròpia dinàmica del municipi.

El pressupost ha tirat endavant amb 11 vots a favor (PSC, UAM, PP i ERC), 7 en contra (CiU, CUP i Ciutadans) i 1 abstenció (regidor no adscrit).

LES PRINCIPALS POLÍTIQUES DEL PRESSUPOST

Calafell, ciutat dels infants
L’empresa municipal CEMSSA oferirà nous serveis. Un projecte en el qual està treballant és l’obrtura d’un espai infantil, al Mercat Vell, de gestió municipal. Aquest espai completarà l’oferta de lleure i infantil al municipi i la de turisme de familiar ja existents. Junt amb el parc Calafell Aventura, d’iniciativa privada, serà una injecció d’atractiu per als menuts del municipi i dels municipis propers.

CEMSSA, a més, oferirà el servei d’atenció de la Policia local i assumirà la gestió de la piscina municipal de Mas Romeu. També gestionarà tota l’anualitat complerta de la gestió de les 2llars d’infants municipals i del servei de grua. A l’estiu, l’empresa municipal obrirà una nova oficina al Mercat Vell.

Inversions decidides amb participació ciutadana
El pressupost recull un préstec de 4,73 milions d’euros per finançar les inversions. L’Ajuntament destinarà 465.575,18 euros de fons propis al finançament de diverses inversions Entre les inversions previstes, hi ha les triades pel veïnat en els pressupostos participatius. L’Ajuntamenet va destinar-hi, inicialment, uns 400.000 euros. Però vist l’allau de propostes i la participació multitudinària, va decidir incrementar aquesta xifra fins als 900.000 euros.

Escola d’adults a Cal Bolavà
El Centre Obert de Cal Bolavà es traslladarà al centre cívic Magí Sicart, deixant lliure l’edifici de vidre de la casa de cultura. Allí s’obrirà la nova escola d’adults al setembre de 2018.

La recta final del Pla de Barris
En aquest pressupost ja no apareixen partides d’inversió del Pla de Barris. Però la seva pròrroga permet assumir els programes socials i les subvencions a la implantació de comerços i la rehabilitació d’immobles, que elo 2018 havien desaparegut. Ara es podran tornar a fer convocatòries d’ajuts en aquests àmbits.

Més promoció comercial i turística
Hi haurà nous festivals musicals, en la línia del Festival Rockabilly, que seran una novetat dins de l’oferta turística d’enguany. També es donarà una subvenció a l’associació comercial del Poble, tal i com es fa amb Fòrum Calafell, per ajudar a dinamitzar el nucli antic i fer-hi més activitats. A més, es destinaran 10.000 euros a actuacions de promoció comercial al nucli antic, conjuntament amb aquesta associació.

Més serveis per al ciutadà
El programa de piscina a les escoles assumirà un curs més, sense augmentar. S’ha dotdat una partida per al projecte de mantenir els patis oberts de les escoles, fora de l’horari lectiu, perquè s’hi puguin fer activitats. També s’han dotat partides per a la introducció del patrimoni històric de Calafell en diverses xarxes de patrimoni, com les “Cases Icòniques” i la “Xarxa de Museus Marítims de Catalunya”. A més, hi ha l’objectiu de consolidar la Confraria de Pescadors i la Casa Barral. Però també s0està treballant en una nova museïtzació de l’interior del Castell, la nova il·luminació exterior del monument i la consolidació i museïtzació de les sitges del Parc arqueològic.

dijous, 28 de febrer de 2019

EL PROPER DILLUNS PLE ORDINARIL’Ajuntament de Calafell celebrarà, dilluns 4 de març, sessió plenària ordinària. El ple començarà a les 17 hores, a la sala de plens, a les dependències municipals del nucli de la Platja. La sessió podrà seguir-se en directe mitjançant la tradicional transmissió radiofònica de Calafell Ràdio (107.9 FM i www.calafell.tv), però també per streaming: calafell.tv/calafelltv/.

L’ordre del dia és el següent:

1. Aprovació acta anterior.
1.1. Ple2019/2 ordinari 04/02/2019

2. Proposta d’aprovació de la modificació de l’actual estructura organitzativa i de l’actual relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Calafell i de l’OAM-Fundació Castell de Calafell.

3. Aprovació inicial del pressupost i plantilla del personal al servei d'aquesta corporació, de l'organisme autònom municipal Fundació Castell de Calafell i societat municipal CEMSSA per l'any 2019.

4. Donar compte decret 4404/18 de data 23 d’octubre de 2018 corresponent a la resolució de discrepància de l'informe d'Intervenció 0538_18, referent al servei programa ensenyament esportiu vela, gener a maig 2018.

5. Donar compte decrets 4326/18 de 18 d’octubre 2018 i 4387/18 de 23 d’octubre 2018 corresponents a la resolució discrepància informe Intervenció 0526_18, referent al servei d’honoraris redacció projecte millora de la riera de la Casa Nova a Segur de Calafell.

6. Donar compte decrets 4327/18 de 18 d’octubre 2018 i 4388/18 de 23 d’octubre 2018 corresponents a la resolució discrepància informe Intervenció 0341_18, referent a coordinació seguretat i salut obres reforma i ampliació antic edifici Cooperativa Agrícola per ubicar-hi nova Biblioteca municipal.

7. Donar compte decret 5470/18 de data 28 de desembre de 2018 corresponent a la resolució de discrepància de l'informe d'Intervenció 0496_18, referent al servei de reparació càmeres videovigilància dipòsit de vehicles.

8. Donar compte decret 5466/18 de data 28 de desembre de 2018 corresponent a la resolució de discrepància de l'informe d'Intervenció 0495_18, referent a despeses corresponents a tasques de manteniment de la via pública.

9. Donar compte decret 5472/18 de data 28 de desembre de 2018 corresponent a la resolució de discrepància de l'informe d'Intervenció 0848_18, referent al servei de neteja i manteniment de platges maig a novembre de 2018.

10. Donar compte decret 5474/18 de data 28 de desembre de 2018 corresponent a la resolució de discrepància de l'informe d'Intervenció 0850_18, referent al servei de manteniment d’espais verds abril a desembre de 2018.

11. Donar compte decret 4323/18 de data 18 d’octubre de 2018 corresponent a la resolució de discrepància de l'informe d'Intervenció 0532_18, referent al servei de manteniment de les fotocopiadores i equips multifunció dels diferents departaments.

12. Donar compte informe de seguiment anual del pla d’ajust 2012 – 4rt trimestre 2018.

13. Donar compte informe d’execució trimestral 2018 – 4rt trimestre.

14. Donar compte de l’informe de tresoreria sobre el període mig de pagament a proveïdors corresponent al quart trimestre de l’exercici 2018.

15. Donar compte de l’informe de tresoreria sobre el compliment dels terminis de pagament en el quart trimestre de 2018, d’acord amb la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

16. Declarar desert el procediment de contractació, sota la modalitat de procediment obert per l’adjudicació del contracte de concessió de domini públic d’ús i explotació de la zona d’activitats nàutiques (ZAN) del Port de Segur de Calafell (33/2018-cnt), en procediment obert i aprovació plec de clàusules per licitació de la concessió procediment negociat amb publicitat.

17. Deixar sense efectes la resolució provisional de la subvenció per la rehabilitació de l'immoble situat al c/ Església 14, anualitat 2013.

18. Bonificació ICIO immoble catalogat Plaça Catalunya 23 (comunicació previa obres menors)

19. Aprovació inicial de la modificació puntual del POUM (VIII) PPU 4 sector Bellamar nord (exp. 1625/19)

20. Ratificar conveni de col.laboració amb el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona per la participació conjunta i coordinada al programa de fires, promocions i campanyes de publicitat de l'exercici 2019.

21. Aprovació de la revisió anual del padró municipal d'habitants, amb referència a 1 de gener de 2018

22. Donar compte de les resolucions dictades des de el darrer ple municipal (211 a 702)

23. Donar compte de les actes de la junta de govern local (4 a 7)

24. Precs i preguntes

dimecres, 27 de febrer de 2019

CALAFELL APLICARÁ LA LEY SECA PARA ACABAR CON EL BOTELLÓNEl Ayuntamiento de Calafell quiere acabar con la imagen de botellón en los fines de semana y periodos vacacionales. Son muchos los jóvenes que compran alcohol en supermercados y lo consumen en la playa y plazas.

Para intentar atajar la situación consistorio modificará la ordenanza de convivencia. La norma prohíbe la venta de alcohol a menores y su cumplimiento debe controlarlo la Policía Local. Sin embargo el Ayuntamiento quiere poner más difícil el acceso a la bebida.

Horarios

La nueva ordenanza fija horarios para los locales que abren las 24 horas. Si hasta hace un par de años en el municipio había uno ahora son una decena. El concejal de Vía Pública, Juan José García (PP), explica que los informes de la policía señalan que muchas botellas de alcohol se venden por la noche en estos establecimientos.


La normativa exige que en los locales de menos de 150 m2 a partir de las 20:00 h no podrá venderse alcohol. Y entre las 23.00 y la seis de la mañana deberán cerrar las puertas. 

Vigilantes

Para los locales de mayor tamaño se establece el mismo horario. De momento para estos no hay prohibición de vender alcohol a partir de las ocho de la tarde ya que al ser de mayor superficie suelen tener personal de vigilancia que controla que los menores no puedan comprar.

El objetivo es que la norma pueda aplicarse de manera inmediata. Incluso sea efectiva esta Semana Santa. Es en esa época cuando comienza la temporada de los botellones, principalmente entre menores.


El botellón en la playa y en algunas plazas ha sido denunciado reiteradamente por los vecinos y motivado intervenciones conjuntas de Policía Local y Mossos d’Esquadra, que han permitido aumentar el número de denuncias. Desde el Ayuntamiento se quiere erradicar la imagen de Calafell como destino de borrachera.

La medida busca también evitar desórdenes y ruidos en la calle. Con ello se cumple un mandato judicial para que el Ayuntamiento tome medidas para evitar molestias en la vía pública.

Fiscalía

La queja de una vecina de la calle Monturiol, donde se concentra la oferta de ocio nocturno motivó una denuncia de la Fiscalía contra el Ayuntamiento por presunto delito penal contra el Medio Ambiente.


Los concejales de gobierno de la pasada legislatura Josep Parera y Rafel Solé tuvieron que declarar ya que el fiscal consideró que como responsables de las área correspondientes no actuaron para evitar ruidos y desórdenes en la calle.

Depresión

La vecina, que ya no vive en Calafell, denunció hace más de una década esa situación y dijo que le ocasionaba depresión y estrés. La Fiscalía consideró que la situación de ruidos se mantenía hasta hace seis años, por lo que denunció a los concejales por no actuar para evitar el ruido en la calle. Los concejales explicaron que desde las advertencias del juzgado en 2007 se tomaron medidas.

El Fiscal de Medio Ambiente pidió que el juez de El Vendrell actuase por el ruido que hacen los grupos de jóvenes en la vía pública y que compete solucionarlo al Ayuntamiento.


La Ley obliga a los municipios a mantener el orden en las calles para la tranquilidad de los vecinos pero sin embargo no dice cómo debe hacerlo. Diferentes sentencias sí que señalan que esas concentraciones en la calle no responden al ejercicio del derecho fundamental de reunión porque entre otras exigiría de una comunicación a la autoridad gubernativa.
Con la Ley Seca horaria para los supermercados Calafell también busca frenar los botellones en la calle y que son generadores de ruido. El consumo de alcohol en la vía pública también provoca la queja de los propietarios de locales de ocio nocturno ya que señalan que muchos jóvenes llegan borrachos, lo que puede suponer un problema de desordenes y alteraciones de la tranquilidad en la calle.

Derecho fundamental

Según la Ley, el que la denunciante del ruido en Calafell supiese que era una calle con una amplia oferta de ocio nocturno no la obliga a tener que aceptar la situación y puede denunciarlo.
Además, es un delito contra la intimidad ya que afecta a la privacidad y por tanto atenta contra un derecho fundamental de la persona denunciable por la vía penal.

SíndicUn informe del Síndic de Greuges de Catalunya destacó que «lo que no puede hacer la administración local es aparcar sus funciones y mostrarse inactiva por el hecho de considerar que la concentración de personas en determinados espacios públicos es la expresión del ejercicio del derecho fundamental de reunión».

El Síndic de Greuges señala que esas concentraciones son un «uso abusivo de la vía pública» y que entre las medidas que pueden tomar los municipios está la prohibición de vender alcohol en la vía pública.

dimarts, 19 de febrer de 2019

CONSTITUCIÓ DEL CONSELL DE BARRI D´URBANITZACIONS

JA SABEM PERQUÈ NO ES VEUEN TOTS ELS CANALS DE LA TDTL’Ajuntament de Calafell reclamarà a la Generalitat, administració competent en telecomunicacions, que els repetidors de TDT del municipi difonguin tots els canals. El fet que hi hagi repetidors amb menys canals s’ha revelat com un dels principals problemes del mal servei televisiu que rep el municipi, segons una auditoria tècnica que s’ha fet, de forma conjunta amb Cunit, amb qui Calafell comparteix algunes instal·lacions i que pateix una problemàtica similar.

“La cobertura és bona, però dos dels tres repetidors que donen servei a Calafell no tenen tots els canals. Això fa que, per aconseguir veure els canals que falten, moltes antenes particulars estiguin orientades cap a a repetidors que sí que els ofereixen, però que no són els idonis per cobrir l’àrea geogràfica de Calafell”, ha explicat Carles Maroto, enginyer de telecomunicacions i director de l’auditoria que s’ha realitzat.

Maroto ha afegit que “per això, en certes èpoques de l’any, quan les circumstàncies meteorològiques no són favorables, o a causa de l’orografia, aquests domicilis no tenen una bona recepció”. I ha dit també: “La manera de solucionar-ho és ampliar l’equipament dels tres repetidors perquè tinguessin els canals que manquen i, acte seguit, els usuaris reencaressin les seves antenes capa ells, que són els que els donen cobertura idònia”.

De la seva banda, l’alcalde de Calafell, Ramon Ferré, ha indicat que “a partir d’aquestes dades, reclamarem a la Generalitat que posi els canals que falten a aquests repetidors, de forma que tothom pugui veure tots els canals, com és normal que sigui”.

Ferré ha afegit que “convocarem als instal·ladors antenistes per tal d’explicar-los les conclusions d’aquesta auditoria i explicar-los el problema. A més, els explicarem coses que poden fer perque l’orientació de les antenes sigui la correcta i la recepció millori”.

dilluns, 11 de febrer de 2019

PER L´ALLIBERAMENT DELS PEATGES, POTS SIGNAR AQUESTA PETICIÓ


Esta petición es vital para los conductores tanto de camiones y de coches como para ciclistas. La idea es que deje de existir una diferencia abismal entre las personas que pueden costearse el peaje del túnel que comunica los pueblos de Sitges, Vilanova i la Geltrú, Cubelles, etc. con Castelldefels. Son cientos y cientos las personas que se ven obligadas a recorrer la carretera de las costas del Garraf (es decir, la C-31, Ctra. Barcelona- Calafell) que comunica Sitges con el Port Ginesta. Una carretera peligrosa, con un alto número de accidentes (mortales). Una carretera en la que no se puede circular a más de 30 y 40 en algunos tramos y que normalmente hace llegar tarde a la gente al trabajo dadas las kilométricas retenciones que se forman diariamente. El peaje de la alternativa, la C-32, se pagan actualmente a 6,48 euros el trayecto (ida y vuelta 12,96). ¿Quién se lo puede permitir? pues muy poca gente. Por suerte, ellos sí pueden circular con la seguridad y con la tranquilidad de que van a llegar sanos y no van a tener que restarse una media de 30 minutos de sueño cada día para poder ir a trabajar. 

Se ruega que se abra la C-32, que sea gratuita o bien que se pague algo simbólico (10 euros mensuales por coche) por su mantenimiento. Ya que ese tramo, en concreto, ya está más que amortizado. Esta petición es muy importante para que no haya tanta diferencia de status social entre nosotros; para que además, se respete la biodiversidad, el bosque (un parque, por cierto, protegido) y las calas que conforman el Garraf; también por la seguridad y el disfrute de los ciclistas y en consecuencia, el fomento de este tipo de deporte que atrae mucho al turismo; para que los conductores de vehículos como camiones o maquinaria pesada pueda desplazarse hasta la fábrica de cemento y realizar su trabajo a su ritmo con toda profesionalidad, sin suponer un peligro para otros conductores. El objetivo es que por las costas sólo circulen vecinos de la zona, camiones que trabajan que van a la fábrica... además ciclistas, caravanas y coches por turismo. 

Señores, las ventajas son infinitas. Se trata de la vida de las personas y de su calidad de vida. Y a ello se le suma un bien incalculable por y para la naturaleza y un plus para el turismo. Ir por las costas de Garraf a trabajar a Barcelona o a Sitges es cada vez más inviable. Por favor, hagan algo; son cientos y cientos de personas que lo necesitan.


Per signar accedeix a aquest enllaç

COMENÇA LA COL.LOCACIÓ DE LES PROTECCIONS ALS GUARDA-RAÏLS DE LA COBERTERA


La Diputació de Tarragona ha començat aquest matí a insta.lar proteccions als guarda-raïls de la TV-2126, la carretera que uneix #Calafell i #Bellvei. Els faldons evitaran impactes contra els suports verticals de les tanques, que causen ferides gravíssimes, fins i tot la mort, als motociclistes. Si passeu per aquesta via, aneu amb precaució, ja que hi ha persones treballant. Les obres quedaran acabades durant el dia de demà. #CuidemCalafell #CuidemSegur


dissabte, 2 de febrer de 2019

EL PROPER DILLUNS, PLE ORDINARIL’Ajuntament de Calafell celebrarà, dilluns 4 de febrer, sessió plenària ordinària. El ple començarà a les 17 hores, a la sala de plens, a les dependències municipals del nucli de la Platja. La sessió podrà seguir-se en directe mitjançant la tradicional transmissió radiofònica de Calafell Ràdio (107.9 FM i www.calafell.tv), però també per streaming: calafell.tv/calafelltv/. L’ordre del dia és el següent:

1. Aprovació acta anterior
1.1 Ple 2019/1 ordinari 07/01/2019

2. Expedient 2018/2632. Resolució de l’expedient de revocació de la concessió d’ús privatiu de béns de domini públic per impagament del cànon establert.

3. Proposta d’adhesió parcial de les condicions del personal de l’OAM-Fundació Castell de Calafell al conveni col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament de Calafell, per als anys 2018-2023 (codi conveni núm 43001562011997).

4. Proposta de modificació de diferents articles del conveni col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament de Calafell per als anys 2018-2023 (codi conveni núm 43001562011997).

5. Proposta de modificació de diferents articles de l’acord regulador de les condicions de treball del personal funcionari de l’Ajuntament de Calafell per als anys 2018-2023 ((codi conveni núm 43001562011997).

6. Donar compte de l’informe a subministrar sobre el compliment de les previsions establertes a l’article 104.BIS LRBRL sobre el nombre de llocs de treball rservats a personal eventual.

7. Verificació text refòs modificació puntual Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (VII), PAU 10, avinguda Brasil i antiga plaça de braus de Calafell.

8. Atorgament definitiu subvenció per rehabilitació de l’immoble situat al carrer Joan Miró 13, propietat del titular del NIF 970R, dins l’àmbit del Pla de Barris.

9. Proposta resolució definitiva i atorgament de subvenció per la rehabilitació de l’habitatge del carrer Torredembarra 2, inclòs dins de l’àmbit del Pla de Barris, anualitat 2017.

10. Proposta resolució definitiva i atorgament de subvenció per la rehabilitació de l’habitatge del carrer Principal 32, inclòs dins de l’àmbit del Pla de Barris, anualitat 2017.

11. Proposta resolució definitiva i atorgament de subvenció per la rehabilitació de l’habitatge del carrer del Pou 53, inclòs dins de l’àmbit del Pla de Barris, anualitat 2017.

12. Proposta resolució definitiva i atorgament de subvenció per la rehabilitació de l’habitatge del carrer Jesús 3, inclòs dins de l’àmbit del Pla de Barris, anualitat 2017.

13. Proposta resolució definitiva i atorgament de subvenció per la rehabilitació de l’habitatge del carrer del Pou 10, inclòs dins de l’àmbit del Pla de Barris, anualitat 2017.

14. Proposta resolució definitiva i atorgament de subvenció per la rehabilitació de l’habitatge del carrer del Pou 45, inclòs dins de l’àmbit del Pla de Barris, anualitat 2017.

15. Proposta resolució definitiva i atorgament de subvenció per la rehabilitació de l’habitatge del carrer Joan Miró 6, inclòs dins de l’àmbit del Pla de Barris, anualitat 2017.

16. Proposta resolució definitiva i atorgament de subvenció per la rehabilitació de l’habitatge del carrer del Pou 47, inclòs dins de l’àmbit del Pla de Barris, anualitat 2017.

17. Proposta resolució definitiva i atorgament de subvenció per la rehabilitació de l’habitatge del carrer Bisbe Català 13, inclòs dins de l’àmbit del Pla de Barris, anualitat 2017.

18. Proposta resolució definitiva i atorgament de subvenció per la rehabilitació de l’habitatge del carrer Jesús 88, inclòs dins de l’àmbit del Pla de Barris, anualitat 2017.

19. Proposta resolució definitiva i atorgament de subvenció per la rehabilitació de l’habitatge del carrer Josep Barges i Barba 38, inclòs dins de l’àmbit del Pla de Barris, anualitat 2017.

20. Proposta resolució definitiva i atorgament de subvenció per la rehabilitació de l’habitatge del carrer Bisbe Català 18, inclòs dins de l’àmbit del Pla de Barris, anualitat 2017.

21. Proposta resolució definitiva i atorgament de subvenció per la rehabilitació de l’habitatge del carrer Bisbe Català 4, inclòs dins de l’àmbit del Pla de Barris, anualitat 2017.

22. Proposta resolució definitiva i atorgament de subvenció per la rehabilitació de l’habitatge del carrer Major 9, inclòs dins de l’àmbit del Pla de Barris, anualitat 2017.

23. Moció que presenten els grups municipals del PSC, PPC, UAM i el regidor no adscrit per a nomenar diversos espais del municipi de Calafell.

24. Moció del grup municipal de Ciutadans C’s a l’Ajuntament de Calafell de rebuig a la impunitat i l’indult als encausats pel cop a la democràcia a Catalunya dels mesos de setembre i octubre de 2017.

25. Moción que presenta el grupo municipal de C’s para la prevención de accidentes e incendios en las viviendas de Calafell conectadas ilegalmente a la red eléctrica.

26. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple municipal (1 a 210).

27. Donar compte de les actes de la junta de govern local (52/2018 a 3/2019).

28. Precs i preguntes.

dimecres, 16 de gener de 2019

RECÀRREGA GRATUÏTA PELS COTXES ELÉCTRICS A CALAFELLL’Ajuntament de Calafell ja ha posat en funcionament els dos nous punts de recàrrega per a cotxes elèctrics, situats a l'aparcament de l'antic hotel Segur, a la carretera de Barcelona, i a l'aparcament del mercat municipal de Calafell. El consistori ha anunciat que la càrrega serà gratuïta per tots aquells que tinguin una targeta que es pot aconseguir a qualsevol de les oficines d'atenció al ciutadà. Per obtenir la targeta cal presentar la fitxa tècnica del vehicle i el justificant del pagament de l'impost de circulació a Calafell.

Aliança de Municipis per a la interoperabilitat

La targeta, que també és gratuïta, té un nombre il·limitat d’hores de recàrrega. A més, és una targeta que es pot usar en altres municipis, ja que l'Ajuntament de Calafell forma part de l'Aliança de Municipis per a la interoperabilitat de les estacions públiques de recàrrega ràpida i semi ràpida per a usuaris de vehicle elèctric. Amb aquesta col·laboració, qualsevol usuari pot accedir a qualsevol estació de recàrrega de Catalunya fent servir qualsevol de les targetes emeses pels ajuntaments de l'Aliança.

Amb aquest acord es facilita que els vehicles elèctrics que circulen per Catalunya puguin gaudir d'una mobilitat plena i que els usuaris deixin d'acumular targetes per carregar a les diferents instal·lacions promogudes pels municipis de Catalunya. Per tant, els usuaris d’aquest servei que siguin de Calafell podran fer servir les estacions de càrrega d’altres municipis adherits, i els d’aquestes localitats, els punts situats al municipi.

Estació pública al Vendrell, Tarragona i Cambrils

Aquest 2019 també està previst que es posin en marxa tres punts públics de recàrrega del vehicle elèctric al Vendrell, Cambrils i Tarragona, segons va avançar la Generalitat a finals del passat 2018. El Govern vol augmentar les estacions públiques per carregar els cotxes elèctrics, i preveu que a finals d'aquest any ja n'hi hagi més d'un centenar repartides per tot el país.

CAMPANYA PERQUE NO S´APARQUI AL DAMUNT DE LES VORERES

L'Ajuntament de #Calafell engega una campanya perquè no s'aparqui al damunt de les voreres. Especialment al nucli de Segur, on s'ha fet una gran inversió per reparar voreres: molts dels danys eren justament per aparcar-hi... La campanya és informativa, però a partir del mes de febrer es començarà a multar els vehicles que, tenint estacionament senyalitzat a la calçada, estiguin aparcats a la vorera. #CuidemSegur


dilluns, 14 de gener de 2019

ACORD ENTRE MUNICIPIS PER AL CARNESTOLTESEls ajuntaments del Vendrell, Calafell i Cunit han aconseguit coordinar, a la fi, els seus Carnavals. Aquesta era una demanda que hi havia els últims anys, especialment pels problemes que hi havia entre les rues del Vendrell i Segur de Calafell, que es feien el mateix dia, i que gairebé coincidien. Des de fa mesos, els tres consistoris, junt amb el de Cubelles, treballaven per fer una programació completa de tots els Carnavals, que aquest dilluns han presentat sota el nom de 'Carnaval al Penedès Marítim'.

D'aquesta manera, s'ha millorat la coordinació entre totes les rues. La del Vendrell, que enguany es farà el divendres 1 de març, s'avança mitja hora, i començarà a les 19.00 hores, mentre que la de Segur de Calafell es retardarà mitja hora i començarà a les deu de la nit. Amb això s'espera que els participants a les dues rues tinguin temps de desplaçar-se del Vendrell a Segur, un fet que l'any passat va ser molt difícil per a algunes comparses i carrosses. 

Coincidència de Cunit i Cubelles

El dissabte a la tarda hi haurà les rues de Cunit i Cubelles, que gairebé comencen a la mateixa hora, la de Cunit a les 18.30 hores i la de Cubelles a les 19.00 hores. En aquest cas, no s'ha optat per separar-les perquè el dissabte «és una dia en el qual hi ha molta demanda per participar, i així ens ho podem repartir entre les dues rues», ha explicat el regidor de Turisme de Cunit, Jaume Casañas. El mateix dissabte, a les deu de la nit, es fa la rua de Calafell Platja.

El diumenge 3 de març es farà la tercera i última rua de Calafell, la del poble, que comença a les cinc de la tarda. Els consistoris han editat un tríptic amb la programació de Carnaval dels quatre municipis, en el qual s'hi inclouen els espectacles infantils, els pregons del Rei Carnestoltes i els Carnavals Infantils. Es presentarà de forma conjunta a Fitur. També es busca un acord amb el gremi d'Hostaleria del Baix Penedès per aconseguir pacs de cap de setmana, de restauració i allotjament, per atraure els visitants.

La regidora de Turisme de Calafell, Maite González, ha avançat que un dels objectius de cara a l’any vinent es «unificar al màxim les bases de participació als Carnavals» per facilitar «la participació dels carrossaires i comparsistes». També es vol parlar amb l'Ajuntament de l'Arboç per sumar-se a la iniciativa, amb la seva rua del diumenge al matí.
L’Ajuntament de Calafell ha fet públic el programa del Carnaval d’aquest 2019, que se celebrarà entre el 28 de febrer i el 3 de març. El programa no és gaire diferent del d’anys anteriors, ja que l’únic canvi destacable és que la rua de Segur de Calafell sortirà mitja hora més tard, per acord amb el Vendrell, que avança la seva també trenta minuts, per facilitar que comparses i carrosses puguin assistir a les dues celebracions.

Recordem que enguany els municipis del Penedès Marítim (Calafell, el Vendrell, Cunit i Cubelles) han coordinat els horaris de les rues i promocionen de forma conjunta les seves festes de Carnestoltes. Més informació en aquest enllaç.

Aquest és el programa complet al nostre municipi:

Dijous, 28 de febrer de 2019

17:30 h, a la plaça de Catalunya
Xocolatada infantil

18 h, a la plaça de Catalunya
Espectacle infantil

19 h, a la plaça de Catalunya
Arribada de Sa Majestat el Rei Carnestoltes i pregó

Divendres, 1 de març de 2019

22 h, Passeig Marítim de Sant Joan de Déu amb el carrer Loira
Inici de la Rua del Carnaval de Segur de Calafell

Itinerari: Passeig Marítim de Segur, carrer Carme Desvalls, carrer Pablo Neruda, avinguda Catalunya, plaça Pau Casals, carrer Joan Maragall i final al Parc de la Casa Vella.

Dissabte, 2 de març de 2019

17:30 h, al pavelló poliesportiu Jaume Vilamajó
Carnaval infantil

22 h, Passeig Marítim de Sant Joan de Déu amb el carrer Mercè Rodoreda
Inici de la Rua del Carnaval de la Platja de Calafell

Itinerari: Passeig Marítim de Calafell, plaça dels Països Catalans, carrer Manuel Benet Ortiz, avinguda mossèn Jaume Soler, rambla Costa Daurada, Passeig Marítim de Sant Joan de Déu, Carrerada d'en Ralet, carrer Doctor Dachs, carrer Sant Pere, avinguda Mossèn Jaume Soler; plaça de l’Estació i final a la cruïlla de la carretera de l’Estació i la carretera del Sanatori.

Diumenge, 3 de març de 2019

12:30 h, al Mercat Vell de Calafell
Carnaval infantil

17 h, Rambla Mossèn Jaume Tobella amb el carrer Alfons Mañé
Inici de la Rua del Carnaval del Poble de Calafell

Itinerari: rambla Mossèn Jaume Tobella, carrer Villarroel, avinguda de la Sínia, avinguda Vinya Llarga, Passeig de la Unió en sentit descendent fins a la carretera del Sanatori, Passeig de la Unió en sentit ascendent fins a l’esplanada del pavelló Joan Ortoll.