dimarts, 11 d’agost de 2020

DIJOUS 13, SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIAL’Ajuntament de Calafell celebrarà, dijous 13 d’agost, sessió plenària ordinària. Tornarà a ser un ple per via telemàtica, amb els regidors i regidores connectats en línia des dels seus domicilis, ateses les circumstàncies excepcionals d’aquests moments. El ple començarà a les 17 hores i se’n farà l’habitual transmissió en directe per streaming a http://calafell.tv/calafell-tv-directe/.

Com que l’evolució de la pandèmia obliga encara a fer plens virtuals, els ciutadans que vulguin fer preguntes, poden remetre-les per correu electrònic a alcaldia@calafell.org, fins al dia abans, perquè puguin ser contestades en la mateixa sessió. L’ordre del dia és el següent:

1. Aprovació acta anterior.
1.1. PLE2020/10 ordinari 23/07/2020

2. Propostes

Àrea Serveis Interns - Personal

2.1.1. Donar compte al ple de la corporació del decret del tinent d’alcalde de l’àrea de Serveis Interns núm 4215 de data 10 de juliol de 2020, d’aprovació dels plans de contingència presentats pel personal responsable i visats pel comité de coordinació dels plans de contingència, per la prevenció i protecció en l’àmbit laboral dels riscos de propagació i contagi de la Covid-19. Setmana del 13 de juliol de 2020.

2.1.2. Donar compte al ple de la corporació del decret d’alcaldia núm 4237 de data 13 de juliol de 2020, de definició de l’organigrama municipal versió2 (juliol de 2020).

2.1.3. Donar compte al ple de la corporació del decret del tinent d’alcalde de l’àrea de serveis interns núm 4362, de data 15 de juliol de 2020, d’aprovació dels plans de contingència presentats pel personal responsable i visats pel comitè de coordinació dels plans de contingència, per la prevenció i protecció en l’àmbit laboral dels riscos de propagació i contagi de la Covid-19. Setmana del 20 de juliol de 2020.

Àrea Serveis Interns - Gestió pressupostària i financera

2.2.1. Donar compte de l’informe de tresoreria sobre el període mig de pagament a proveïdors corresponent al segon trimestre de l’exercici 2020.

2.2.2. Donar compte de l’informe de tresoreria sobre el compliment dels terminis de pagament en el segon trimestre de 2020, d’acord amb la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

2.2.3. Donar compte informe d’execució trimestral 2020 - 2n trimestre.

2.2.4. Donar compte informe de seguiment anual del pla d’ajust 2012 -2n trimestre 2020.

3. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple..

4. Donar compte de les actes de junta de govern local.

5. Precs i preguntes.

dissabte, 8 d’agost de 2020

L´AJUNTAMENT DE CALAFELL L´LIDER EN TRANSFORMACIÓ DIGITALLa V edició dels Reconeixements Administració Oberta ha premiat l’Ajuntament de Calafell com a capdavanter en transformació digital. És el municipi líder en la franja de població de 20.000 a 50.000 habitants.

L’objectiu dels guardons, que atorga el Consorci Administració Oberta de Catalunya, és valorar i reconèixer la implantació i l’ús dels serveis d’administració electrònica i la seva conseqüent transformació digital en la seva relació amb la ciutadania i en la seva gestió interna. Es tracta de posar en valor la feina de les administracions locals que lideren la transformació digital a Catalunya i aprendre de les millores experiències per a impulsar conjuntament un país digital i obert.

Els reconeixements, que distingeixen set categories d’acord amb el nombre d’habitants dels ens i la seva naturalesa, s’atorguen en base una metodologia pròpia que analitza amb rigor més de 30 indicadors objectivables de 947 ajuntaments i 42 consells comarcals. Enguany han estat guardonats 75 ens locals catalans repartits en 7 categories.

El tinent d’alcalde de Serveis Interns, Francisco Javier Estepa, explica que “l’Ajuntament renova periòdicament aquest reconeixement, gràcies a una aposta molt clara per fomentar un funcionament intern digitalitzat en la seva pràctica totalitat i una relació amb la ciutadania digital sempre que sigui possible”. El regidor afegeix que “el fet de liderar els ajuntaments del nostre segment de població és un bon indicador de la molta i bona feina que fem i continuarem fent”.