diumenge, 16 de desembre de 2018

1.500 € POR DEJAR BASURA EN LA CALLELas quejas de comerciantes de la calle Vilamar de Calafell, el principal eje comercial del núcleo de la playa, ha motivado que el Ayuntamiento despliegue una nueva actuación de autopsias de las basuras tiradas en la vía pública.

Los comerciantes denuncian que a primera hora de la mañana hay bolsas de basura en las puertas de algunos edificios. Pese a que a unos cien metros hay baterías de contenedores para todo tipo de fracción de residuos, todavía hay quien opta por tirar las basuras a la calle.

Abrir bolsas

Personal de la empresa encargada de la recogida de las basuras, acompañados de funcionarios del departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento han abierto diversas bolsas de basura para intentar identificar al incívico.


La apertura de bolsas de basura en busca de documentos que puedan señalar a quien la ha dejado en la calle ya se realiza en Calafell desde hace meses. Ya son una decena los vecinos a los se les ha notificado una sanción de 750 euros al encontrar documentos en bolsas tiradas fuera de los contenedores.

Actas

Las autopsias realizadas en las bolsas lanzadas en pleno eje comercial el pasado viernes no han permitido identificar a quienes las han dejado en la calle. Sin embargo, se ha levantado acta de los puntos concretos en los que estaban al pie de algunos edificios.

El concejal de Vía Pública, Juan José García (PP), señala que «no es permisible que se ensucie la calle de esta manera. Hay quien sale de casa a las nueve de la mañana y deja la basura a los demás afectando a la imagen comercial».

En este sentido avisa que si hasta ahora las sanciones no se aplicaban en toda su posibilidad económica como medida de concienciación, ahora «ya ha habido tiempo necesario. A quien se coja dejando la basura en la calle pagará 1.500 euros. Parece ser que es la única manera de que se entiendan las cosas para mantener las calles limpias».

El sistema tiene detractores ya que hay quien argumenta que había tirado la bolsa dentro del contenedor y alguien ha podido sacarla. O que incluso le han puesto una carta suya robada del buzón en una bolsa de basura que no le corresponde. También que los contenedores estaban lleno o rotos y no podían abrir la tapadera.

Demostrar

García señala que «debe demostrar esas circunstancias. Pero muchos acaban reconociendo que iban con prisa y no han hecho bien». Añade que hay restos que pertenecen a comercios donde queda claro quien ha dejado los residuos en la calle.

En los próximos días se incrementará la nueva campaña de apertura de bolsas de basura. El objetivo es evitar unas calles llenas de residuos en una época de atractivo turístico y comercial en el eje de la playa y los principales de Segur.

divendres, 14 de desembre de 2018

L´AJUNTAMENT POSA EN MARXA L´OFICINA D´ATENCIÓ A ENTITATS I ASSOCIACIONSL’Ajuntament de Calafell ha posat ja en marxa l’oficina d’atenció a les entitats i associacions del municipi. Aquest servei donarà suport a aquests col·lectius en qüestions legals i normatives, tributàries, de protecció de dades... Un suport molt necessari perquè les entitats han d’afrontar en els darrers temps moltes novetats administratives que els obliguen a fer tràmits que no sempre tenen fàcil complimentar.

L’oficina oferirà un assessorament i un acompanyament gratuït, ja que atendre aquestes novetats pot representar un cost que les entitats no poden assumir. L’alcalde de Calafell, Ramon Ferré, explica que “som plenament conscients de la dificultat que això representa per a les entitats perquè nosaltres mateixos, com a Ajuntament, ens veiem obligats a demanar molta més documentació o justificacions a les entitats, perquè les noves lleis ens hi obliguen per donar una subvenció o autoritzar una activitat”.

La finalitat de l’oficina d’entitats no es limita a resoldre dubtes puntuals en la gestió de les entitats, que també, sinó que vol oferir un servei d’anàlisi de la situació de cada associació per acompanyar-la en el procés de posar-la al dia.

Aquesta oficina s’ha pogut activar gràcies al programa ocupacional “Calafell Crea”, que l’Ajuntament tira endavant en col·laboració amb la Fundació Santa Teresa del Vendrell. Dins d’aquest programa s’ha fet una selecció de personal per escollir una persona que estigui a càrrec de l’oficina.

Es tracta de Mercè Sierra, una advocada que viu a Segur de Calafell i que és coneguda en el món associatiu, ja que és la presidenta de l’associació de mares i pares d’alumnes de l’escola La Ginesta. A més, ja ha treballat professionalment al municipi, atés que va ser dinamitzadora de possibles oportunitats socioeconòmiques sorgides dels Jocs Mediterranis Tarragona 2018, dels quals Calafell va ser-ne seu.

Les entitats que vulguin contactar amb la Mercè Sierra poden fer-ho a través del correu electrònic merce.sierra@fundaciosantateresa.org, o trucant al telèfon 977 66 71 11 (extensió núm 100).

dissabte, 1 de desembre de 2018

EL PROPER DILLUNS, PLE ORDINARIL’Ajuntament de Calafell celebrarà, dilluns 3 de desembre, sessió plenària ordinària. El ple començarà a les 17 hores, a la sala de plens, a les dependències municipals del carrer Sant Pere 29. La sessió podrà seguir-se en directe mitjançant la tradicional transmissió radiofònica de Calafell Ràdio (107.9 FM i www.calafell.tv), però també per streaming: calafell.tv/calafelltv/.

L’ordre del dia és el següent:

1. Aprovació acta anterior
1.1 Ple 2018/15 ordinari 05/11/2018

2. Nomenament de representants de la corporació en els consells escolars dels centres educatius de Calafell

3. Modificació de la composició dels consells sectorials de participació ciutadana

4. Modificació de la composició dels consells de barri de participació ciutadana

5. Proposta d'aprovació expedient núm. 8999/18 de reconeixement extrajudicial de crèdits de l'OAM Fundació Castell de Calafell, per import de 2.578,28 euros.

6. Donar compte decret d'alcaldia 4713/2018 de creació de nova regidoria i modificació de l'organigrama polític municipal

7. Donar compte de decret corresponent al càlcul del cost efectiu dels serveis en base a la liquidació de l'exercici 2017

8. Donar compte informe de seguiment anual del pla d'ajust 2012 – 3er trimestre 2018

9. Donar compte informe d'execució trimestral 2018 – 3er trimestre

10. Donar compte de l'informe de tresoreria sobre el compliment dels terminis de pagament en el tercer trimestre de 2018, d'acord amb la llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials

11. Donar compte de l'informe de tresoreria sobre el període mig de pagament a proveïdors corresponent al tercer trimestre de l'exercici 2018

12. Donar compte decret 4404/2018 resolució discrepància i aixecament de l'objecció, amb aprovació de la despesa i reconeixement de l'obligació de la factura de l'empresa Escola de Vela de Calafell S.L.

13. Revocació i reintegrament dret adjudicat subvenció 2017 entitat Club Petanca Internacional Segur Playa 2005

14. Proposta resolució de recurs de reposició sobre reintegrament de subvenció exp. 9761/2018

15. Ratificació de la modificació de l'article 6 del conveni col·lectiu del personal laboral de l'ajuntament de Calafell, per requeriment del departament de treball de data 23 d'octubre de 2018, aprovat per la mesa de negociació del personal laboral de l'Ajuntament de Calafell

16. Proposta modificació de la contractació del servei de manteniment, conservació i implementació de l'estalvi energètic de l'enllumenat públic del municipi de Calafell adjudicat a l'empresa Rubatec SA

17. Aprovació d'inici d'expedient d'expropiació per ministeri de la llei de la finca del c/ Aire 6 i del conveni d'expropiació per mutu acord

18. Moció que presenta el grup municipal de la CUP per un debat sincer amb la comunitat educativa sobre un nou marc regulatiu integral de l'espai de migdia als centres educatius de titularitat pública

19. Moció que presenten els grups municipals del PSC, ERC, UAM, PPC, C's i el regidor no adscrit senyor Jesús Benedicto Calahorra per donar suport a les reivindicacions dels treballadors i treballadores d'atenció primària de la Xarxa Santa Tecla, a la plataforma d'afectats i per demanar un augment de la partida del pressupost 2019 de la Generalitat, per millorar el servei

20. Moció del grup municipal de Ciutadans (C's) a l'Ajuntament de Calafell per l'estudi de la ubicació d'una residència per grans discapacitats al municipi de Calafell

21. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple municipal (4521 a 4944)

22. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local (44 a 46)

23. Precs i preguntes

dimarts, 27 de novembre de 2018

PLA DE XOC CONTRA ELS AIGUATS A SEGURL’Ajuntament de Calafell ha tret a concurs les obres del projecte per prevenir les inundacions a la part baixa del torrent de la Casa Nova, al nucli de Segur de Calafell. El tram que es millorarà és el comprés entre el carrer Andorra i la carretera C-31. És una de les principals mesures del pla de xoc contra la inundabilitat al municipi, que està fent l’Ajuntament.

El pressupost que surt a subhasta és de 95.663,36 euros (IVA inclòs). L’Ajuntament ha aconseguit una subvenció de 47.436,38 euros de l’Agència Catalana de l’Aigua, que cobreix pràcticament el 50% del cost de les obres. El termini d’execució és de dos mesos.

El principal tret de l’obra que es farà en aquest tram de torrent és la construcció de gabions. Els gabions són unes preses de retenció de les torrentades: contenen l’aigua i la deixen anar poc a poc. L’Ajuntament aposta per aquesta fórmula perquè, amb poc cost, s’aconsegueix un resultat molt eficaç. El regidor d’Urbanisme, Miguel Ángel Perín, recorda que a l’altre torrent de Segur, el de la Casa Vella, es va construir un dipòsit soterrani de retenció, però “la capacitat de controlar la inundació és pràcticament la mateixa, i el dipòsit va costar un milió d’euros i un gabió, uns 30.000”.

També es farà un sorral, un tanc que redueix la velocitat de l’aigua que baixa i fa que, per decantació, una part dels materials sòlids que arrossega s’hi dipositi i no embussi conduccions que pugui haver-hi més avall. Així mateix, es cobrirà el tram entre la carretera i la via del tren. I es construirà un deflector de cabal, que desviarà part de la torrentada cap a desaigües soterranis d’altres carrers, de forma que l’aigua es repartirà i no sortirà per un sol punt.

Una altra actuació prevista en el projecte és la neteja a fons del pas del torrent per sota de la C-31. És una de les mesures generals del pla de xoc contra les inundacions, perquè una part del problema és la brutícia acumulada, que en disminueix fins a més del 50% la capacitat de desguàs. Segons Perín, “hi ha molta inversió feta en la prevenció de les inundacions, però algunes obres no funcionen a ple rendiment. Per això, amb un bon manteniment i poca inversió podrem assolir una millora important”.

dilluns, 26 de novembre de 2018

CALAFELL REGULARÁ EL USO DE PATINETES ELÉCTRICOS


Calafell prepara una ordenanza para regular el uso de los patines eléctricos de todo tipo. La normativa municipal de movilidad, que establece normas para las bicicletas, no incluye a los patinetes que ya proliferan en muchas ciudades.
El equipo de gobierno presentará una ordenanza similar a las aprobadas en Barcelona y Madrid. El concejal de Vía Pública, Juan José García, explica que «hay muchos vecinos que piden una normativa porque esos vehículos ahora van sin control por la zona peatonal y el paseo marítimo con el riesgo que supone».

La normativa es para los patinetes eléctricos que tienen una plataforma sobre dos o cuatro ruedas como los hoverboard, también para aquellos que se asemejan a una bicicleta o los segway que pueden alcanzar una mayor velocidad. La norma también regulará los de uso para transporte de mercancías.

Destacan sin embargo las normas para los vehículos de movilidad personal de una o dos ruedas en paralelo o una delante de otra con una plataforma y aquellos que pueden llevar un asiento. Las velocidades que alcanzan son de hasta 50 kilómetros por hora.
Podrán ir por aceras de por lo menos 4,7 metros de ancho y la velocidad no puede superar los 10 km/h.

Limitaciones variables

En las calles con plataforma única que comparten peatones y coche podrán circular pero sin superar los 10 km/h. En las calles residenciales no podrán superar los 20 km/h. 

En el caso de un carril bici sobre la acera, los patinetes eléctricos deberán ir por ese espacio, en el sentido señalizado y a un máximo de 10 km/h. Si el carril bici se encuentra en la calzada, la velocidad máxima prevista será de 30 km/h. En el caso de las calles de Zona 30, podrán circular respetando ese límite. En la calzada de carreteras no podrán circular los patinetes personales, a no ser que cuenten con un carril bici. En los parques y jardines podrán ir a un máximo de 19 km/h.

Los patinetes eléctricos tendrán prohibido circular por calles y avenidas de gran flujo de circulación o de conexión entre núcleos urbanos como la avenida Av. Mossèn Jaume Tobella, Jaume Soler, Lluis Companys, carreteras C-31, de Barcelona, de la estación, de Mas Romeu o la calle Jesús entre la rotonda de la C-31 y la de Mas Romeu. En carreteras de titularidad de la Generalitat o de la Diputació, la recomendación es no usar este tipo de artefactos.

Los peatones, prioridad

En todo caso, los peatones tendrán siempre la prioridad y adecuar la velocidad a su paso. La normativa que prepara Calafell también plantea que estos vehículos sólo podrán estacionar en lugares habilitados y estará prohibido atarlos a los árboles, semáforos, bancos o farolas. Tampoco en zonas de carga y descarga.

El uso del casco es obligatorio para los vehículos que alcancen una mayor velocidad y la edad mínima para llevar un vehículo de más de dos ruedas es de 16 años. La ordenanza también prevé condiciones para un uso turístico a cargo de empresas. Establece que debe ir siempre un guía y en un grupos de entre tres y seis personas que sepan usarlo. Entre los grupos debe haber una distancia de 50 metros.

dimecres, 21 de novembre de 2018

TASTA EL NADAL


La Regidoria de Turisme organitza per setè any les jornades gastronòmiques Tasta el Nadal a Calafell

La Regidoria de Turisme engega a partir del 21 de desembre i fins al 6 de gener de 2019 les 7es jornades gastronòmiques “Tasta el Nadal a Calafell” amb la inestimable col·laboració de catorze restaurants del municipi.

Aquesta és una esplèndida iniciativa que pretén potenciar i dinamitzar la gastronomia calafellenca i els restaurants en l’època del Nadal i alhora esdevenir un recurs turístic excel·lent. Les jornades gastronòmiques consistiran en l’oferta d’un menú amb preu tancat basat en plats típics de l’època per part dels restaurants: A Can Pilis, Kur·Sal, La Mar de Fons, Eusebio, La Barca de Ca l’Ardet, La Tabernita del J.T., Las Brasas, Masia de la Platja, Mediterrani, Milan, New Segur, Oscar, La Bodegueta del Pa Torrat i la pizzeria La Via Calafell. L’organització editarà 1.500 llibrets per a l’ocasió.

Properament publicarem el llibret amb les propostes.


dijous, 15 de novembre de 2018

PROPERA FASE DEL PLA DE VORERES A CALAFELL


L'alcalde de #Calafell, Ramon Ferré, avança que, quan acabin les obres del pla de voreres de Segur, començaran un seguit d'actuacions similars a les urbanitzacions del municipi. En aquest vídeo, en dona més detalls. #CuidemCalafell #CuidemSegur


L´AJUNTAMENT POSA EN MARXA LA NOVA REGIDORIA DE QUALITAT DE VIDA ANIMAL


L’Ajuntament de Calafell ha constituït aquesta setmana la nova regidoria de Qualitat de Vida Animal. El nou departament recull les competències municipals en matèria d’animals, però també tindrà la missió d’ impulsar un seguit de projectes i les mesures necessàries per a fer un municipi “Pet Friendly”.

“Els animals són un tema pel qual sempre s’ha passat de puntetes al nostre municipi”, explica la tinent d’alalde Helena Rubio, que està al capdavant de la nova regidoria. “En canvi, nosaltres fa temps que treballem per assolir ja no una millora dels serveis que hi havia, sinó per fer de Calafell un municipi Pet Friendly, un municipi amic dels animals”, afegeix.

La nova regidoria tindrà competències en la recollida d’animals, la gestió de les colònies de gats, la implementació de mesures per a fer un municipi “Pet Friendly”, el foment de la qualitat de vida animal, i l’impuls a la creació d’un centre d’acollida de gossos i gats.

“Fins ara hem anat fent petites coses, però queda molta feina per fer, i per això es crea la regidoria. Tenim un full de ruta per treballar, però el més important és aconseguir la conscienciació dels habitants del municipi”, diu Rubio.

Un dels àmbits ja en marxa és l’informe sobre les colònies de gats de carrer. “Ja tenim una primera ‘promoció’ de persones voluntàries alimentadores, però hem de saber quantes colònies hi ha exactament i on són (ara n’hi ha d’identificades més de 80). I també ho necesitem per fer el CER, captura-esterilització-reintroducció, que és imprescindibe per gestionar adequadament les colònies i evitar una excessiva proliferació”, explica la regidora.

En aquest àmbit, Rubio ha valorat positivament el projecte de gestió de colònies que ha estat un dels guanyadors dels pressupostos participatius 2019 de l’Ajuntament de Calafell. Aquest projecte, valorat en 14.000 euros, servirà per posar abeuradors i menjadores per als gats i unes cobertes que els protegeixin de la pluja.

A més, una altra proposta guanyadora de la votació popular és l’adequació de l’antiga escola de natura, a la muntanya de Mas Mel. Aquest edifici, ja existent, però en desús i abandonat, es convertirà en un refugi sostenible per a gats. La inversió serà de 56.150 euros. Primer caldrà fer una modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, atés que hi haurà un canvi d’ús. El refugi servirà perquè hi visquin gats provinents del carrer en certes situacions en què són més vulnerables. Per exemple, quan crien.

dimecres, 14 de novembre de 2018

COMUNICAT DE L´AJUNTAMENT A LES COMUNITATS DE PROPIETARIS


INFORMACIÓ DE L’AJUNTAMENT SOBRE L’ACUMULACIÓ D’AIGUA AL PASSEIG MARÍTIM I DIVERSOS CARRERS DE MAS MEL I SEGUR PLATJA

Les fortes pluges de les darreres setmanes han fet pujar el nivell freàtic del subsòl. A les parts baixes del municipi, com el Passeig Marítim de Sant Joan de Déu i diversos carrers de Segur Platja i Mas Mel, aquest fet inunda els aparcaments soterrats o semisoterrats dels edificis.

Les comunitats estan bombejant l’aigua a l’exterior, concretament a la via pública, que queda entollada en diferents punts causant diverses molèsties. L’Ajuntament demana les comunitats afectades que no llencin més aigua al carrer i queho facin a la xarxa d’aigües pluvials o, com a mal menor, al clavegueram.
dimarts, 13 de novembre de 2018

L´ALCALDE PARLA DEL CONFLICTE ALS CAP DE LA XARXA SANTA TECLA


L'alcalde de #Calafell, Ramon Ferré, ha explicat que ja hi ha una primera solució per resoldre el conflicte laboral als centes d'atenció primària del municipi, però també per evitar que la manca d'efectius afecti el servei als usuaris. Reclama, tanmateix, que les mesures que la Generalitat s'ha compromés a aplicar en cinc anys, s'executin de cop per no prolongar més aquestes mancances.


UNA GRAN NOTÍCIA SOBRE ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS A CALAFELLL’equip de govern de l’Ajuntament de Calafell ha decidit augmentar des dels 400.000 euros inicials fins a 900.000 euros l’import destinat als pressupostos participatius 2019. Aquesta mesura s’ha pres davant l’èxit de participació en les votacions (més de 700 votants) i l’elevat nombre de propostes presentades. D’aquesta forma, es podran incloure les 10 propostes més votades.

L’alcalde de Calafell, Ramon Ferré, ha manifestat que “tampoc descartem incloure alguna de les propostes que s’han votat i no han entrat dins de les 10 primeres”. Ferré ha mostrat la seva alegria per l’elevada participació en aquesta convocatòria de pressupostos participatius. “Ara caldrà tancar el pressupost municipal per a 2019, amb un capítol d’inversions que inclourà aquestes propostes”, diu, “i començar a redactar els projectes tècnics”.

L’alcalde també ha dit: “Recordem que les actuacions no seran immediates, ja que a banda de fer els projectes, cal aconseguir el finançament i treure’ls a licitació pública. Amb tots els terminis legals que hi ha, ja sabem que des de la decisió a l’inici de les obres passa força temps. Però el projecte està compromés i aprovat”.

Aquestes són les 10 propostes que es realitzaran:

1. Adquisició d'un llagut nou
Import:14.000 euros
Vots: 178

2. Reconstrucció de la barca Francisca
Import: 153.000 euros
Vots: 147

3. Nou Bot Salvavides
Import: 105.000 euros
Vots: 119

4. Zona verda riera Institut La Talaia
Import: 70.000 euros
Vots:86

5. Pista de Atletisme
Import: 174.000 euros
Vots: 76

6. Rocòdrom interior a Calafell
Import: 31.000 euros
Vots: 35

7. Millora de la zona d'accés a Bellamar des de la C31 
Import: 100.000 euros
Vots: 11

8. Escola de la Natura (Mas Mel)
Import: 56.150 euros
Vots: 9

9. Adequació de les colònies de gats
Import: 14.600 euros
Vots: 9

10. Aparcament solar Camí de Mar
Import: 200.000 euros
Vots: 8

dijous, 8 de novembre de 2018

ELS ALCALDES DEL PACTE DE BERÀ ABORDEN LES QUEIXES DELS CAP A LA COMARCADesprés de setmanes de reivindicacions laborals per part de la plantilla de treballadors de Xarxa Santa Tecla, aquest dimecres, 7 de novembre, s'ha produït a Altafulla una trobada entre els alcaldes del Pacte de Berà i la cúpula directiva de Xarxa Santa Tecla. La reunió, que s'ha celebrat al migdia, s'ha convocat per conèixer a fons la situació del grup sanitari que gestiona Xarxa Santa Tecla i contrastar-la amb les reivindicacions fetes per part dels treballadors.

El Pacte de Berà es trasllada també a l'àmbit de la salut

Fa unes setmanes, els treballadors de Xarxa Santa Tecla, el personal que engloba diversos CAPs del Baix Gaià i el Baix Penedès, va reunir-se amb els alcaldes de la zona, que ja estaven agrupats sota l'aixopluc del Pacte de Berà pel que fa a les reivindicacions del desviament de camions de l'N-340. Els treballadors els interpel·laven perquè poguessin fer servir «la mateixa força de pressió» en el seu camp de reclamacions.

Aquest dimecres, doncs, s'ha concretat una primera reunió amb la cúpula de Xarxa Santa Tecla a Altafulla. D'una banda, hi han assistit Joan Maria Adserà, el director general de Xarxa Santa Tecla, i el seu adjunt, Joan Aregio. De l'altra, els alcaldes del Pacte de Berà, entre ells, el de Calafell, Ramon Ferré; el de Torredembarra, Eduard Rovira; el de Roda de Berà, Pere Virgili; el de Creixell, Jordi Llopart; o el d'Altafulla, Fèlix Alonso, que ha exercit d'amfitrió.

Els alcaldes, junts per la millora de la sanitat a la zona

Alonso ha explicat que els alcaldes són conscients que «la situació de la sanitat a casa nostra és molt complicada, perquè també la patim com a pacients que som». En aquest sentit, l'alcalde d'Altafulla s'ha queixat que «Tarragona es troba a la cua de Catalunya en despesa sanitària, com en tants altres àmbits» i ha expressat el compromís dels alcaldes del Pacte de Berà de «reivindicar el que ens correspon, de la mà de la Xarxa Santa Tecla i dels treballadors» davant de Salut de la Generalitat, de qui ha reconegut «una millora en l'aportació, però que encara no és suficient»

dimecres, 7 de novembre de 2018

VAGA DE METGES ALS CAP DEL 26 AL 30 DE NOVEMBRE


Es confirma la vaga. El sindicat Metges de Catalunya ha cridat a la vaga els 5.700 metges dels Centres d'Atenció Primària (CAP) entre el 26 i el 30 de novembre. La convocatòria de vaga, que feia dies que es plantejava, respon a les queixes dels metges de manca de personal, i de l'excés de feina i condicions laborals precàries que comporta.

L'anterior gran vaga de metges a Catalunya data del 2011, just després de les retallades posteriors a la crisi, i els convocants consideren que algunes de les reivindicacions d'aleshores encara estan pendents.

Els sindicat considera que els CAP pateixen una "sobrecàrrega assistencial que es fa insostenible", i que repercuteix en la qualitat del servei. A la vaga estan cridats tots els metges de família, pediatres, odontòlegs i ginecòlegs dels CAP.

El sindicat, majoritari en el sector, reclama la reposició de 920 professionals "perduts amb les retallades", i la disminució de càrregues assistencials, limitant-les a 28 visites diàries per consulta. Demanen igualment la recuperació del poder adquisitiu "arrabassat des del 2010" i que xifren en prop d'un 30%.

Situació "extremament crítica"

També en relació a les retallades posteriors a la crisi de fa 10 anys, reivindiquen incrementar el pressupost sanitari destinat al nivell bàsic assistencial. Els convocants criden a secundar l'aturada davant d'una situació que qualifiquen "d'extremament crítica"
En roda de premsa, el portaveu del sindicat Óscar Pablos ha afirmat que els metges del CAP pateixen una degradació de les condicions en les quals es veuen obligats a fer la seva feina
"Hem de fer veure a l'administració que és absolutament imprescindible la priorització urgent de recursos per l'atenció primària", ha assenyalat.

"Cada vegada hi ha més companys que es veuen obligats a agafar la baixa per les condicions en què estan fent la seva feina"., ha afegit Pablos, que ja lamentat que l'administració ha apostat per un model de treball quantitatiu, en lloc de qualitatiu, sense respectar el temps que requereixen per valorar la situació del pacient: "Aquest model ens està fent emmalaltir, està esgotant els professionals", ha dit, afegint que repercuteix en l'atenció als pacients.

Pel que fa a l'atenció infantil, la portaveu de Pediatria del sindicat, Ana Roca, ha afirmat que hi ha una manca del 30% de pediatres en atenció primària, i que per això es donen casos en què s'acumulen fins a 15 pacients per a un sol professional al mateix moment.

Cites més de cinc dies després

Sobre la repercusió de les condicions laborals en l'atenció, Pablos ha explicat que només el 33% dels pacients aconsegueix cita al CAP en menys de cinc dies, i que la vaga reclamarà l'accés a la consulta ordinària programada en 48 hores.

També es reclamarà fixar una ràtio de 1.300 pacients per metge de família, 1.000 per pediatre i 8.800 per ginecòleg. La vaga exigirà igualment fer voluntàries, i no obligatòries, les guàrdies, entre altres demandes.

divendres, 2 de novembre de 2018

DILLUNS 5 DE NOVEMBRE, SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIAL’Ajuntament de Calafell celebrarà, dilluns 5 de novembre, sessió plenària ordinària. El ple començarà a les 17 hores, a la sala de plens, a les dependències municipals del carrer Sant Pere 29. La sessió podrà seguir-se en directe mitjançant la tradicional transmissió radiofònica de Calafell Ràdio (107.9 FM i www.calafell.tv), però també per streaming: calafell.tv/calafelltv/. L’ordre del dia és el següent:

1. Aprovació actes anteriors.
1.1. Ple 2018/13 ordinari 01/10/2018
1.2. Ple 2018/14 extraordinari amb urgència 03/10/2018

2. Actualització de l’inventari municipal a 31 de desembre de 2017.

3. Aprovació de la sol·licitud de canvi de raó social d’un paradista del mercat municipal de Calafell.

4. Expedient 7961/18 proposta d’aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Calafell i l’Ajuntament de Bellvei.

5. Sol·licitud d’inici d’expedient de delimitació dels termes municipals amb el municipi de Bellvei.

6. Proposta expedient 9434/2018 modificacions pressupostàries de l’Ajuntament de suplement de crèdit finançat amb RLT.

7. Proposta d’aprovació expedient núm 9160/18 de reconeixement extrajudicial de crèdits per import de 33.11,28 euros.

8. Donar compte decrets 3918/18 de datda 21 de setembre de 2018 corresponent a la resolució de discrepància de l’informe d’intervenció 0245_18, referent al servei de transport escolar dels mesos de gener a abril de 2018.

9. Donar compte decret 3100/18 de data 12 de juliol de 2018, corresponent a la resolució de discrepància de l’informe d’Intervenció 0253_18, referent al subministrament de combustible a les instal·lacions esportives, escoles i dependències municipals.

10. Donar compte decret 3482/18 de data 9 d’agost de 2018, corresponent a la resolució de discrepància de l’informe d’Intervenció 0293_18, referent al servei de trnasport de productes Banc d’Aliments.

11. Donar compte decret 3254/18 de data 26 de juliol de 2018, corresponent a la resolució de discrepància de l’informe d’Intervenció 0336_18, referent als serveis de correus.

12. Donar compte de la informació a subministrar sobre el compliment de les previsions establertes a l’article 104.BIS LRBRL sobre el nombre de llocs de treball reservats a personal eventual.

13. Suspensió potestativa per treballs i estudis previs per la modificació puntual del sector de Bellamar nord del POUM.

14. Ratificació del decret d’alcaldia 2018/4328, d’ampliació del termini d’execució del projecte d’intervenció integral del nucli antic de Calafell PTP/430/2010.

15. Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació i plec de clàusules econòmiques, administratives i tècniques particulars per a la concessió de domini públic d’ús i explotació de la zona d’activitats nàutiques (ZAN9 del Port de Segur de Calafell, en procediment obert.

16. Aprovació de les bases per a la concessió d’ajuts individuals per al servei de transport adaptat per a persones del municipi de Calafell amb discapacitat i amb dependència, que no puguin fer ús del transport ordinari i que presentin dificultats de mobilitat reduïda i/o necessitats d’acompanyament, per tal de facilitar el seu accés als serveis socials especialitzats d’atenció diürna del territori.

17. Moción que presenta el grupo municipal de C’s para la accesibilidad universal en parques infantiles y en materia de patrimoni cultural y deportivo del municipio de Calafell.

18. Moció que presenten els grups municipals del PSC i CiU de Calafell per a nomenar diversos espais del municipi.

19. Moció conjunta de tots els grups polítics municipals per donar suport a la plataforma Cap nen sense bus.

20. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple municipal (3632 a 4520).

21. Donar compte de les actes de la junta de govern local (39 a 43).

22. Precs i preguntes.

dimecres, 24 d’octubre de 2018

ACTIVITAS PER LA CASTANYADA I EL HALLOWEENHalloween

–Tallers Infantils, Photocall i Pinta cares. A l’entrada del Cinema Iris dins l’horari comercial habitual d’11:00 a 14:00 h i de 17:00 a 21:00 h, els dies 27, 28 i 31 d’octubre i 1, 2, 3 i 4 de novembre.

–Truco-Trato: Organitzat per Fòrum Calafell. A la illa de vianants de Calafell el dia 31 d’octubre de 18:00 a 21:00 h.

–Túnel del Terror. Organitzat per Fòrum Calafell. Al Cinema Iris dies 27, 28 i 31 d'ctubre i 1 i 3 de novembre de 17:30 a 21:00 h. Amb una sessió golfa per a majors de 16 anys el dia 31/10 de 22:00 a 01:00 h.

La Castanyada
A la plaça de la Confraria.

3 de novembre
–D' 11:00 a 14:00 i de 17:30 a 20:30 h: Tallers i Pintacares.
–A les 11:30 h: Mag.
–A les 12:30 h: Zumba Kids.
–A les 18:00 h: Festa Infantil. Castanyada a Calafell, amb música, coreografies, jocs per a nens, conta-contes, i dj's.

4 de novembre 
–D' 11:00 a 14:00 i de 17:30 a 20:30 h: Tallers i Pintacares.
–12:00 h: Sardanes.

D’altra banda, recordem que la nit del 3 al 4 de novembre, al nucli antic se celebrarà un joc de rol en què es viurà una “invasió zombie”. El joc recrearà amb gran realisme una infecció massiva per un virus, que converteix en zombies els afectats, mentre les autoritats lluiten per controlar la situació i els supervivents, per salvar-se. Les entrades són a la venda. Més informació clicant aquí.

divendres, 12 d’octubre de 2018

REMODELACIÓ DEL CENTRE PER ALS AVIS DE SEGUR


Obra de remodelación del centro de abuelos de Segur de Calafell

Se trata de una reforma total, que mejora sustancialmente los diferentes espacios interiores.

Habrá una sala abierta que permitirá gran movilidad, incluso baile.

Al tener dos alturas, se instalará un elevador para personas con movilidad reducida y consecuentemente servicios adaptados higiénicos.

También una zona de administración para su propia gestión.

En breve también se cambiará la carpintería exterior que mejorará la eficiencia térmica del local, al igual que las actuaciones e inversiones en los colegios para los peques, nuestro compromiso para mejorar la calidad de vida de nuestros mayores.

Voluntad política:
CiU, C´s y CUP, para ellos el coste sólo hubiese sido levantar la mano, pero para ellos no se considera una inversión ni importante ni necesaria, por eso: ¡VOTARON EN CONTRA!dijous, 11 d’octubre de 2018

NOVA PROGRAMACIÓ D´ACTIVITATS PER PERSONES GRANS


L’Ajuntament de Calafell ofereix a partir d'aquesta setmana una activitat a les persones grans perquè mantinguin la ment activa. A partir d’aquest mes d’octubre, i dos dies a la setmana, en ubicacions diferents del municipi, hi haurà un taller actiu amb exercicis de memòria, manualitats, salut i benestar, jocs de taula, xerrades amb cafè i tardes de cinema.

Aquesta activitat és gratuïta per a persones de 65 anys en endavant que estiguin empadronades a municipi de Calafell.

Els dimarts, el taller es fa a la casa de cultura de Cal Bolavà, de 17 a 18.30 hores. I els divendres, al Port de Segur, d’11 a 12.30 hores. Per inscriure’s o demanar més informació, cal adreçar-se a la casa de cultura o a l’espai cívic del Port, de dilluns a divendres, de 10 a 13 hores.

Segons explica la tinent d’alcalde de Qualitat de Vida, Helena Rubio, “envellir saludablement vol dir també fer-ho amb unes capacitats intel·lectuals preservades al màxim. Per aconseguir-ho, hi ha activitats específiques, però també un mantenir-se actiu socialment i en relació amb altres persones. Tant una cosa com l’altra s’ofereixen en aquest taller”.

Aquesta activitat s’ofereix en el marc del pla ocupacional “Calafell Crea”, que permet crear llocs de treball en diversos projectes i serveis a la comunitat.

L´ANTIGA "VILLA CAROLINA" SERÀ ENDERROCADAL’Ajuntament de Calafell ha obert expedient de ruïna i enderroc de Villa Carolina, un edifici situat al carrer Lluís Companys, cantonada al carrer Ebre, al nucli de Segur. El deteriorament de la construcció ha provocat aquesta decisió. Ara, l’Ajuntament reclamarà la propietat que tiri endavant l’enderroc, i si no, ho farà subsidiàriament.

Villa Carolina és un edifici dels anys seixanta que fins i tot havia funcionat com a pensió. Ja va ser tapiada el març de 2015 per evitar que hi entrés ningú, pel risc que hi havia, tot i que després ha estat ocupada en ocasions.

L’alcalde de Calafell, Ramon Ferré, ha explicat que “no consta que actualment hi hagi ningú a l’interior, ni tampoc cap denúncia d’ocupació per part de la propietat”.

Segons Ferré, “la construcció està en molt mal estat i per això hem obert l’expedient de ruïna i enderroc, a més d’ordenar que Villa Carolina es tapïi de nou. Els serveis tècnics municipals hi veuen un risc i per això estem actuant”. Afegeix que “ara l’enderroc depén d’un tràmit que pot ser molt ràpid o molt lent. Si el propietari atén el requeriment serà curt. Si no, ho farà l’Ajuntament d’ofici, cobrant-li l’enderroc a la propietat. Però en aquest segon cas, el tràmit és lent”.

L’alcalde recorda que per poder entrar a una propietat privada, si no hi ha permís del propietari, l’Ajuntament necessita una ordre judicial. Aquesta només s’aconsegueix si prèviament s’ha completat un tràmit molt feixuc de requeriments a la propietat.


dissabte, 29 de setembre de 2018

DILLUNS DIA 1, PLE ORDINARIL’Ajuntament de Calafell celebrarà, dilluns 1 d’octubre, sessió plenària ordinària. El ple començarà a les 17 hores, a la sala de plens, a les dependències municipals del carrer Sant Pere 29. La sessió podrà seguir-se en directe mitjançant la tradicional transmissió radiofònica de Calafell Ràdio (107.9 FM i www.calafell.tv), però també per streaming: calafell.tv/calafelltv/.

L’ordre del dia és el següent:

1. Aprovació actes anteriors.
1.1. Ple 2018/12 ordinari 03/09/2018

2. Donar compte de la informació a subministrar sobre el compliment de les previsions establertes a l’article 104.BIS LRBRL sobre el nombre de llocs de treball reservats a personal eventual.

3. Aprovació de la convocatòria de concessió d’ajuts a l’educació de caràcter individual, per al primer trimestre del curs 2018-2019.

4. Donar compte al ple del decret d’alcaldia 2018/3482 de resolució de discrepància i aixecament de l’objecció formulada per la Intervenció, amb l’aprovació de la despesa i reconeixement de l’obligació de la factura de l’empresa Transport Tarragona SA.

5. Moció que presenta el grup municipal de Ciutadans de condemna de tota la violència a Catalunya i per la convivència i el respecte entre tota la ciutadania.

6. Moció que presenten els grups municipals de PDeCAT-Convergència i Unió, Candidatura d’Unitat Popular i Esquerra Republicana de Catalunya, conjuntament amb l’Assemblea Nacional Catalana i CDR Calafell, de proposar el nom de l’1 d’Octubre a la plaça situada al carrer Sant Pere, davant de les dependències municipals de Calafell Platja.

7. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple municipal.

8. Donar compte de les actes de la junta de govern local (35 a 38).

9. Precs i preguntes.

divendres, 28 de setembre de 2018

FIRA DE VINS I FORMATGES (Dissabte i diumenge)

Recordeu que aquest cap de setmana, Segur de #Calafell celebra una Fira de vins i formatges. Serà a l’avinguda Catalunya. El nou certamen vol promocionar els productes d’alimentació de qualitat i proximitat. L’atracció principal seran els diferents expositors de vi de la Denominació d’Origen Penedès, de formatges i d’alimentació. Els assistents podran gaudir també d’un espai food truck (furgoteca) amb zona de pícnic i diverses activitats relacionades amb aquesta temàtica. Dissabte, d’11 a 14 i de 17 a 21 hores. I diumenge, d’11 a 14 i de 17 a 20 hores. #CalafellésLleure #CalafellésGastronomia #CalafellésCultura


dilluns, 24 de setembre de 2018

DESCARTAN LA GRATUIDAD DE LA C-32El estudio del Consell Comarcal del Garraf, con apoyo de la Diputació de Barcelona, para calibrar la afectación que los peajes de la C-32 tienen para el Baix Penedès y Garraf, concluye que la mejor solución sería implantar el sistema de pago de la viñeta.

Descarta la eliminación del peaje como solución. Considera que no beneficiaría a la movilidad, además de incentivar el uso del vehículo privado frente al transporte público, «aumenta las emisiones y la siniestralidad», pese a que la C-32 es la segunda vía más segura de Catalunya. Tampoco considera una solución equiparar el peaje de la C-32 al de la AP-7, lo que supondría una rebaja del 45% de la barrera de Vallcarca-Cubelles. «Esa reducción afectaría a la movilidad sostenible». El 90% de coches iría por la C-32, lo que exigiría un tercer carril y no contempla el cuello de botella que sería el peaje.

Es necesaria una estrategia que no empeore la movilidad, pero que disminuya la distorsión de la tarifa kilométrica. En todo caso el estudio señala el impacto negativo del peaje para los vecinos, empresas y economía comarcal. 

El tramo de C-32 entre Sitges y Calafell es un 40% más caro que uno similar en el Garraf y el doble que en el Alt Penedès. Además, entre 2011 y 2018 el peaje entre El Vendrell y Castelldefels ha subido el 18%.

La más cara

La C-32 es una de las autopistas más caras de Catalunya. Ya sólo en el tramo El Vendrell-Vilanova está por detrás de los túneles de Vallvidriera entre Sant Cugat y Barcelona.

Tiene una ambiciosa política de peaje con la lógica de la financiación de la inversión, pero no de una gestión de la movilidad. «Rebajar el peaje permitiría una amortización por captación de tránsitos», señala el estudio.

dissabte, 22 de setembre de 2018

YA HAY ONCE PROPUESTAS EN LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS


Esta es la de ENCOAN para la protección y defensa de los animales.


Se pueden presentar y votar propuestas hasta el 30 de este mes, recuerda que hay que registrarse, tanto para las propuestas como para las votaciones.

dissabte, 15 de setembre de 2018

BAIX PENEDÈS, ¡MOVILÍZATE POR UNA PENSIÓN DIGNA!

EL BAIX PENEDÈS EN LUCHA POR LAS PENSIONES PRESENTES Y FUTURAS

¡POR QUE TAMBIÉN VA CONTIGO!


La "Marea Pensionista de Baix Penedès" te necesita en este próximo lunes día 17 en la concentración que tendrá lugar en la Plaça Vella de El Vendrell, que junto al resto de ciudades del estado será a las 11 h. para reivindicar que se garanticen unas pensiones que no pierdan poder adquisitivo y revalorizables al IPC real con un mínimo de 1.080 € según la Carta Social Europea.


 ¡NOS TIENEN QUE ESCUCHAR SÍ O SÍ!

Pensionistas de todo el país luchan por tu pensión, sin partidos, sin sindicatos, por que:

 ¡GOBIERNE QUIEN GOBIERNE, LAS PENSIONES SE DEFIENDEN!

Por tu futuro:

¡¡¡ NO TE QUEDES EN CASA !!!


Para más información visita nuestra web
también en facebook

dijous, 13 de setembre de 2018

DECIDIM CALAFELL

Per presentar propostes als pressupostos participatius 2019 de l'Ajuntament de #Calafell, i votar després, cal que us registreu en la plataforma electrònica decidim.calafell.cat Recordeu que enguany tot el procés serà exclusivament digital. #participació #transparència #decidimCalafell