dijous, 11 de maig de 2017

RESUM DE LA 2ª REUNIÓ DE COMERÇOS I ASSOCIACIONS VEINALS AMB L'AJUNTAMENT


Aquest matí ha tingut lloc la segona reunió consultiva amb associacions de veïns i comerciants de Calafell.

Han assistit AVAP, AV.P. de Segur, AV Sant Miquel i AVSU. Fòrum Calafell (Comerciants de Calafell) i la recentment creada Associació de Comerciants de Segur Platja (a més de Comerç Segur Centre).

Es debatien les propostes presentades per l'equip de govern en la primera reunió del dia 6 d'abril, una vegada que l'estudi d'una empresa externa ja havia estat lliurat a tots perquè poguessin estudiar-lo i assistir novament amb algunes decisions preses (o no)

A les reunions consultives de Participació Ciutadana, un tema passa de ser merament consultiu a ser vinculant quan totes les parts estan d'acord en alguna cosa.

Hi ha 3 temes a destacar perquè són, ja, de caràcter vinculant, és a dir, que ja es duran a terme. Són aquests:1 - ZONA BLAVA CENTRE DE SEGUR

Avinguda Catalunya.
S'implantarà un nou horari de 9 a 14. Desapareix la zona blava a les tardes.
En això, les associacions veïnals de Segur i Comerç Centre estan totalment d'acord. El preu, 0.20 € per a residents i 1 € per a no residents.
2 - CARRIL BICI PASSEIG DE SEGUR

Acord total entre associacions i comerciants. Per diferents motius, però tots d'acord en el fet que el carril bici ni es pot fer al passeig, ni a la calçada traient aparcaments.

Per part de les associacions, tot i que molts veïns demanen que hi hagi carril bici, prima la seguretat dels vianants i el suport a la posició dels comerços de la zona. Fer un carril bici suposa una despesa per a alguna cosa que serà utilitzada, en el millor dels casos, durant 60 dies a l'any. Sobre el passeig no hi ha espai, a la calçada implica treure un carril d'aparcaments. Ni una cosa ni l'altra es veuen com a viables.

Per part dels comerços, no volen que desaparegui una filera d'aparcaments encara que la falta de places es pogués pal·liar obrint el pàrquing del port, ja que els comerços dels extrems del passeig (els que no estiguin a prop del port) queden en clar desavantatge, tal com van manifestar el 2011 i 2013 .

En aquest aspecte del carril bici, les AAVV ho hem consultat amb associats, veïns (residents o no) i la majoria vol que es faci un carril bici, però a la pregunta de "¿on?" és quan les propostes eren majoritàriament sobre el passeig i allà, en temporada alta, senzillament no hi ha espai i l'intent de crear una zona de convivència s'ha demostrat, amb els accidents, que va ser un fracàs. Per tant, les AAVV, que a petició veïnal van presentar el 2013 una instància a l'ajuntament perquè restringís l'horari d'ús de la bicicleta, hem hagut d'apostar per la continuïtat i que en els mesos d'estiu (de Sant Joan fins a La Diada) es continuï amb la prohibició que se circuli en bicicleta pel passeig durant un  horari determinat (a Vendrell està totalment prohibit les 24 hores del dia del 15 de juny al 15 de setembre). Una decisió a contracor, però així és. Prima la seguretat dels vianants en un moment puntual de l'any (2 mesos) i més després de l'experiència que s'ha viscut aquesta setmana santa en què s'ha estat molt pendent de la coexistència de ciclistes i vianants en un mateix espai molt saturat i que ha estat realment problemàtica (per la manca d'espai, per l'absència de civisme d'alguns, etc.)

Sí que hem demanat que s'estudiïn altres propostes, un circuit urbà, de BTT, però cap de les 2 opcions que proposava l'estudi presentat inicialment.
3 - ZONA BLAVA CALAFELL PLATJA

Pel que fa a la zona blava a Calafell Platja, tots els representants del comerç estaven d'acord a dir que continuï com està. Horaris i preus.
I ara ve la part més complicada, on no hi ha hagut acord possible entre les 3 parts (ajuntament, comerç, veïns): Primer, les bosses d'aparcament que es volen establir i, segon, la zona taronja.

Mentre que les Associacions apostem perquè es crei la zona taronja davant dels problemes d'aparcament a l'estiu, , el comerç de Calafell no està d'acord. Així que, al final, si no hi ha un posicionament global, el que passa és que al final serà el govern de Calafell qui tingui prengui una decisió, ja que amb el diàleg no s'ha arribat a cap acord.

Hi ha una cosa que està clara, es faci el que es faci, hi haurà un sector (o sectors) que quedaran descontents. Com sempre. En aquest sentit, les AAVV de Segur, hem estat parlant amb el nombre més gran de veïns possible, ens hem reunit en dues ocasions, hem arribat a uns acords i una posició molt sòlida i tot això fonamentat en una experiència (un històric, si volen dir-ho així) des que es va implantar la zona blava fixa a Calafell el 2008 (i va ser una AAVV la que va aconseguir el descompte per a residents -no el comerç-) i també amb tot el que s'ha viscut des de l'abril del 2011 en què es va fer el primer carril bici que va durar menys de 4 mesos.


Cal destacar una proposta que ha sorgit del comerç vers les AAVV i és mantenir un diàleg fluid en forma de reunions, per intercanviar punts de vista.