dimecres, 1 d’abril de 2020

DEMÀ DIJOUS, SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA (Via telemàtica)


L’Ajuntament de Calafell celebrarà, dijous 2 d’abril, una sessió plenària extraordinària i urgent. Serà un ple per via telemàtica, amb els regidors i regidores connectats en línia des dels seus domicilis, ateses les circumstàncies excepcionals d’aquests moments. I a més, la sessió servirà per autoritzar a partir d’ara aquest tipus de reunió virtual dels òrgans de govern (també junta de govern local i comissions).

L’objectiu és no aturar decisions en el temps que pugui durar el vigent estat d’alarma o qualsevol altra restricció de mobilitat, laboral o de contacte social que pugui establir-se arran de l’emergència sanitària pel Covid-19. En el ple d’aquest dijous també es donarà el preceptiu compte dels decrets que ha anat dictant l’Ajuntament des del passat 13 de març per atendre les urgències més immediates derivades de la present situació.

El ple començarà a les 17 hores i se’n farà l’habitual transmissió en directe per streaming a calafell.tv/calafelltv/

L’ordre del dia és el següent:

1. Ratificació de la urgència.

2. Proposta d’acord d’aprovació de sessions virtuals dels òrgans col·legiats de l’Ajuntament de Calafell.

3. Donar compte dels següents decrets: 1920/2020, 1927/2020, 1960/2020, 1977/2020, 1985/2020, 2006/2020, 2017/2020 i 2045/2020

dijous, 12 de març de 2020

MESURES DE L´AJUNTAMENT PER PREVENIR EL CONTAGIL’Ajuntament de Calafell ha pres aquest migdia un seguit de mesures per prevenir el contagi del coronavirus. Després d‘avaluar la situació i seguint les directrius del Govern de la Generalitat, ha activat el següent paquet d’accions:

–El ple municipal previst per a les 17 hores del 12 de març se celebrarà a porta tancada, ja que la presència dels regidors i regidores ja copa el màxim de persones que poden ser a una activitat pública, en relació a l’aforament de la sala. La població podrà seguir la secció per streaming, com és habitual, a calafell.tv/calafelltv

–Aquesta mateixa tarda tanquen els centres cívics, biblioteques, casals de joventut, llars de jubilats i altres. També se suspèn l’activitat del programa de gent gran Posa-hi oli.

–Els mercadals de dimarts i divendres queden suspesos fins que acabi la present situació. Demà ja no es farà el de Segur.

–Atès el tancament dels centres escolars a tot Catalunya, el servei de transport escolar no funcionarà a partir d’aquest 13 de març.

–La suspensió de les activitats docents inclou les llars d’infants municipals i l’escola d’adults, la d’arts i la d’idiomes de Cal Bolavà.

–Queden ajornades les activitats esportives, d’acord amb les instruccions de la Generalitat i les decisions que han pres les federacions esportives i els clubs.

–Queden cancel·lades o ajornades les activitats públiques de gran afluència de públic. Entre altres, es cancel·la la Xatonada popular prevista per al 15 de març i s’ajorna la Cursa de l’Aigua del 22 de març.

–Es reclamarà al sector de lleure privat que compleixi estrictament les decisons de la Generalitat sobre cancel·lació d’esdeveniments o de limitació d’aforament.

–S’ajornen les reunions previstes per la setmana vinent dels consells de participació ciutadana. S’informarà de les noves dates quan sigui possible fer-ho.

–S’ajornen altres activitats públiques de participació, com el sofà de l’alcalde. Com en el cas anterior, s’informarà de les noves dates quan sigui possible fer-ho.(Estem actualitzant aquesta informació).

AVUI, SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIAL’Ajuntament de Calafell celebrarà, dijous 12 de març, sessió plenària ordinària. El ple començarà a les 17 hores, a la sala de plens, a les dependències municipals del nucli de la Platja. La sessió podrà seguir-se en directe mitjançant la tradicional transmissió radiofònica de Calafell Ràdio (107.9 FM i www.calafell.tv), però també per streaming: calafell.tv/calafelltv/

L’ordre del dia és el següent:

1. Aprovació acta anterior.
1.1. Ple2020/2 ordinari 13/02/2020

2. Aprovació de l’aplicació al personal empleat públic de l’Ajuntament de Calafell, de l’increment retributiu establer pel reial decret llei 2/2020., de 21 de gener de 2020, pel qual s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic.

3. Proposta d’acord d’aprovació de la modificació de l’actual Relació de Llocs de Treball per adequació de les retribucions complementàries als increments acordats pel reial decret llei 2/2020, de 21 de gener, pel qual s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic.

4. Aprovació segon Pla d’Igualtat de les empleades i empleats de l’Ajuntament de Calafell.

5. Expedient 2020/577 proposta de revocació de la concessió d’ús privatiu de béns de domini públic per impagament del cànon establert.

6. Expedient 2020/581 proposta de revocació de la concessió d’ús privatiu de béns de domini públic per impagament del cànon establert.

7. Proposta aprovació definitiva de la desafectació de la casa de mestres -A., carrer Cosme Mainé 1 de Calafell.

8. Resolució d’al·legacions i aprovació provisional del pla especial d’establiments destinats a clubs i associacions de cànnabis o d’altres substàncies estupefaents o psicotròpiques legalment permeses.

9. Expedient 2352/2020 - Aprovació inicial de la modificació del reglament del servei públic de viatgers del servei de transport escolar municipal amb vehicles de motor, dins del terme municipal de Calafell.

10. Incoació de procediment sancionador per incompliment de les condicions de la llicència per a l’explotació de vehicles pel transport de viatgers, en modalitat de trenet turístic.

11. Aprovació de la modificació de les bases específiques per a l’atorgament de subvencions per a activitats esportives i per a la promoció esportiva de l’Ajuntament de Calafell.

12. Aprovació definitiva del compte general de la corporació corresponent a l’exercici 2018.

13. Proposta expedient 2469/2020 modificacions pressupostàries de l’Ajuntament de suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat amb baixes.

14. Donar compte informe de seguiment anual del Pla d’Ajust 2012 - 4t trimestre 2019

15. Donar compte informe d’execució trimestral 2019 - 4t trimestre.

16. Donar compte decret 6923/19 de data 10 de desembre de 2019 corresponent a la resolució de discrepància de l’informe d’Intervenció 1308_19, referent a l’arrendament núm 55 vehicle Fiat Doblo, matrícula 8304-JCF i prima assegurança, destinat al departament d’Esports.

17. Donar compte decret 6924/19 de data 12 de desembre de 2019 corresponent a la resolució de discrepància de l’informe d’Intervenció 1308_19, referent al subministrament equip de so celebració festival fi de curs Crearts celebrat el dia 14 de juny de 2019.

18. Donar compte decret 6990/19 de data 12 de desembre de 2019 corresponent a la resolució de discrepància de l’informe d’Intervenció 1276_19, referent als serveis de consergeria, control accessos nou centre cívic Montse Civit i biblioteca, i actes extraordinaris al centre cívic Cinema Iris.

19. Donar compte decret 7143/19 de data 18 de desembre de 2019 corresponent a la resolució de discrepància de l’informe d’Intervenció 1414_19, referent a les diferències rutes transport escolar gener-febrer 2019.

20. Donar compte decret 7355/19 de data 30 de desembre de 2019 corresponent a la resolució de discrepància de l’informe d’Intervenció 1459_19, referent a la prestació del servei de manteniment d’espais verds gener-novembre 2019.

21. Donar compte decret 7235/19 de data 27 de desembre de 2019 corresponent a la resolució de discrepància de l’informe d’Intervenció 1456_19, referentals serveis assignatura optativa de vela escolar als instituts del municipi, mesos setembre a desembre 2019.

22. Donar compte decret 6989/19 de data 12 de desembre de 2019 corresponent a la resolució de discrepància de l’informe d’Intervenció 1310_19, referent al subministrament samarretes participants empadronats a Calafell en la cursa Històric Trail.

23. Donar compte decret 6922/19 de data 10 de desembre de 2019 corresponent a la resolució de discrepància de l’informe d’Intervenció 1309_19, referent al subministrament logística botifarrada popular festa de la bicicleta 2019.

24. Donar compte decret 6921/19 de data 10 de desembre de 2019 corresponent a la resolució de discrepància de l’informe d’Intervenció 1307_19, referent al subministrament sanitaris caps de setmana pista petanca Parc del Vilarenc.

25. Moció que presenta el grup municipal de Sumem+Junts per demanar un baixador d’alta velocitat al Penedès.

26. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple municipal (842 a 1699).

27. Donar compte de les actes de la junta de govern local (6 a 9).

28. Precs i preguntes.

dijous, 13 de febrer de 2020

AVUI, SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIAL’Ajuntament de Calafell celebrarà, dijous 13 de febrer, sessió plenària ordinària. El ple començarà a les 17 hores, a la sala de plens, a les dependències municipals del nucli de la Platja. La sessió podrà seguir-se en directe mitjançant la tradicional transmissió radiofònica de Calafell Ràdio (107.9 FM i www.calafell.tv), però també per streaming: calafell.tv/calafelltv/

L’ordre del dia és el següent:

1. Aprovació acta anterior.
1.1. Ple2020/1 ordinari 23/01/2020

2. Proposta de modificació de l’acord de creació i composició de les comissions informatives.

3. Proposta de modificació de l’acord sobre la periodicitat de la junta de govern local.

4. Proposta d’aprovació de la delegació de les facultats de recaptació en període executiu d’altres ingressos en la modalitat de danys contractuals a favor de la Diputació de Tarragona.

5. Donar compte de l’informe de tresoreria sobre el període mig de pagament a proveïdors corresponent al quart trimestre de l’exercici 2019.

6. Donar compte de l’informe de tresoreria sobre el compliment dels terminis de pagament en ql quart trimestre de 2019, d’acord amb la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

7. Aprovació del calendari dels consells de participació ciutadana i agenda participativa d’aquesta legislatura.

8. Proposta d’aprovació de les bases del certamen “Cartells de festa major de Calafell”.

9. Moció que presenten els grups municipals del PSC, PP, ECP-ECG, UAM, Sumem+, Cs i ERC, per la mobilitat al Penedès Marítim.

10. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple municipal (269 a 841).

11. Donar compte de les actes de la junta de govern local (2 a 5).

12. Precs i preguntes.

dilluns, 10 de febrer de 2020

PLAN DE CHOQUE CONTRA LA POBREZA EN CALAFELLLes mesures prioritzaran les persones necessitades que es comprometin en el procés de revertir la seva situació

L’Ajuntament de Calafell ha anunciat que promourà un pla contra la pobresa, que introduirà canvis de prioritats importants en l’atenció social al municipi. L’Ajuntament ha decidit prioritzar aquelles persones necessitades que es comprometin de debò en el procés de revertir la seva situació. I se serà molt més exigent en la concessió d’ajuts, perquè no se’n beneficiïn persones que n’han fet una forma de vida, sense voluntat real de canvi o millora.

Segons l’alcalde, Ramon Ferré, “hi ha persones que, fins i tot amb un suport molt petit, poden sortir-se’n. I aquestes persones, si realment volen sortir-se’n, seran la nostra principal prioritat”.

“No volem aplicar només la mà dura, per exemple amb les ocupacions il·legals i conflictes, sinó també donar opció a aquelles famílies que podrien sortir de la situació de pobresa. Les ajudarem a trobar feina, a aconseguir un lloguer social i a normalitzar la seva vida. Sempre que aquestes famílies s’impliquin i es deixin acompanyar i orientar”, diu Ferré.

Pel que fa al lloguer social, l’alcalde ha avançat que es crearà una taula de treball entre l’Ajuntament i les entitats bancàries per aconseguir habitatges per a famílies autènticament necessitades. I sobre el tapiat d’habitatges que estaven ocupats, Ferré ha explicat que és una mesura de xoc per evitar la reocupació per part de persones conflictives o relacionades amb delictes, no perquè quedin buits per a sempre.

Per tirar endavant aquest pla, l’Ajuntament crearà una nova unitat dins dels serveis socials municipals, a la qual hi destinarà tres treballadors socials. “Aquesta unitat treballarà al costat de les famílies per l’empenta que necessiten i perquè no s’acostumin a viure de la subvenció i de l’ajut, sinó incorporar-se a una vida plena i independent”, subratlla l’alcalde.

dimecres, 22 de gener de 2020

MAÑANA JUEVES 23, PLENO ORDINARIOL’Ajuntament de Calafell celebrarà, dijous 23 de gener, sessió plenària ordinària. El ple començarà a les 17 hores, a la sala de plens, a les dependències municipals del nucli de la Platja. La sessió podrà seguir-se en directe mitjançant la tradicional transmissió radiofònica de Calafell Ràdio (107.9 FM i www.calafell.tv), però també per streaming: calafell.tv/calafelltv/

L’ordre del dia és el següent:

1. Aprovació acta anterior.
1.1. Ple2019/19 ordinari 12/12/2019

2. Aprovació inicial del pressupost i plantilla del personal al servei d’aquesta corporació i societat municipal CEMSSA per a l’any 2020.

3. Aprovació del pla organitzatiu de l’Ajuntament de Calafell.

4. Proposta d’acord de correcció d’errades materials i de coherència en les fitxes descriptives de l’aprovada relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Calafell, i modificacions de la relació de llocs de treball.

5. Proposta d’aprovació de l’actual relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Calafell.

6. Donar compte de la informació a subministrar sobre el compliment de les previsions establertes a l’article 104.BIS LRBRL sobre el nombre de llocs de treball reservats a personal eventual 3r trimestre de 2019.

7. Donar compte de la informació a subministrar sobre el compliment de les previsions establertes a l’article 104.BIS LRBRL sobre el nombre de llocs de treball reservats a personal eventual 4t trimestre de 2019.

8. Aprovació definitiva Pla Especial Urbanístic serveis tècnics La Rafela.

9. Ratificar conveni de col·laboració amb el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona per a la participació conjunta i coordinada al programa de fires, promocions i campanyes de publicitat de l’exercici 2020.

10. Sol·licitud d’adhesió del municipi de Calafell a la marca de promoció turística “Barris i Viles Marineres” de l’Agència Catalana de Turisme i presentació de dossier de candidatura.

11. Aprovació de la revisió anual del padró municipal d’habitats, amb referència a 1 de gener de 2019.

12. Moció que presenten els grups municipals d’En Comú Podem i PSC per a la declaració d’emergència climàtica.

13. Moció que presenta el grup municipal de Ciutadans en suport als òrgans constitucionals i per instar a l’actual govern d’Espanya a no realitzar concessions als grups independentistes.

14. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple municipal (6820/2019 a 268/2020).

15. Donar compte de les actes de la junta de govern local (48 a 52/2019 i 1/2020).

16. Precs i preguntes.

dimecres, 13 de novembre de 2019

DEMÀ DIJOUS, SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIAL’Ajuntament de Calafell celebrarà, dijous 14 de novembre, sessió plenària ordinària. El ple començarà a les 17 hores, a la sala de plens, a les dependències municipals del nucli de la Platja. La sessió podrà seguir-se en directe mitjançant la tradicional transmissió radiofònica de Calafell Ràdio (107.9 FM i www.calafell.tv), però també per streaming: calafell.tv/calafelltv/

L’ordre del dia és el següent:

1. Aprovació actes anteriors.
1.1. Ple2019/16 ordinari 17/10/2019
1.2. Ple2017/17 extraordinari 29/10/2019

2. Resolució de l’expedient de revocació de la concessió d’ús privatiu de béns de domini públic per impagament del cànon establert.

3. Proposta baixa drets pendents cobrament OAM.

4. Donar compte de l’informe de tresoreria sobre el compliment dels terminis de pagament en el tercer trimestre de 2019, d’acord amb la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

5. Donar compte de l’informe de tresoreria sobre el període mig de pagament a proveïdors corresponent al tercer trimestre de l’exercici 2019.

6. Proposta aprovar la sol·licitud al departament de Comerç, Serveis i Fires de la Generalitat de Catalunya, per declarar el municipi de Calafell com a municipi turístic.

7. Proposta d’aprovació de les bases del certamen “Concurs de pessebres”, organitzat per l’Ajuntament de Calafell.

8. Moció que presenta el grup municipal de la CUP per a la creació de l’òrgan de participació ciutadana “Consell d’Infants i Adolescents de Calafell”.

9. Moció que presenta el grup municipal d’ERC per a la promoció de les instal·lacions d’autoconsum amb energia fotovoltaica.

10. Moció que presenta el grup municipal d’ERC per a la creació d’una taula sobre pobresa energètica.

11. Moció que presenta el grup municipal de Sumem+Junts per a la defensa del sector de la vinya com a element dinamitzador del territori.

12. Moció que presenta el grup municipal de Ciutadans per a la protecció i recuperació de les espècies marines al litoral de Calafell mitjançant la col·locació de biòtops caracteritzats i estructures reciclades.

13. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple municipal (5101 a 6148).

14. Donar compte de les actes de la junta de govern local (39 a 44).

15. Precs i preguntes.

dimarts, 15 d’octubre de 2019

DIJOUS DIA17, PLE ORDINARI


L’Ajuntament de Calafell celebrarà, dijous 17 d’octubre, sessió plenària ordinària. El ple començarà a les 17 hores, a la sala de plens, a les dependències municipals del nucli de la Platja. La sessió podrà seguir-se en directe mitjançant la tradicional transmissió radiofònica de Calafell Ràdio (107.9 FM i www.calafell.tv), però també per streaming: calafell.tv/calafelltv/

L’ordre del dia és el següent:

1. Aprovació acta anterior.
1.1. Ple2019/15 ordinari 12/09/2019

2. Sorteig dels membres de les meses electorals de les eleccions generals del 10 de novembre de 2019.

3. Resolució de l’expedient de revocació de la concessió d’ús privatiu de béns de domini públic per impagament del cànon establert.

4. Resolució de l’expedient de revocació de la concessió d’ús privatiu de béns de domini públic per impagament del cànon establert.

5. Resolució de l’expedient de revocació de la concessió d’ús privatiu de béns de domini públic per impagament del cànon establert.

6. Nomenament de representants de la corporació en el consorci Localret.

7. Nomenament de representants de la corporació per formar part del consell territorial de la propietat immobiliària.

8. Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança municipal de circulació.

9. Proposta d’aprovació de la formalització de l’operació que resulti de l’agrupació dels crèdits ICO 2012.

10. Proposta expediente 10094/2019 modificacions pressupostàries de l’Ajuntament de suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat amb baixes.

11. Proposta aprovació de l’actualització del pla d’ajust de l’Ajuntament de Calafell.

12. Donar compte decret de l’alcaldia núm 2019/5016 de data 25/09/2019 corresponent a les línies fonamentals del pressupost 2020.

13. Donar compte decret 2325/19 de data 15 de maig de 2019, corresponent a la resolució de discrepància de l’informe d’intervenció 0395_19, referent al subministrament de combustibles per als vehicles municipals gener a març de 2019.

14. Donar compte decret 2719/19 de data 31 de maig de 2019, corresponent a la resolució de discrepància de l’informe d’intervenció 0521_19, referent al servei de contenidors, per a obres al municipi durant el mes de març de 2019.

15. Donar compte decret 2718/19 de data 31 de maig de 2019, corresponent a la resolució de discrepància de l’infome d’intervenció 0531_19, referent al servei de col·locació i retirada de tanques per vianants durant la rua del Carnaval 2019.

16. Aprovació del conveni entre l’Ajuntament de Calafell i la societat anònima Port Segur-Calafell SA, per a la formalització d’un contracte d’arrendament i la constitució de l’Espai Empresarial Port Zènit.

17. Proposta de ratificació del decret d’alcaldia núm 2019/4805, de data 18 de setembre de 2019, de nomenament en representació de l’Ajuntament de Calafell, de la senyora Lluïsa Lastra Flores, com a titular, i de la senyora Mònica Trepat Saura, com a suplent, en la constitució de la nova assemblea i junta del consorci de promoció turística del Penedès.

18. Modificació de la composició dels consells sectorials de participació ciutadana.

19. Modificació de la composició dels consells de barri de participació ciutadana.

20. Modificació de la composició del consell ciutadà.

21. Modificació de la composició del consell de seguretat i prevenció ciutadana.

22. Moció que presenta el grup municipal de Ciutadans, de condemna de la violència i el terrorisme en democràcia.

23. Moció que presenta el grup municipal de la CUP per a la creació de l’òrgan de participació ciutadana “Consell d’infants i adolescents de Calafell”.

24. Moció que presenta el grup municipal de la CUP de rebuig al projecte de llei impulsat pel govern de la Generalitat de contractes de serveis a les persones, coneguda com a Llei Aragonès.

25. Moció que presenta el grup municipal d’ERC per a la promoció de les instal·lacions d’autoconsum amb energia fotovoltaica.

26. Moció que presenta el grup municipal d’ERC per a la creació d’una taula sobre pobresa energètica.

27. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple municipal (4624 a 5100).

28. Donar compte de les actes de la junta de govern local (35 a 38).
29. Precs i preguntes.

diumenge, 22 de setembre de 2019

ANOMENAMENT DEL PERSONAL EVENTUAL PER AL PRESENT MANDATL’Ajuntament de Calafell ha signat els nomenaments del personal eventual per al present mandat municipal, 2019-2023. Seran sis professionals que prestaran serveis d’assessorament en diversos àmbits. Aquestes persones s’incorporen a l’Ajuntament, però no esdevenen treballadors fixes, ja que poden ser cessats en qualsevol moment i cessen, de totes formes, quan cessi l’autoritat que els nomena.

D’acord amb la legislació vigent, l’Ajuntament podia comptar amb fins a 7 eventuals. L’actual govern no ha volgut exhaurir aquesta xifra, ja que “no es tracta de col·locar gent, sinó de reforçar certes línies d’acció que el gover creu importants, en àmbits com la transparència, l’esport local, el turisme o la participació ciutadana”, diu l’alcalde, Ramon Ferré.

Ferré afegeix que “hem buscat professionals de trajectòria contrastada, la meitat dels quals ja ha prestat serveis, com a externs, en el passat mandat”. I ha afegit que “part d’aquestes funcions ara es pagaran amb un sou, del capítol 1 del pressupost, però fins fa poc es cobrien amb contractes externs, a càrrec del capítol 2. Per tant, la despesa no puja tant”.

L’alcalde ha destacat el nomenament de l’activista veïnal Sònia Mirambell com a assessora de participació ciutadana. “Hem preferit un perfil d’activista social, que no un de tècnic de despatx, per a fer participació real”.

L’assessor de comunicació serà Jordi Nin. El cap de premsa, Toni Gallardo. El lloc d’especialista en mitjans audiovisuals recau en Carles Bisbal. D’assessor d’esports hi serà José Manuel Abascal. A la plaça d’assessora de turisme hi serà Ester Sáez. I a la d’assessora de participació ciutadana, l’esmentada Sònia Mirambell.

dimarts, 10 de setembre de 2019

AQUEST DIJOUS PLE ORDINARIL’Ajuntament de Calafell celebrarà, dijous 12 de setembre, sessió plenària ordinària. El ple començarà a les 17 hores, a la sala de plens, a les dependències municipals del nucli de la Platja. La sessió podrà seguir-se en directe mitjançant la tradicional transmissió radiofònica de Calafell Ràdio (107.9 FM i www.calafell.tv), però també per streaming: calafell.tv/calafelltv/

L’ordre del dia és el següent:

1. Aprovació actes anteriors.
1.1. Ple2019/12 extraordinari 27/06/2019
1.2. Ple2019/13 ordinari 11/07/2019
1.3. Ple2019/14 extraordinari amb urgència 29/07/2019

2. Rectificació de l’error material de l’aprovació de la memòria i el pla econòmic finacer per al període 2019 a 2020, que s’incorporen com a annex A) i B) del present dictamen.

3. Donar compte de l’informe de tresoreria sobre el compliment del terminis de pagament en el segon trimestre de 2019, d’acord amb la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/3004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

4. Donar compte de l’informe de tresoreria sobre el període mig de pagament a proveïdors corresponent al segon trimestre de l’exercici 2019.

5. Donar compte informe d’execució trimestral 2019 - 2n trimestre.

6. Donar compte informe de seguiment anual del pla d’ajust 2012 - 2n trimestre 2019.

7. Donar compte del pla anual de control financer exercici 2019.

8. Donar compte de la informació a subministrar sobre el compliment de les previsions establertes a l’article 104.Bis LRBRL sobre el nombre de llocs de treball reservats a personal eventual. 1r trimestre 2019.

9. Donar compte de la informació a subministrar sobre el compliment de les previsions establertes en l’article 104.Bis LRBRL sobre el nombre de llocs de treball reservats a personal eventual. 2n trimestre 2019.

10. Proposta d’aplicació de l’increment addicional retributiu del 0,25% de conformitat amb el RDLlei 24/2018, de 21 de desembre.

11. Nomenament dels membres que formen part de la mesa de contractació permanent de l’Ajuntament de Calafell.

12. Proposta d’aprovació de l’expedient de desafectació del vehicle Renault Kangoo matrícula 3667 BGY.

13. Nomenament de jutge de pau substitut del municipi de Calafell.

14. Nomenament de representant de l’Ajuntament en el Concorsi de l’Àrea Residencial Estratègica La Barquera, a efectes de tramitar la seva dissolució.

15. Nomenament de la comissió municipal de delimitació de Calafell-el Vendrell.

16. Nomenament de la comissió municipal de delimitació de Calafell-Castellet i la Gornal.

17. Moció del grup municipal de Ciutadans a l’Ajuntament de Calafell per a la creació d’una taula de treball del comerç local de Calafel.

18. Moció del grup municipal de Ciutadans a l’Ajuntament de Calafell, per a la lluita contra el top manta.

19. Moció per sumar-se a la xarxa de ciutats lliures del tràfic de dones, nenes i nens destinats a la prostitució.

20. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple municipal (3504 a 4623).

21. Donar compte de les actes de la junta de govern local (27 a 34).

22. Precs i preguntes.

dilluns, 2 de setembre de 2019

OBERT EL PROCÉS PER A PRESENTAR PROPOSTES ALS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUSAquest dilluns, 2 de setembre, comença el termini per presentar propostes als pressupostos participatius de l’Ajuntament de Calafell de l’exercici 2020. Fins al dia 15, qualsevol persona major de 16 anys, empadronada o no, pot fer la seva proposta, mitjançant la plataforma electrònica decidim.calafell.cat.

Recordem que només s’admetrà una proposta per persona. Enguany l’import que es posa a votació popular és de 500.000 euros i les iniciatives ciutadanes que es presentin poden arribar a tenir aquest mateix import. Han de ser necessàriament inversions, relacionades amb l’espai públic o la millora d’equipaments municipals.

Les propostes seran valorades pels serveis tècnics municipals entre el 16 i el 27 de setembre, per veure si són viables tècnicament i compleixen les condicions establertes. Les votacions, a les quals podran participar majors de 16 anys empadronats, seran del 7 al 20 d’octubre.

Per participar cal registrar-se a decidim.calafell.cat. Qui necessiti ajut o tingui dubtes, tindrà a la seva disposició un servei d’atenció telefònica o personal.

Els principals trets d’aquest procés participatiu

El ple municipal del passat 29 de juliol va aprovar el reglament que regirà els pressupostos participatius per a 2020. Aquests són els principals trets d’aquest procés:

El calendari
–El Ple de l'ajuntament aprova aquest reglament el 29 de juliol del 2019.
–Es poden presentar les propostes entre el 2 i el 15 de setembre.
–S'estudiaran les propostes entre el 16 de setembre i el 27 de setembre.
–Es podran votar les propostes entre el 7 i el 20 d'octubre del 2019.
–Al novembre, s'incorporaran les propostes al pressupost proposat pel 2020.

Quina quantitat es vota
Es podrà decidir sobre un 1% dels recursos ordinaris de l’Ajuntament. Actualment, són 500.000 euros.

Qui pot participar
–Per proposar, qualsevol persona, empadronada o no, major de 16 anys.
–Només s’admetrà una proposta per persona.
–En la fase de votació, persones empadronades majors de 16 anys.

Quines propostes poden presentar-se
–Necessàriament han de ser inversions.
–Relacionades amb l’espai públic o la millora d’equipaments municipals.
–De competència municipal i sobre béns de propietat municipal.
–Concretes i que donin resposta a una necessitat determinada.
–Que compleixin la normativa vigent.
–D’interès general.
–Viables tècnicament.

Quines propostes no poden admetre’s
–Les d’interès particular.
–Que ja s’estiguin duent a terme o previstes en el pressupost.
–Les que comprometin més d’un pressupost anual.
–Les que representin un cost elevat de manteniment, un cop realitzades.
–Si costen més de 500.000 euros.
–Les que siguin contràries a accions realitzades en els darrers anys, ni a les previstes en el Pla de Mandat.

Com es valoraran les propostes
–Ho farà una comissió tècnica formada per treballadors municipals.
–Si una proposta supera el màxim de 500.000 euros, es valorarà conjuntament amb els seus promotors si es pot reduir l’actuació.
–Davant de dues propostes similars, els serveis tècnics municipals valoraran conjuntament amb els promotors si es poden unificar.

Com es faran les votacions
–Passaran a la fase de votació les que compleixin tots els requisits.
–Podran votar persones majors de 16 anys empadronades al municipi.
–S’aniran seleccionant les propostes més votades fins exhaurir el pressupost de 500.000 euros.

EN MARCHA EL PLAN PARA ACABAR CON LAS "OKUPACIONES VACACIONALES" EN CALAFELLSon casas unifamiliares, la mayoría propiedad de bancos que pasaron a las entidades porque los promotores no pudieron venderlas ni hacer frente los prestamos. Cerca de la playa y en muchos casos con piscina. Muy tentadoras como una segunda residencia okupa.

Una investigación realizada por el Ayuntamiento de Calafell y la empresa que gestiona el servicio de aguas ha constatado lo que denunciaban muchos vecinos: las okupaciones vacacionales.

Ayuntamiento, Policía Local y la empresa de aguas han elaborado un listado de lo que denominan «fincas conflictivas» para iniciar este mes un corte de agua en casas y edificios okupados. En la investigación se ha constatado que hay okupantes que sólo están los fines de semana y en periodos vacacionales, quizá porque tienen trabajo y vivienda habitual y propia en otras localidades el resto del año.
«Son casas con piscina, que tienen el agua pinchada a la red pública», como señala el alcalde Ramon Ferré.

Cortes de agua

Vecinos de Calafell también denuncian la situación porque cuando esas casas están okupadas suele haber ruidos de fiestas y desórdenes. El Ayuntamiento explica que la prioridad en los cortes de agua será en casas «que ya ha visitado la policía por denuncias de fincas colindantes, donde hay perros peligrosos o piscinas sin que haya un contador de agua».

Ferré añade que también por esas casas okupadas pasan diferentes personas durante las vacaciones por lo que se teme que puedan alquilarse y que en algunas haya quien se quedan todo el año.

Procesos lentos

Al ser casas titularidad de bancos los procesos judiciales van lentos. No hay un propietario que las reclame, por lo que la situación puede eternizarse. Pero desde el consistorio señalan que esas okupaciones disfrutan de unos servicios como la recogida de basuras, iluminación en calles y otros, por los que no pagan. Además de los pinchazos de luz y agua.

Por ello se impulsa un corte de agua a muchas fincas que la toman directamente de la canalización general sin contador.

Entre las prioridades de corte de agua que el Ayuntamiento impulsará este mes hay un edificio en la calle Po de Segur de Calafell que está totalmente okupado prácticamente desde que se acabó de hacer. Está a escasos metros de la playa y okupado durante todo el año. Ferré señala que es una de las prioridades del listado porque ha habido numerosos problemas con los residentes de la zona.

Rejas en las ventanas

Hace unos días los vecinos se sorprendieron al ver cómo en la ventanas de uno de los pisos se colocaban rejas y también había un vigilante de seguridad en la puerta. Los residentes en la zona explican que alguien haya adquirido el edificio y ahora impulse o haya acordado un desalojo.

El alcalde señala desconocer si alguna entidad financiera se ha hecho con el inmueble y pretenda un desalojo. En todo caso. Ferré explica que la Policía Local está atenta para controlar que las personas que puedan salir de ese inmueble no vayan a otras casas.

Sobre los cortes de agua en las fincas que ya están seleccionadas el Ayuntamiento señala que se empezarán a ejecutar en las próximas semanas con técnicos de la compañía acompañados de la Policía Local.

divendres, 23 d’agost de 2019

ROCK-A-BILLY A CALAFELL, DEL 4 AL 8


El 19è Festival Rock-a-Billy de #Calafell se celebrarà, finalment, a l’esplanada del pavelló poliesportiu municipal “Joan Ortoll, en les mateixes dates, del 4 al 8 de setembre. S’hi instal·laran un seguit de carpes per poder acollir les activitats del festival. El certamen s’havia de fer al propi pavelló, un cop acabades les obres de remodelació. Però el retard dels treballs ho ha fet impossible. S’havien estudiat altres ubicacions, com el Mercat Vell, que va ser descartat per qüestions d’acústica. Les carpes i l’equipament tècnic amb què comptaran permeten garantir les millors condicions possibles per a la celebració del festival. #CalafellésMúsica#CalafellésLleure #CalafellésEstiu


divendres, 16 d’agost de 2019

MERCAT MEDIEVAL DE CALAFELL 2019

Tot a punt per al 22è Mercat Medieval de #Calafell. Anoteu-ho a l'agenda. Valdrà molt la pena, com de costum, però enguany, a més, serà el primer cop que no tingui animals en cap activitat o exhibició. #CalafellésCultura#CalafellésPatrimoniHistòric #CalafellPetFriendly


dilluns, 12 d’agost de 2019

LA JUNTA DE GOVERN DE L´AJUNTAMENT PREN DOS IMPORTANTS ACORDS


La junta de govern de l’Ajuntament de Calafell ha pres aquest migdia dos importants acords.

D’una banda, ha aprovat l’adhesió de l’Ajuntament al protocol de seguretat contra les violències sexuals en entorns d’oci del departament d’Interior de la Generalitat. Quan el conveni se signi, que serà properament, l’Ajuntament podrà demanar formació per a policies, tècnics municipals, personal de seguretat i d’oci...

De l’altra banda, la junta de govern ha aprovat també que en el proper mercat medieval no hi haurà animals, ni en cap activitat ni exhibició. Amb aquesta decisió es fa un gir en la programació del mercat i s’atenen les queixes i demandes que hi havia en relació a aquest extrem. Enguany, el mercat medieval se celebrarà del 29 d’agost a l’1 de setembre.


PLA CONTRA L´OCUPACIÓ IL.LEGAL D´HABITATGES A CALAFELLL’Ajuntament de Calafell prepara un pla per combatre l’ocupació il·legal d’habitatges al municipi. Es començarà a actuar aquest proper setembre i les mesures s’exerciran contra els “okupes” que no accepten l’ajut dels serveis socials, així com altres tipologies d’ocupació que res tenen a veure amb la necessitat.

Una de les principals mesures serà eliminar les “punxades” il·legals a la xarxa d’aigua. L’Ajuntament les buscarà, fent cates, i les anul·larà, tapant-les amb formigó, de forma que no s’hi puguin “reenganxar”. Aquesta actuació, que es farà recolzada per la Policia local, és de les que pot fer l’Ajuntament, ja que és tracta d’una xarxa i d’una competència que és seva.

L’Ajuntament confia que aquestes accions tindran repercussió també en altres qüestions d’incivisme, com la brutícia o la tinença incorrecta d’animals, i fins i tot delictives, com les plantacions de marihuana que, en la pràctica totalitat de casos, es conreen a habitatges ocupats.

“Serà una actuació contundent i anirem a totes”, diu l’alcalde de Calafell, Ramon Ferré. “No pot quedar la idea que ocupar aquí és fàcil o surt de franc. Perquè això acabaria sent un reclam i agreujant la situació”, afegeix.

Ferré diu també: “Hi ha ‘okupes’ als quals ajudem des dels serveis socials per millorar la seva situació, amb l’objectiu final que puguin normalitzar la seva vida. Però n’hi ha d’altres que no volen ajut, i alguns casos són d’autèntica cara dura”.

L’alcalde també apunta que “en quatre anys, hem atés més de 200 emergències habitacionals i aturat 230 casos de talls de subministraments. A més hem aprovat més de 500 ajuts per què persones i famílies amb dificultats poguessin fer front als rebuts”. “Però aquí estem parlant”, subratlla, “d’una altra tipologia, en concret de persones que prefereixen viure aquí caic, aquí m’aixeco, o fins i tot de gent que té habitatge propi a un altre lloc i aquí ocupa per gaudir d’una segona residència. Per no parlar dels que conreen marihuana a l’engròs. Tot això no pot ser i no ho tolerarem”.

dimecres, 31 de juliol de 2019

AMPLIACIÓ I REHABILITACIÓ DE L´ESTACIÓ DEPURADORA DE CALAFELLActualitzada 31/07/2019 a les 14:53

L’Agència Catalana de l’Aigua va anunciar ahir dimarts al portal de contractació pública de la Generalitat de Catalunya les bases del concurs per la redacció del projecte d’obra per la construcció de l’ampliació i rehabilitació de l’estació depuradora d’aigües residuals de Calafell.

El maig del 2018, l’Ajuntament va anunciar que l’ACA ampliaria l’estació a causa de la seva baixa capacitat durant la temporada d’estiu i que es faria càrrec de rehabilitar les instal·lacions, ja que pateixen un important desgast després de 25 anys de funcionament. A més d’això, també informava que milloraria l’estació de bombament de la rotonda de la Creu Roja, que també necessita una reparació estructural i corregir les seves deficiències.

Un any després, el tràmit s’ha engegat i l’ACA, justificant que no disposa dels recursos materials per cobrir les necessitats d’execució d’aquest projecte, va obrir el procés del concurs per la redacció del projecte d’obra amb els seus corresponents detalls tècnics, que definirà l’actuació a nivell d’avantprojecte i que permetrà la licitació posterior d’una nova redacció del projecte amb la seva corresponent construcció. Les inversions del projecte, segons l’anunci de licitació, sumen un cost de 109.723,72 euros (IVA inclòs) que van a càrrec íntegre de l’ACA, sense que calgui cap aportació municipal. Tal com declara l’anunci, es preveu un termini d’execució de 9 mesos.

Incapacitat durant l’estiu

La depuradora de Calafell actualment té capacitat per tractar 12.000 metres cúbics d’aigües residuals al dia i arribar a atendre una mitjana de 70.000 habitants. Malgrat que l’estació compta actualment amb 10,3 quilòmetres de col·lectors i sis bombaments, no arriba a abastar l’augment del consum en alguns mesos de l’any, ja que la demanda canvia segons la temporada i durant l’hivern opera per sota de la seva capacitat i a l’estiu per sobre. És en aquests mesos quan presenta les seves principals dificultats, ja que té un llindar de tractament que no arriba a la demanda de l’augment de la població.

A part de la insuficiència durant la temporada alta d’estiu, l’estat actual de la instal·lació, tal com afirma l’anunci de licitació, «mostra, en general, un deteriorament en certs equips i obra civil a causa de la seva antiguitat».

dimarts, 30 de juliol de 2019

CONVOCATS ELS TERCERS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUSL’Ajuntament de Calafell convoca enguany els seus tercers pressupostos participatius, per tal que la ciutadania voti una part de les inversions municipals de l’exercici 2020. Seran 500.000 euros, que representen l’1% dels recursos ordinaris de l’Ajuntament. En aquesta tercera edició s’introdueixen diferents novetats.

El principal canvi és que serà possible que una persona pugui votar diferents propostes fins exhaurir el límit de 500.000 euros, a diferència del que passava fins ara, que cada veí podia votar només un projecte. També se suprimeix el màxim de 200.000 euros per proposta, de forma que poden votar-se iniciatives per un import superior, fins i tot del màxim. Tanmateix, es manté el fet que cada persona podrà presentar una sola proposta.

Tant la presentació de propostes com la seva posterior votació es tornarà a fer per internet, a través de la plataforma digital de participació decidim.calafell.cat. Qui necessiti ajut o tingui dubtes, tindrà a la seva disposició un servei d’atenció telefònica o personal.

El ple municipal d’aquest 29 de juliol ha aprovat el reglament que regirà els pressupostos participatius per a 2020.

Aquests són els principals trets d’aquest procés:

El calendari
–El Ple de l'ajuntament aprova aquest reglament el 29 de juliol del 2019.
–Es poden presentar les propostes entre el 2 i el 15 de setembre.
–S'estudiaran les propostes entre el 16 de setembre i el 27 de setembre.
–Es podran votar les propostes entre el 7 i el 20 d'octubre del 2019.
–Al novembre, s'incorporaran les propostes al pressupost proposat pel 2020.

Quina quantitat es vota
Es podrà decidir sobre un 1% dels recursos ordinaris de l’Ajuntament. Actualment, són 500.000 euros.

Qui pot participar
–Per proposar, qualsevol persona, empadronada o no, major de 16 anys.
–Només s’admetrà una proposta per persona.
–En la fase de votació, persones empadronades majors de 16 anys.

Quines propostes poden presentar-se
–Necessàriament han de ser inversions.
–Relacionades amb l’espai públic o la millora d’equipaments municipals.
–De competència municipal i sobre béns de propietat municipal.
–Concretes i que donin resposta a una necessitat determinada.
–Que compleixin la normativa vigent.
–D’interès general.
–Viables tècnicament.

Quines propostes no poden admetre’s
–Les d’interès particular.
–Que ja s’estiguin duent a terme o previstes en el pressupost.
–Les que comprometin més d’un pressupost anual.
–Les que representin un cost elevat de manteniment, un cop realitzades.
–Si costen més de 500.000 euros.
–Les que siguin contràries a accions realitzades en els darrers anys, ni a les previstes en el Pla de Mandat.

Com es valoraran les propostes
–Ho farà una comissió tècnica formada per treballadors municipals.
–Si una proposta supera el màxim de 500.000 euros, es valorarà conjuntament amb els seus promotors si es pot reduir l’actuació.
–Davant de dues propostes similars, els serveis tècnics municipals valoraran conjuntament amb els promotors si es poden unificar.

Com es faran les votacions
–Passaran a la fase de votació les que compleixin tots els requisits.
–Podran votar persones majors de 16 anys empadronades al municipi.
–S’aniran seleccionant les propostes més votades fins exhaurir el pressupost de 500.000 euros.

En aquest enllaç, podeu veure l'enregistrament complet de la sessió plenària. A partir del minut 1:30:00 hi trobareu les valoracions que, al final del ple, fan els diferents grups municipals. D'aquesta forma també donem informació de les opinions i comentaris dels grups polítics de l'oposició.

SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA 29/07/2019

dilluns, 29 de juliol de 2019

COSTES FINANÇARÀ LA REGENERACIÓ DE LES PLATGES A CALAFELLEl Servei de Costes de l’Estat finançarà al 100% el projecte per a la regeneració natural de les platges de Calafell. Costes hi destinarà 308.049,75 euros, del seu pressupost per a la lluita contra el canvi climàtic, i la seva intenció és tirar endavant endavant l’actuació, que es farà entre l’Estany i el límit amb Cunit, abans d’acabar enguany.

Aquesta iniciativa servirà per a retenir sorra i compensar els efectes dels temporals, però també enriquirà la diversitat biològica, en flora i fauna, de la franja litoral. Consisteix a afavorir l’aparició de petites dunes, on s’acumuli sorra de forma natural. De fet, com ja passava abans, amb els antics madalers.

En els darrers temps, l’Ajuntament ha fet sengles proves pilot a dos indrets de les platges. S’hi ha assajat dos sistemes per veure quin retenia més sorra: la plantació d’espècies vegetals típiques de les platges i acumular restes de vegetació marina. També s’ha deixat una zona sense fer-hi res per poder avaluar l’efecte de les altres dues. Les restes de vegetació marina han resultat ser les més eficaces i en aquesta fórmula es basarà el projecte final.

La renaturalització és un sistema que garanteix resultats a llarg termini. I amb un cost econòmic molt inferior a les aportacions de sorra, que, a més, tenen efectes efímers. Ja s’ha provat, amb èxit, a platges d’altres municipis propers al nostre.

L’alcalde de Calafell, Ramon Ferré, diu que “el sistema de dunes ha de servir per protegir la platja dels temporals, com ja feien els madalers, i per esdevenir un reservori de sorra que permeti reposar-ne als punts que puguin quedar afectats pels temporals”. Ferré assenyala també que “la naturalització no s’acostuma a fer en platges tan urbanes i, per això, aquest projecte serà un camp d’aprenentatge per als ambientòlegs”.

divendres, 26 de juliol de 2019

EL PROPER DILLUNS SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA


L’Ajuntament de Calafell celebrarà, dilluns 29 de juliol, sessió plenària extrordinària i urgent. El ple començarà a les 17 hores, a la sala de plens, a les dependències municipals del nucli de la Platja (carrer Sant Pere 29-31). La sessió podrà seguir-se en directe mitjançant la tradicional transmissió radiofònica de Calafell Ràdio (107.9 FM i www.calafell.tv), però també per streaming: calafell.tv/calafelltv/.

L’ordre del dia és el següent:

1. Ratificar la urgència de la sessió.

2. Aprovar la memòria i el pla econòmic financer per al període 2019 a 2020, que s’incorporen com a annex A) i B) del present dictamen.

3. Proposta modificacions pressupostàries de l’Ajuntament de suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat amb baixes.

4. Proposta d’acord d’actualització i correcció d’errades materials de l’acord regulador complementari de condicions de treball del personal funcionari.

5. Proposta d’acord d’actualització i correcció d’errades materials del conveni complementari regulador de condicions de treball del personal laboral.

6. Proposta d’acord d’actualització i correcció d’errades materials de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament i la relació de llocs de treball de l’organisme autònom municipal Castell de Calafell.

7. Proposta relativa a la modificació de la plantilla de personal de l’Ajuntament de Calafell.

8. Proposta relativa a la modificació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Calafell.

9. Inici d’un procediment de revisió d’ofici respecte els premis o ajuts de jubilació establerts en l’article 51 de l’actual acord i pacte socioeconòmic del personal funcionari i de l’article 51 del conveni col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament de Calafell i els correlatius articles dels anteriors acords de funcionaris i conveni col·lectiu del personal laboral.

10. Proposta d’acord d’aprovació de les festes locals del municipi de Calafell per a l’any 2020.

11. Aprovació inicial del reglament dels pressupostos participatius 2020 de l’Ajuntament de Calafell.

12. Renovació de la composició dels òrgans de govern del Consorci per a la Normalització Lingüística.

13. Proposta resolució definitiva i atorgament de subvenció per a la rehabilitació de l’habitatge del carrer Principal 22, inclòs dins de l’àmbit del Pla de Barris, anualitat 2016.