diumenge, 27 de novembre de 2016

COMITE DE SEGURETAT CIUTADANA

CONTROL DE MOSSOS A L'ESTACIO DE SEGUR

Combinats amb la Policia Local de Calafell (alternativa o simultàniament) aquests controls s'han reforçat en els últims mesos. 

Possiblement la ciutadania desconegui que hi ha un Comitè de Seguretat Ciutadana que es reuneix bimensualment a la comissaria de Calafell, compost per representants d'associacions veïnals, cap de policia local, representants de Mossos d'Esquadra, regidor de Policia Local i de Via Pública i l'alcalde. 

Les associacions intercanvien queixes i consultes amb el Comitè i d'aquí parteixen iniciatives com el reforç de la seguretat en diferents punts conflictius i es transmeten les queixes dels veïns. 

Tres associacions assisteixen sempre (AVSU, AVAP i Assoc. Veïns i Propietaris de Segur). 

Qualsevol veí pot transmetre'ls les seves queixes per email o telèfon. 

A la pàgina web municipal hi ha les dades de contacte. 

http://calafell.cat/municipi/entitats/veinals

Associació Veïnal de Segur i Urbanitzacions (AVSU) AVSU 
E-mail: AVSU2008@gmail.com Tel: 608 76 00 41 
Web: http: //avsu-aavv.blogspot. com.es/ 

Associació Veïns i Propietaris de Segur de Calafell 
C / Antonio Almazor, 2, 2n 3a esc B 43882 Segur de Calafell 
Presidenta: Elena Santos Telèfon: 646 84 48 72 

Associació Veïns Agermanats per la Platja de Segur
franciscosaezm@hotmail.com mòbil: 620.920.300