dimecres, 13 de setembre de 2017

Resum de la reunió amb l'ajuntament 12.9.2017
En la reunió que vam mantenir ahir les associacions de veïns amb regidors i membres de Seguretat Ciutadana, d'una mica més de 2 hores i mitja, es van plantejar molts punts que les diferents associacions (Adipac, AV San Miguel, AVAP, AVP, AVSU),portàvem a l'agenda. 

Fa 2 dies es va produir un atropellament al passeig, en què ens van confirmar que el conductor va tenir temps just de frenar i va frenar però el nen es va colpejar contra el cotxe i no tenia ferides greus però el SEM va acudir i se¡l va endur en un helicòpter a Sant Joan de Déu, i ja està restablert (tret del susto). El problema que denunciem, com va fer també Montse Civit en el pregó d'agost, és la manca de visibilitat en els passos de vianants. L'ajuntament ho tindrà solucionat abans de setmana santa, ja tenen elaborat un plantejament en via pública que es començarà a executar el més aviat possible i eliminará les places d'aparcament abans d'un pas zebra per facilitar la visibilitat del conductor i també la del vianant. En el seu lloc vam proposar pintar una zona prohibida, marcada amb pilons de plàstic, o habilitar aparcament per a motos. I també retirar tots els contenidors de les cruïlles i passos de vianants, que fan molt difícil veure si s'acosta un vehicle o un vianant va a creuar el pas de vianants. Es farà. 

Queda, per properes reunions, estudiar fórmules per millorar la visibilitat i evitar accidents. 

També vam parlar de la neteja dels passos de vianants soterrats, que el dia de mercat ambulant no es netegen i queden plens de bosses i papers fins al dia següent (en el millor dels casos) Dels contenidors i els que llencen les escombraries en papereres o pel mig del carrer, ens van explicar que haurà més control i un nou sistema de vigilància inèdit a Calafell. 

No vull allargar-me amb moltes explicacions sobre les solucions a més de 20 punts que es van plantejar perquè serà el mateix ajuntament el que les farà públiques a mesura que es preparin i també ho explicarem les AV. 

El que sí vull destacar és que, després de 6 anys de mantenir aquestes reunions, que inicialment es feien tractant temes molt específics de seguretat ciutadana, s'han allargat en durada i també en la quantitat de temes que les AV (associacions veïnals) porten en la seva agenda, de manera que l'ajuntament ha decidit que, finalment, s' "institucionalitzin". És a dir, acudiran els membres de les AV, però també regidors, policia local (que sempre ha vingut a aquestes reunions), Mossos d'Esquadra, tècnics de l'ajuntament i amb això s'aconsegueix evitar les limitacions en teps i personal disponible dels precs i preguntes dels plens municipals, que no donen per a molt. 

La penúltima reunió va durar gairebé 3 hores, la d'ahir, una mica més de 2 hores i mitja. I ara participen també, a més de les AV, diverses entitats (protectores d'animals, etc.). 

La llista de temes a tractar era molt àmplia, (marco amb un * els que no va donar temps): 

 • Contenidors i brutícia dels que tiren les escombraries al carrer
 • Mesures de Seguretat adoptades (substitució de pilons o jardineres als carrers de Calafell i Passeig de Segur)
 • Problemes d'aparcament a l'estiu (quines solucions es plantegen que no siguin multes)*
 • Furgonetes sobre la vorera els dies de mercadal 
 • Neteja de contenidors * 
 • Estat del nou centre d'acollida canina a Calafell 
 • Situació de les gosseres il·legals 
 • Lluminàries (pla d'implantació i zones sense il·luminar) 
 • Fibra òptica, petició d'un calendari d'implantació sol·licitat per molts veïns 
 • carril bici * 
 • Estat de les voreres i quan es comença el "plà de voreres" 
 • Reductors de velocitat al costat del CAP de Segur * 
 • Mesures de control de velocitat en zones on es repeteixen les queixes  
 • Pla de pluvials de Segur 
 • Actuacions directes per l'alliberament dels peatges * 
 • Seguiment de les millores que s'estan fent a les escoles del municipi * 
 • Autobusos, valoració de les rutes i horaris * 
 • Presentació d'un projecte per a una "xarxa de voluntariat" * 
 • Situació del projecte de remodelació de la Generalitat a la C31, que pretén treure els arbres
 • zona blava * 
 • Estudiar fórmules per millorar la visibilitat i evitar accidents. 
 • També vam parlar de la neteja dels passos de vianants soterrats, que el dia de mercat ambulant no es netegen i queden plens de bosses i papers fins al dia següent (en el millor dels casos) 
 • Dels contenidors i els que tiren les escombraries en papereres o pel mig del carrer, ens van explicar que haurà més control i un nou sistema de vigilància inèdit a Calafell. 
Respecte a l'estesa de fibra òptica, és molt probable que entre 2 i 3 setmanes ja s'haurà finalitzat la tirada de troncals (el cables principals i que uneixen El vendrell i Cunit en branques principals). Després, la operadora començarà l'estesa de cables secundaris (zonals). Fins i tot és possible que en menys de 2 mesos ja hagi zones amb cobertura de fibra. El que l'ajuntament ha demanat a les associacions és que, en la mesura de les seves possibilitats, ajudin a informar a propietaris i presidents de comunitat, perque autoritzin el pas dels cables, ja que l'operadora no farà tirades parcials de cable. Es a dir, si el president d'un bloc de pisos en una illa de cases diu que no, perjudica a la resta de blocs i cases. Que posin fibra no és cap despesa per cap veí i tampoc haurà obligació contractual de cap mena. Això, si la gent no col.labora pot eternitzar l'estesa dels zonals.

No vull allargar-me amb moltes explicacions sobre les solucions a més de 20 punts que es van plantejar perquè serà el mateix ajuntament el que les farà públiques a mesura que es preparin. 

El que sí vull destacar és que, després de 6 anys de mantenir aquestes reunions, que inicialment es feien tractant temes específics, s'han allargat en durada i també en la quantitat de temes que les asocaiciones porten en la seva agenda, de manera que l'ajuntament ha decidit que, finalment, s' "institucionalitzin". És a dir, acudiran els membres de les AV, però també regidors, policia local (que sempre ha vingut a aquestes reunions), Mossos, tècnics de l'ajuntament, etc, i amb això s'aconsegueix evitar les liitaciones dels precs i preguntes dels plens, que no donen per a molt. En canvi, aquestes reunions poden durar el temps que calgui per anar resolent i plantejant temes veinals.

La penúltima reunió del 19 de juliol va durar gairebé 3 hores, la d'ahir, una mica més de 2 hores i mitja. I ara participen també, a més de les AV, diverses entitats (protectores d'animals, etc).

Els temes que han quedat pendents, més els nous que vagin sorgint, es tractaran en la propera reunió.

dimarts, 12 de setembre de 2017

Convocada reunió d'associacions veïnals amb l'ajuntament, avui dimarts a les 17hs

El 30 d'agost es va entrar mitjançant una instància al SAC una petició per dur a terme una nova reunió de Mobilitat i Seguretat Ciutadana, entre representants del grup de govern de Calafell, responsables policials i veïns i associacions veïnals de Calafell.

Aquestes reunions de caràcter bimensual se celebren a les dependències municipals de Segur, a la sala d'actes. En elles es tracten temes sense les limitacions del torn de precs i preguntes dels plens municipals, que se celebren el primer dilluns de cada mes però els veïns i regidors disposen de poc temps per, uns, presentar les seves queixes o propostes i, d'altres, per respondre a les mateixes i aportar solucions.

Les associacions veïnals han estat convocades avui  i es plantejaran tant els temes que van quedar pendents de l'última reunió com les noves problemàtiques que puguin anar apareixent. 

A l'agenda, per ara, estan aquests punts:
 1. Contenidors i brutícia dels que tiren les escombraries al carrer
 2. Mesures de Seguretat adoptades (substitució de pilons o jardineres als carrers de Calafell i Passeig de Segur)
 3. Problemes d'aparcament a l'estiu (quines solucions es plantegen que no siguin multes)
 4. Neteja de contenidors
 5. Estat del nou centre d'acollida canina a Calafell
 6. Situació de les gosseres il·legals
 7. Lluminàries (pla d'implantació i zones sense il·luminar)
 8. Fibra òptica, petició d'un calendari d'implantació sol·licitat per molts veïns
 9. carril bici
 10. Estat de les voreres i quan es va a començar el "plà de voreres"
 11. El 14 de setembre hi ha una reunió convocada per obtenir el carnet autoritzat per mantenir les colònies de gats ("col·laborador de colònies felines")
 12. Reductors de velocitat al costat del CAP de Segur
 13. Mesures de control de velocitat en zones on es repeteixen les queixes
 14. Pla de pluvials de Segur
 15. Actuacions directes per l'alliberament dels peatges
 16. Seguiment de les millores que s'estan fent a les escoles del municipi
 17. Autobusos, valoració de les rutes i horaris
 18. Presentació d'un projecte per a una "xarxa de voluntariat"
 19. Situació del projecte de remodelació de la Generalitat a la C31, que pretén treure els arbres
 20. zona blava
 21. Després de l'atropellament ahir d'un nen de 7 anys, com millorar la visibilitat als passos de vianants
En aquesta pàgina del web municipal tenen el registre d'AAVV per si volen fer arribar qualsevol pregunta a l'associació de la seva zona o les queixes de qualsevol tipus que tinguin (Via Pública, Manteniment, Benestar, Seguretat Ciutadana, etc ) que es faran arribar als responsables.