dijous, 31 de maig de 2018

EL PROPER DILLUNS, PLE ORDINARIL’Ajuntament de Calafell celebrarà, dilluns 4 de juny, sessió plenària ordinària. El ple començarà a les 17 hores, a la sala de plens, a les dependències municipals del carrer Sant Pere 29. La sessió podrà seguir-se en directe mitjançant la tradicional transmissió radiofònica de Calafell Ràdio (107.9 FM i www.calafell.tv), però també per streaming: calafell.tv/calafelltv/.

L’ordre del dia és el següent:

1. Aprovació acta anterior.

1.1. Acta núm 7 del 7 de maig de 2018

2. Creació dels consells municipals sectorials de participació ciutadana.

3. Creació dels consells de barri de participació ciutadana.

4. Proposta expedient 4474/2018 modificacions pressupostàries de l’Ajuntament de suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat amb RLT.

5. Donar compte informe d’execució trimestral 2018 - 1r trimestre.

6. Donar compte informe de seguiment anual del pla d’ajust 2012 - 1r trimestre 2018.

7. Donar compte de la modificacio de la liquidació del pressupost de l’exercici 2017 i incorporació de romanents de crèdit a 31/12/2017 de l’Ajuntament de Calafell.

8. Donar compte de l’informe de tresoseria sobre el període mig de pagament a proveïdors corresponent al primer trimestre de l’exercici 2018.

9. Ratificar l’acord pres per la junta de govern local sobre la modificació de l’article 15 de les bases per a prestacions socials de caràcter econòmic per a situacions d’especial necessitat i/o urgència social en els serveis socials de l’Ajuntament de Calafell i corresponent convocatòria.

10. Aprovació inicial de la modificació del reglament regulador del fons de productivitat de l’Ajuntament de Calafell.

11. Atorgament provisional subvenció per la rehabilitació de l’immoble situat al carrer Josep Bergés i Barba 3B a Calafell, anualitat 2017.

12. Proposta atorgament provisional subvenció per la rehabilitació de l’immoble situat al carrer Major 9 de Calafell, anualitat 2017.

13. Atorgament provisional subvenció per la rehabilitació de l’immoble situat al carrer Josep Bergés i Barba 3B a Calafell, anualitat 2017.

14. Atorgament provisional subvenció per la rehabilitació de l’immoble situat al carrer Bisbe Català 13 a Calafell.

15. Atorgament provisional subvenció per la rehabilitació de l’immoble situat al carrer Torredembarra 2 de Calafell, anualitat 2017.

16. Atorgament provisional subvenció per la rehabilitació de l’immoble situat al carrer Joan Miró 13 de Calafell, anualitat 2017.

17. Atorgament provisional subvenció per la rehabilitació de l’immoble situat al carrer del Pou 53 de Calafell, anualitat 2017.

18. Atorgament provisional subvenció per la rehabilitació de l’immoble situat al carrer Marquès de Samà 7 de Calafell, anualitat 2017.

19. Atorgament provisional subvenció per la rehabilitació de l’immoble situat al carrer del Pou 47 de Calafell, anualitat 2017.

20. Atorgament provisional subvenció per la rehabilitació de l’immoble situat al carrer del Pou 10 de Calafell.

21. Atorgament provisional subvenció per la rehabilitació de l’immoble situat al carrer Principal 18 de Calafell, anualitat 2017.

22. Atorgament provisional subvenció per la rehabilitació de l’immoble situat al carrer Bisbe Català 4 de Calafell, anualitat 2017.

23. Atorgament provisional subvenció per la rehabilitació de l’immoble situat al carrer Joan Miró 6 de Calafell, anualitat 2017.

24. Atorgament provisional subvenció per la rehabilitació de l’immoble situat al carrer Bisbe Català 18 de Calafell, anualitat 2017.

25. Atorgament provisional subvenció per la rehabilitació de l’immoble situat al carrer de Mar 16 de Calafell, anualitat 2017.

26. Atorgament provisional subvenció per la rehabilitació de l’immoble situat al carrer del Pou 45 de Calafell, anualitat 2017.

27. Atorgament provisional subvenció per la rehabilitació de l’immoble situat al carrer Principal 32 de Calafell, anualitat 2017.

28. Ratificar decret 1159/2018 de data 15 de març de 2018, corresponent a la rectificció per error material del conveni entre l’Ajuntament de Calafell i l’esportista Àlex Toledo.

29. Donar compte decret 1214/2018 revocació parcial subvenció 2017 entitat no federada Club Atletisme Calafell.

30. Donar compte decret 1215/2018 revocació parcial subvenció 2017 entitat federada Club Escacs Calafell.

31. Donar compte decret 1213/2018 revocació parcial subvenció 2017 entitat Club Petanca Calafell.

32. Donar compte decret 1217/2018 revocació parcial subvenció 2017 entitat Club Bàsquet Calafell.

33. Donar compte decret 1219/2018 revocació parcial subvenció 2017 entitat Club Esportiu Lluita Olímpica Calafell.

34. Donar compte decret 814/2018 derogació subvenció 2017 a l’esportista M. Salas Cañas.

35. Moció del grup municipal de Convergència i Unió de Calafell per desenvolupar un pla estratègic de la costa del Penedès Marítim.

36. Moció del grup municipal de Convergència i Unió perquè la R17 sigui la línia enllaç entre el Penedès Marítim i Tarragona/Port Aventura.

37. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple municipal (1857 a 2380).

38. Donar compte de les actes de la junta de govern local (17, 18, 19, 20).

39. Precs i preguntes.

dimecres, 30 de maig de 2018

MARY HERRERA, PRIMER PREMI MUNDIAL DEL GOURMAND WORLD COOKBOOKEl Llibre de Mary Herrera Netejant Seitons ha estat premiat al Gourmand World Coockbook Awards, el certamen mundial més important sobre llibres de cuina que s’acaba de celebrar a la ciutat xinesa de Yantai. Mary Herrera és col·laboradora des de fa anys de Ràdio El Vendrell.

dimarts, 29 de maig de 2018

OBRAS DE MEJORA EN EL ACCESO AL PUENTE DE SEGUR-CUNIT

Obras Extra de mejora de la accesibilidad del puente Segur-Cunit.
No sólo se ha arreglado el puente, sino que se ha mejorado la accesibilidad del mismo.
Se ha arreglado la acera inmediata de calle Duero con el Puente.
También agradecer al Ayuntamiento de Cunit por la obra extra de la rampa de la acera.25.000 € PER A BEQUES A LES LLARS D´INFANTSL’Ajuntament de Calafell ha aprovat beques per valor de 25.640,98 euros per a les famílies usuàries de les llars d’infants municipals. Aquests ajuts tenen la finalitat de facilitar l’escoralització en aquests centres dels infants de famílies que ho necessiten i no compten amb recursos suficients per pagar el servei.

Actualment se’n beneficien 18 famílies. Hi ha dos tipus de subvenció: a l’escolarització i a l’assistència al menjador. La distribució dels ajuts, per centres, és la següent:

Escolarització

Llar d’infants Els Terrossets: 1.358,5 euros
Llar d’infants El Petit Trenet: 2.508 euros
Llar d’infants El Rasclet: 5.172,75 euros
Llar d’infants El Petit Príncep: 3.082,75 euros

Total: 12.122 euros

Menjador

Llar d’infants Els Terrossets: 1.514,63 euros
Llar d’infants El Petit Trenet: 2.796,24euros
Llar d’infants El Rasclet: 5.768,2 euros
Llar d’infants El Petit Príncep: 3.439,91 euros

Total: 13.518,98 euros

dilluns, 28 de maig de 2018

AMPLIACIÓN DE LA DEPURADORA DE CALAFELLL’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha anunciat que ampliarà l’estació depuradora d’aigües residuals de Calafell, a causa de la saturació de la seva capacitat actual. L’ACA també farà una àmplia rehabilitació de les instal·lacions actuals, que pateixen un important desgast després d’un quart de segle de funcionament.

A més, també es rehabilitarà i millorarà l’estació de bombament que hi ha a la rotonda de la Creu Roja. Aquesta instal·lació també necessita una reparació estructural i corregir-hi moltes deficiències.

El cost d’aquestes inversions anirà a càrrec de l’ACA, que se’n farà càrrec íntegrament, sense que calgui cap aportació municipal. Tanmateix, no serà una actuació immediata, ja que encara no hi ha ni redactat el projecte. El tràmit que caldrà fer comença per licitar l’elaboració del projecte. Un cop redactat, hauran de sortir a subhasta les obres. I finalment, fer-se, tot entenent que els treballs portaran segurament un temps considerable.

La depuradora de Calafell té capacitat per tractar 12.000 metres cúbics d’aigües residuals al dia. Permet atendre una mitjana de població de 70.000 habitants, que resulta insuficient durant la temporada alta d’estiu. L’estació compta amb 10,3 quilòmetres de col·lectors i sis bombaments.

divendres, 25 de maig de 2018

SUSPENDIDO EL MERCADO DE INTERCAMBIO DE SEGUREl mercadillo de intercambio y segunda mano que se había anunciado parea el paseo marítimo de Segur de Calafell y que pretendía celebrarse cada mes, ha quedado suspendido temporalmente.

La Associació de Comerciants de Segur Platja, que asumía la organización, explica que la periodicidad mensual exige a los paradistas obligaciones como estar dados de alta en la seguridad social, disponer de seguro de responsabilidad civil y pasarían a tener que pagar la tasa de ocupación de vía pública.

Hacienda

Celebrar una jornada o dos al año no ofrecía problemas, pero el objetivo de la periodicidad mensual pasa a considerarlo como una actividad económica aunque se trate de un mercado de intercambio y de segunda mano. Incluso el Ministerio de Hacienda podría exigir documentación como sucede en las plataformas de venta a través de redes sociales.

Así quedaría descartado un mercado mensual. La asociación de comerciales señala que seguirá impulsando actividades para dinamizar la zona.

dijous, 24 de maig de 2018

SE INICIA EL PROCESO DE REPARACIÓN DE ACERAS EN SEGUR


Preparando la Obra de las aceras de Segur de Calafell.
5 horas marcando actuaciones y hablando con vecinos afectados.

Empezamos en la zona de Poniente el 11 de Junio en calle Turquía y Atlántico.
Punto de atención Ciudadana en Calle Islandia.

Empezamos el 4 de Junio en la zona de Levante en calle Circumvalació y Cúspide.
Punto de atención Ciudadana en antigua Plaza de Toros de Av. España.

Os espero el dia 1 de Junio en las Dependencias de Segur en la Sesión Informativa de las Aceras de Segur de Calafell

¡Ah! recordad que:
CIU que tanto quiere al pueblo...
CUP que no cree en la política del tocho...
CIUDADANOS que trabajan taaanto para y por el pueblo y por las cosas que realmente importan..

¡VOTARON EN CONTRA!


Os dejo fotos.EL AYUNTAMIENTO PONDRÁ SILLAS ANFIBIAS PARA FACILITAR EL ACCESO A LA PLAYAEl ayuntamiento de Calafell tiene previsto poner 3 sillas anfibias (una en Mas mel, otra en Calafell y otra en Segur) para facilitar el acceso a personas con problemas de movilidad. 

Respecto a la instalación de nuevos puestos de vigilancia, la normativa ha cambiado recientemente y lo que se ha hecho es ubicar casetas de vigilancia con rampa, que tienen perfecta visibilidad, pero también son más cómodas para los servicios de socorrismo e incluyen un espacio a la sombra.

También se van a incrementar las actividades acuáticas. 

dimecres, 23 de maig de 2018

CALAFELL BUSCARÀ SUPORTS PER APROVAR EL PRESSUPOST 2018L'alcalde de Calafell, Ramon Ferré, no tanca la porta a poder tancar un acord per aprovar el pressupost pel present exercici 2018. Segons ha avançat el batlle calafellenc a 'BaixPenedesDiari.cat', el govern local —format per PSC, PP i UAM— ha acabat d'elaborar una proposta de pressupost que aquesta mateixa setmana enviarà als diferents grups de l'oposició. La intenció de Ferré és veure si hi ha alguna formació disposada «a fer un pas endavant» per negociar un acord.

Per això, preveu iniciar converses la setmana vinent. Ferré apunta que les negociacions es podran fer «sense urgències», ja que el consistori segueix funcionant amb el pressupost del 2017 prorrogat, i ja s'han fet diferents modificacions de crèdit per tirar endavant aquells aspectes que necessiten partides addicionals. De fet, si no fos possible arribar a un acord per aprovar els comptes, l'alcalde ja ha dit diverses vegades que l'exercici es podria desenvolupar amb el pressupost prorrogat.

Pressupost de 48,5 milions

De totes maneres, Ferré sí que admet que disposar d'un pressupost per l'actual any suposaria poder millorar alguns aspectes, com ara augmentar les ajudes pel programa de Benestar Social o ampliar horaris pel servei de transport urbà. La proposta de pressupost que ha elaborat el govern puja a 48, 5 milions d'euros, sensiblement superior als 45 milions del passat 2017.

Calafell va aprovar el pressupost del 2016 gràcies al suport de Ciutadans (C's), un acord que es va trencar al cap d'uns mesos. Pel 2017, el govern va comptar amb el suport del grup municipal d'ERC. Però la situació política catalana crea incertesa sobre si es podran trobar suports per aquest 2018. Des d'ERC ja van avisar que això seria complicat i, fins i tot, van proposar explorar la possibilitat de fer un govern alternatiu.

HIFE AMPLIA SU BASE DE AUTOCARES EN CALAFELLAvui hem inaugurat l'ampliació de les instal.lacions que l'empresa Hife té a #Calafell. El nou espai acollirà també els 8 nous autocars pel transport escolar del municipi, alguns d'ells amb capacitat per a 65 nens. Sense cap dubte, l'aposta d'Hife per a fer base a Calafell ens converteix en un referent. En pocs mesos, tornarem a ampliar el transport urbà de Calafell per a cobrir l'horari de 6 del matí a 12 de la nit, una demanda de la gent que agafa el tren, surt a sopar o fa alguna activitat i no podia tornar a casa, que quedarà coberta. #CuidemCalafell #CuidemSegur


dimarts, 22 de maig de 2018

DESMANTELLADA UNA PLANTACIÓ DE MARIHUANA A SEGUR DE DALT


Una operació conjunta de la Guàrdia i civil i la Policia local de Calafell ha acabat aquest matí amb el desmantellament d’una plantació de marihuana que es conreava a l’interior d’un habitatge de Segur de Dalt. S’hi han torbat 305 plantes i s’ha detingut quatre persones, a les quals s’imputen presumptes delictes de tràfic de drogues i de frau en el subministrament elèctric.

La investigació va posar-se en marxa gràcies a la col·laboració ciutadana. L’existència d’elements habituals en aquesta mena de plantacions (grans dipòsits d’aigua, extractors d’aire, una forta olor de marihuana...) va confirmar les sospites. Guàrdia Civil i Policia local han efectuat nombroses vigilància per detectar i identificar totes les persones implicades en aquest conreu.

A les 7 del matí d’aquest dimarts, els agents han entrat a la casa amb la corresponent ordre judicial. En realitat, eren dos habitatges adosats, però comunicats per dintre. A un hi havia la plantació de marihuana. A l’altre, hi havia una zona preparada per al conreu de cànnabis i que s’estava usant com a assecador. Era una les plantacions més “sofisticades” que s’han desmantellat fins avui, ja que s’hi havien construït unes parets de pladur folrades amb material aïllant, per garantir les condicions òptimes de conreu.

A banda de les 305 plantes, s’ha localitzat un quilo de marihuana elaborada ja per sortir al mercat, i maquinària i eines usades habitualment per al conreu. Els investigadors apunten que la capacitat de producció d’aquesta plantació era molt alta.

Hi ha detinguts tres homes i una dona, d’entre 30 i 40 anys d’edat i de nacionalitat espanyola i romanesa. En breu seran posats a disposició del jutjat número 5 del Vendrell.

CALAFELL HAURÀ D´ANAR ALS TRIBUNALS PER LA SEVA ADHESIÓ A L´AMIL'adhesió de l'Ajuntament de Calafell a l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) acabarà als tribunals. L'alcalde del municipi, Ramon Ferré, ha confirmat a aquest mitjà que el consistori ha rebut una citació per anar a judici el 2 de febrer del 2019. La denúncia va ser interposada per la subdelegació del govern espanyol a Tarragona, i ara els tribunals han fixat la data del judici.

Calafell va entrar a l'AMI després d'una votació secreta amb una urna que es va fer al ple del mes de setembre del 2015. Dotze regidors van votar a favor, i nou ho van fer en contra. Partits com el PP i C's van oposar-se a aquesta adhesió, criticant que es destinés una partida de 1.800 euros anuals a aquesta entitat. Tot i aquestes crítiques, el PP va aprovar el pressupost del passat 2017, on hi havia aquesta partida.

Quota de 1.800 euros

Ramon Ferré ha explicat que el govern s'ha limitat a complir l'acord de ple del setembre del 2015. L'adhesió a l'AMI comporta el pagament anual d'una partida, que en el cas de Calafell és de 1.800 euros. Calafell és el municipi més gran del Baix Penedès que forma part de l'AMI —el ple del Vendrell va rebutjar entrar-hi— tot i que té un govern format per PSC, PP i la UAM.

Fa més d'un any, la justícia ja va dirimir sobre l'adhesió de Reus a l'AMI, i va anul·lar la seva entrada. En aquell cas, va ser Societat Civil Catalana (SCC) qui va denunciar l'adhesió del consistori del Baix Camp. La sentència del jutjat número 1 de Tarragona va ser la primera en aquest sentit, i qüestionava el pagament d'una quota anual per part dels consistoris. En el cas de Calafell, el judici se celebrarà el febrer del 2019. 

CAZADO "IN FRAGANTI" UN GRAFITERO EN CALAFELL


La pintada que los policías observaron que hacía el joven grafitero
El Ayuntamiento de Calafell argumentaba la dificultad que tiene para multar a los grafieros señalando que debe cogerlos en plena acción. 
Pese a que la Policía Local dispone de un catálogo de pintarrajos y firmas que permite relacionar a los autores con muchas de las pintadas del municipio, el no cazarlos pintando entorpece cualquier denuncia.

Sin embargo este fin de semana una patrulla policial observó a un joven que escogió el muro de piedra de la riera de L’Estany para mostrar su pretendido arte y compartirlo con todos los vecinos a la fuerza. Los agentes han denunciado al joven que ahora deberá afrontar una sanción que puede ser de hasta 700 euros.

No estaba en el catálogo
El joven denunciado es de Barcelona y no estaba entre las firmas más habituales que pueden verse en las paredes del municipio. En el caso de declararse insolvente la sanción se cursará a los padres o se ofrecerá al grafitero que realice tareas para la comunidad.

dilluns, 21 de maig de 2018

PRECIOS DE LA ZONA NARANJA PARA RESIDENTES Y NO RESIDENTES EN CALAFELL

ZONA NARANJA
(Solo durante julio y agosto)

PRECIOS PARA RESIDENTES
 • Sin plaza de parking                        =   Gratis en su zona
 • 1 hora                                              =   0,20 euros
 • Mañana completa (de 9 a 15)         =   1,00 euro
 • Tarde completa (de 15 a 21)           =   1,00 euro
 • Día completo (24 hs)                      =   1,50 euros
 • Una semana                                   =   7,00 euros
PRECIOS PARA NO RESIDENTES
 • 3 horas                                            =   1,00 euro
 • Mañana completa (de 9 a 15)         =   3,00 euros
 • Tarde completa (de 15 a 21)           =   3,00 euros
 • Día completo (24 h)                        =   5,00 euros
 • Una semana                                   = 14,00 euros
COMERCIOS
 • Temporada completa                =  40,00 euros 
Se incluirá a los trabajadores si lo justifican.

Estará automatizado. 

Los parquímetros funcionarán en base a la matrícula del vehículo.

No hará falta llevar ningún adhesivo ni tarjeta en el vehículo.

Toda la información publicada la ha facilitado el ayuntamiento a una asociación de vecinos.

En las siguientes imágenes pueden consultar el déficit estival de aparcamiento, los edificios que disponen de aparcamiento y los que no. Si lo leen en el móvil o tablet, pulsando sobre la imagen, se ampliará su tamaño para una mejor consulta.


DÉFICIT Y VEHÍCULOS EN PLAYA


DÉFICIT Y VEHÍCULOS EN SEGUR


EDIFICIOS SIN PARKING EN PLAYAEDIFICIOS SIN PARKING EN SEGUR


VEHÍCULOS EN ÁMBITO PLAYA


VEHÍCULOS EN ÁMBITO SEGUR


diumenge, 20 de maig de 2018

EL MERCADILLO DE SEGUR SÓLO ESTARÁ EN UNA ACERA

El mercadillo de Segur está muy saturado
Los mercadillos ambulantes de Calafell y de Segur de Calafell reducirán el número de paradas. El recorte comenzará a verse de manera inminente. El Ayuntamiento ha comenzado a revocar licencias a paradas tras un control para comprobar que los paradistas estén al día del pago, que monten cada semana y que lo haga el titular, ya que se habían detectado traspasos no autorizados.

En el caso de irregularidades se dio 15 días al titular para ponerse al día y ya ha comenzado a revocarse licencias. Esas paradas no se renovarán con lo que las extensiones de los mercadillos quedarán reducidas y habrá una reordenación de las zonas donde se instalan.

Las paradas pasarán a estar en una única acera
Ya se han rescindido las licencias de un par de decenas de paradas y en las próximas semanas habrá nuevos recortes para los que se ha notificado la situación a titulares. En el caso de Segur el recorte podría llegar hasta que las pasaras sólo ocupen un lado de la calle y que sería la acera más próxima la vía. 

Los vecinos de Segur de Calafell llevan años denunciando que la ocupación de las dos aceras con el mercadillo es un riesgo ya que en caso de una emergencia no podrían acceder los equipos asistenciales.
El mercadillo de Segur
De hecho no ha podido aprobarse un plan de seguridad con la gran cantidad de paradas en esa calle tan estrecha junto a la vía del tren. El Ayuntamiento ya planteó la necesidad de una nueva ubicación pero con un recorte de paradas considera que podría seguir en la zona, ya que tampoco encontró una alternativa. 

En el caso del mercadillo de Calafell de los martes en un aparcamiento próximo al mercado municipal y en el paseo de la Unió, la reducción de paradas podría hacer que prácticamente todas estuviesen en la zona del Blanquet o reducir metros de ocupación del paseo que une a los núcleos de la playa y del pueblo.

Ese recorte de paradas y la intención de no licitar las retiradas por algún incumplimiento ya se intentó hace años, pero no acabó en nada. Ahora el Ayuntamiento ha culminado una nueva investigación de la situación de muchos puestos y ha comenzado a notificar la posibilidad de la retirada de paradas.

divendres, 18 de maig de 2018

OTRA VEZ RECORDANDO A LOS CERDOS INCÍVICOSPotser no avergonyirem els incívics, però hem començat a obrir bosses. I n’hem identificat a alguns. I els hem visitat i els hem explicat que la propera vegada no rebran només un avís. #CuidemCalafell #CuidemSegur

CON EL BUEN TIEMPO SE INCREMENTA EL BOTELLÓN EN CALAFELLEl aparcamiento junto al mercado municipal, el de la zona de los multicines, algunos parques, e incluso en el paseo marítimo. En Segur de Calafell... Son muchos los puntos en los que con la llegada del buen tiempo se ha incrementado la práctica del botellón.

La situación preocupa a los vecinos. Una de las zonas con más denuncias es la del aparcamiento del mercado municipal por su proximidad a la zona de ocio de bares y discotecas. Los vecinos de esta zona están cansados de llamar a la Policía Local.

Hay multas
El Ayuntamiento asegura que pone sanciones constantemente. Las multas son de hasta 750 euros y en el caso de que los infractores sean insolventes se cursan a los padres. El botellón está prohibido en la vía pública, pero la rapidez con la que se monta y desmonta la quedada hace difícil que la policía pueda llegar a tiempo al ser avisados por los vecinos.

Residentes en zonas próximas a las de la práctica del botellón explican que los principales puntos de concentración son los mismos desde hace años. Señalan que no es necesario que los vecinos avisen. «Haciendo una ronda de vigilancia es fácil verlos. A la que se pongan una serie de multas, se correría la voz entre los jóvenes y ayudaría a erradicar la práctica», señalan residentes de la zona del mercado municipal.

Consecuencias
El problema del botellón, además del ruido, es la suciedad que se genera en la zona y las consecuencias para la seguridad que supone la excesiva ingesta de alcohol. El propio sector del ocio nocturno ya denunció que muchos jóvenes ya llegan a la zona borrachos, lo que puede generar problemas de seguridad.

Los vecinos reclaman que también se actúe contra los supermercados que abren hasta prácticamente la media noche y que venden alcohol a menores. Además tienen todas las botellas expuestas y muy visibles desde la calle, una práctica que está prohibida y penalizada.

dijous, 17 de maig de 2018

JUEGOS MEDITERRÁNEOS / TARRAGONA 2018 / ENTRADAS A LA VENTA


Ja podeu adquirir les vostres entrades pels Jocs Mediterranis de Tarragona 2018, que es celebraran del 22 de juny a l'1 de juliol 

Les entrades es poden comprar a ticketmaster o als punts de venda físics del Parc Central (de dilluns a dissabte de 9h a 21h) o a la TAP (de dilluns a dissabte de 10h a 14h i de 16h a 20h)

No us quedeu sense!!!

CALAFELL SE SUMA AL DIA INTERNACIONAL CONTRA L´HOMOFÒBIA...

L'Ajuntament de #Calafell se suma al Dia Internacional contra l'homofòbia, la transfòbia i la bifòbia. És una jornada de sensibilització, reflexió i denúncia contra les agressions físiques, intel·lectuals i morals de les persones per raó d’orientació sexual, identitat o expressió de gènere.


COM FER FORA UN "OKUPA" DE MANERA RÀPIDA, SEGURA I LEGALMENT


Com fer fora un “okupa” de casa teva de manera ràpida, segura i legalment

Actualment ha augmentat la proliferació de casos en què propietaris d'habitatges que es troben buits temporalment per estar fora de vacances o simplement per treball, en arribar es troben que han estat ocupats per persones que no són ni propietaris ni llogaters, és a dir que no tenen cap títol per fer ús i gaudir de l'habitatge.

En el cas de patir aquesta desagradable situació, en què ens trobem que la nostra casa, ja sigui el nostre habitatge habitual o la nostra segona residència, ha estat ocupada de forma il·legal, el primer que hem de fer és anar a una comissaria de policia i presentar una denúncia aportant el certificat del Registre de la Propietat. La conducta d'ocupar un habitatge il·legalment es troba tipificada com a delicte en el nostre Codi Penal, sent la seva denominació jurídica la de "delicte d'usurpació".

Durant les primeres 24 hores, mentre l'immoble estigui sent "okupat", em d’avisar a les forces de seguretat i, si troben la porta oberta, aquests podran actuar immediatament i expulsar les persones que han accedit il·legalment. Si els "okupes" aconsegueixen accedir al domicili sense que la policia hagi arribat a temps i aconsegueixen establir-se en el seu interior, no hi ha cap possibilitat de fer-los fora sense una ordre judicial. A partir d'aquest moment es posa en marxa un llarg i costós litigi.

PROCEDIMENTS JUDICIALS PER RECUPERAR L'HABITATGE USURPAT O "OKUPAT"

Arribat a aquest punt, només ens queda interposar una demanda per mitjà de dues vies:

1.- Podem recórrer a la via penal.

L'article 245 del Codi Penal diu que intentar establir-se en un habitatge de forma habitual o permanent sense ser propietari ni llogater, sense cap títol i sense autorització pel seu ús i gaudir de l'habitatge, és un delicte d'usurpació, i es pot iniciar un procés judicial en contra dels "okupes".

Actualment és la fórmula més freqüent a la qual recorren els propietaris si es troben amb aquest problema. Si el propietari aconsegueix avançar en el procediment judicial recuperarà l'immoble i tindrà dret a la reposició dels danys causats per aquest fet.

2.- També es pot recórrer a la via civil interposant una denúncia per precari.

Inicialment només es contemplava per a aquelles situacions en què existia consentiment inicial per part del propietari i "l’okupa" de l'habitatge estava gaudint de la mateixa sense abonar cap renda fins que el propietari li permetia, havent d’interposar la demanda de desnonament per precari en cas que l'usurpador no volgués abandonar l'habitatge.

El Tribunal Suprem ha ampliant l'ús d'aquesta via per recuperar l'immoble "okupat", sense que sigui requisit necessari el consentiment previ del propietari, per això alguns juristes recomanen utilitzar la via civil i plantejar una demanda de desnonament per precari per recuperar la habitatge, ja que teòricament és un procés amb uns terminis molt més breus que el procediment per via penal.

QUINS SÓN ELS COSTOS ASSOCIATS A AQUESTS PROCESSOS JUDICIALS

Els costos associats a un procés judicial són els següents:

• L'Advocat amb un cost que oscil·la entre 1.000 i 2.000 euros
• El procurador amb un cost de 500 euros de mitja.
• El Serraller en el moment del llançament judicial amb un cost 300 euros de mitja.
• Acta notarial presencial per deixar constància amb fotos amb uns 300 euros de mitja.
• Costos de reparació de desperfectes: depèn de en quines condicions es deixi l'habitatge.

Un cop guanyat el judici, els 'okupes' són condemnats a pagar els costos ocasionats, però generalment aquests es declaren insolvents i eludeixen fer front a aquestes despeses. Per tant, en la majoria de les ocasions és la víctima d'una "okupació", el propietari, qui paga tant els costos judicials com els desperfectes produïts en el seu immoble.

PROPOSICIÓ DE LLEI PER A DESALLOTJAR UN "OKUPA" EN MENYS DE 20 DIES.

La Comissió de Justícia del Congrés ha aprovat la Proposició de Llei per accelerar el desallotjament d'una vivenda ocupada, la ha enviat al Senat per a la seva aprovació i entrarà en vigor una vegada que es publiqui al BOE.

En l'exposició de motius s'indica que "l'ocupació il.legal no pot ser una forma estable i tolerada d'accés a la possessió d'una vivenda, tampoc no pot ser la via d'accés al dret constitucional a una vivenda".

dimarts, 15 de maig de 2018

BE NATURAL

CALAFELL

El nucli antic de Calafell celebra el cap de setmana vinent el “Be Natural”, la primera fira de teràpies naturals.

Agafa el relleu de la Fira del Terròs, que no ha acabat de complir els objectius de dinamitzar el barri històric.

El nucli antic de Calafell acollirà el proper cap de setmana, dissabte i diumenge, el “Be Natural”, la primera Fira de Teràpies Naturals. Aquest certamen agafa el relleu de la Fira del Terròs, que anava perdent pistonada a cada edició i no assolia l’objectiu per al qual havia estat creada, que era la dinamització del barri històric del municipi.

La nova fórmula ha sorgit del diàleg entre l’Ajuntament, diferents entitats del municipi i el sector comercial, que s’han implicat en l’organització. Diverses activitats del programa han estat preparades per associacions locals o nacionals d’àmbits que van del ioga a la protecció dels animals.

El “Be Natural” funcionarà en tres espais temàtics, que se celebraran simultàniament a les tres places principals del nucli antic. Dissabte, dia 19, els tres espais estaran oberts de les 11 del matí a les 10 de la nit. I diumenge, dia 20, obriran de les 11 del matí a les 5 de la tarda.

Espai Bio&Food a la plaça de Catalunya
És una zona per gaudir d’una oferta gastronòmica amb foodtrucks de creps, coques, productes naturals dels Pirineus, cervesa artesana, licors, melmelades... També hi haurà parades de cosmètica natural. I conferències i tallers a càrrec d’entitats i establiments de Calafell.

Espai Relax a la plaça de Mariano Soler
Serà un espai tranquil i de calma, destinat a realitzar acftivitats com el ioga, la meditació, pilates i dansa, entre altrse. Associacions, escoles i establiments del municipi mostraran els seus projectes. Són l’Escola de ioga i dansa YOGA Blausol Calafell & l'Arboç, el Centro de terapias naturales Vitalia, Agroteràpia, Amics de la Natura, Units pel Reiki i Ahesat - Asociación Hogar-Escuela Seshat.

Espai Eco a la plaça de Cal Cubano
La zona més lúdica de la fira, destinada a diverses activitats com tallers de pintura natural, atraccions ecològiques per als infants, hort urbà i conferències i activitats sobre animals de companyia. Aquesta àrea comptarà amb la participació d’associacions animalistes com Adipac, Encoan, Gossos en Acció, Canetology - Etología y Educación Canina, Pura Alma i Proccan A.C.

Font: Ajuntament de Calafell