dimecres, 20 de gener de 2021

DEMÀ, SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA

 L’Ajuntament de Calafell celebrarà dijous vinent, dia 18, la sessió plenària corresponent al mes de gener. Serà un ple telemàtic, ateses les circumstàncies sanitàries, que començarà a les 17 hores i se’n farà amb l’habitual transmissió en directe per streaming a http://calafell.tv/calafell-tv-directe/.

L’ordre del dia és el següent:

1. Donar compte de la concurrència de situació de força major per a la realització de la sessió a distància.

2. Aprovació actes anteriors.
2.1. PLE2020/17 ordinari 17/12/2020
2.2. PLE2020/18 extraordinari amb urgència 22/12/2020

3. Expedient de denúncia del termini del conveni de delegació de competències entre l’Ajuntament de Calafell, el consell comarcal i la societat de responsabilitat limitada, de capital social mixt, anomenada “Empresa Comarcal de Serveis Mediambientals del Baix Penedès”, per a la recollida, transport, tractament i eliminació dels residus municipals.

4. Proposta d’acord d’aprovació de l’increment de les retribucions complementàries de conformitat amb la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2021.

5. Donar compte al ple de la corporació del decret de l’Alcaldia núm 7215, de data 9 de desembre de 2020, d’actualització del protocol d’actuació del personal municipal amb motiu de l’estat d’alarma i les seves pròrrogues declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març.

6. Donar compte al ple de la corporació del decret de l’Alcaldia núm 7214, de data 9 de desembre de 2020, de mesures a adoptar en relació a l’organització dels empleats públics i empleades públiques al servei de l’Ajuntament de Calafell durant l’estat d’alarma generat per la pandèmia de la Covid-19.

7. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple (7137 a 7586 del 2020, i de 1 al 232 del 2021).

8. Donar compte de les actes de la junta de govern local (48 a 53, del 2020, i de 1 a 2, del 2021).

9. Precs i preguntes.

Proposta urgent: aprovació de l’establiment de la gestió del servei de neteja viària del municipi de Calafell, mitjançant prestació directa amb contracte-programa entre l’Ajuntament de Calafell i la societat Calafell Empresa Municipal de Serveis SA (CEMSSA).

Proposta urgent: Sorteig dels membres de les meses electorals per les eleccions al Parlament de Catalunya del dia 14 de febrer de 2021.

dilluns, 18 de gener de 2021

L´AJUNTAMENT INVERTIRÁ 7.000.000 M/€ A SEGUR

 

L’Ajuntament de Calafell té en marxa un paquet de noves inversions al nucli de Segur, per import de 7 milions. Alguns dels projectes estan ja en licitació i les obres podran començar en algunes setmanes. Altres, estan enllestits i pendents d’anar a l’adjudicació. I la resta estan elaborant-se.

Segons l’alcalde, Ramon Ferré, “Segur torna a ser una prioritat, amb un nou lot d’inversions, que se sumen a les realitzades des de 2015 ençà”. Ferré afegeix: “Hi ha tres línies clares en aquest nou pla inversor a Segur, que corresponen a problemàtiques històriques del nucli: continuar la millora de carrers, ampliar els equipaments cívics, socials i culturals, i incrementar amb nous passos la permeabilitat de la via del tren”.

De la seva banda, el tinent d’alcalde de Territori, Miguel Ángel Perín, explica que “aquest paquet inclou un seguit de licitacions molt potents, però també hem contractat obres menors, menors per import econòmic, però també molt importants”. I diu: “El compromís amb el nucli més gran i més poblat del municipi continua sent evident”.

Actualment hi ha actuacions per import de 1.025.961,98 euros, que ja es troben en fase d’adjudicació i alguna, fins i tot amb les obres en marxa. Es tracta dels projectes següents:

–Segona fase del centre cívic Montse Civit, al Port. El pressupost és de 330.791,40 euros. Es destinarà als serveis de Casal Jove i de Centre obert, i comptarà, a més, amb sis aules i dos despatxos. Culmina l’actuació realitzada a l’edifici G del Port, on ja s’ha creat una biblioteca, la primera part del centre cívic i un centre empresarial municipal.

–Millora i manteniment dels sistemes de bombeig i drenatge dels passos soterrats de la via del ferrocarril. El pressupost és de 458.553,20 euros. El projecte neix d’una auditoria tècnica realitzada just abans de la pandèmia, que identificava les deficiències que provocaven freqüents inundacions en els passos, amb una casuística molt variada. L’adjudicació inclou un servei de manteniment preventiu.

–Redacció del projecte executiu i direcció de les obres corresponents a la construcció d’un pas inferior entre el carrer Baixador i el carrer Rin. El pressupost és de 116.617,38 euros.

–Remodelació del carrer de la Pau, amb una inversió de prop de 50.000 euros. Les obres van començar després de Reis. Es renoven les canalitzacions subterrànies i es milloren paviments i voreres.

–Millora del Parc de la Pau, amb un cost d’aproximadament 30.000 euros.

–Reasfaltats al Passeig Marítim, relacionats amb l’obra de la vorera nord o costat muntanya, per valor de 40.000 euros.

Renovació dels carrers Rodríguez Pita, Baixador i perpendiculars

De la seva banda, ja està redactat el projecte de renovació de la zona compresa entre la carretera C-31, el carrer Baixador, el carrer Pisuerga i la plaça Lola Boronat. Aquest projecte consta de dues fases:

–Fase 1: carrer Baixador (entre Pisuerga i Lola Boronat) i passatge Baixador): 1.489.371,94 euros)

–Fase 2: carrer Emigidio Rodríguez Pita (fins a carrer Pisuerga), carrer Segura i carrer Xúquer: 1.426.660,98 euros.

El total d’inversió en aquesta obra és de 2.916.032,92 euros. Les dues fases s’executaran una al continuació de l’altra. L’adjudicació de la primera es farà aviat.

Nou pas soterrat al carrer Rin

La gran obra d’aquest paquet, pel que fa a inversió, serà la construcció d’un nou pas soterrat que comunicarà els carrers Baixador i Rin, per sota la via del tren. El cost serà de tres milions d’euros. La novetat d’aquest projecte és que el pas també creuarà per sota del carrer Lluís Companys i l’accés al costat mar de la via serà ja dins del carrer Rin.

Com dèiem anteriorment, ja està en fase d’adjudicació la redacció del projecte executiu i la direcció de les obres, amb un pressupost de 116.617,38 euros.