divendres, 24 de juliol de 2020

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS


L'Ajuntament de #Calafell convoca aquest any els seus quarts pressupostos participatius. A partir d'ara, les propostes que presenti la ciutadania han d'estar relacionats amb els 17 objectius de...


dimarts, 21 de juliol de 2020

DIJOUS 23, SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIAL’Ajuntament de Calafell celebrarà, dijous 23 de juliol, sessió plenària ordinària. Tornarà a ser un ple per via telemàtica, amb els regidors i regidores connectats en línia des dels seus domicilis, ateses les circumstàncies excepcionals d’aquests moments. El ple començarà a les 17 hores i se’n farà l’habitual transmissió en directe per streaming a http://calafell.tv/calafell-tv-directe/.

Com que l’evolució de la pandèmia obliga encara a fer plens virtuals, els ciutadans que vulguin fer preguntes, poden remetre-les per correu electrònic a alcaldia@calafell.org, fins al dia abans, perquè puguin ser contestades en la mateixa sessió.

L’ordre del dia és el següent:

1. Donar compte de la concurrència de situació de força major per a la realització de la sessió a distància.

2. Aprovació actes anteriors.
2.1. PLE2020/8 ordinari 11/06/2020
2.2. PLE2020/9 extraordinari amb urgència 30/06/2020

3. Proposta expedient 6374/2020 modificacions pressupostàries de l’Ajuntament de crèdit extraordinari finançat amb baixes.

4. Dictamen per a l’aprovació inicial de la proposta de conveni urbanístsic per a la modificació puntual del PMU 10–cruïlla del Sindicat.

5. Proposta al ple per adoptar l’acord per exigir a la Generalitat de Catalunya l’abonament del deute pendent de la subvenció atorgada a les escoles bressol.

6. Proposta aprovació calendari pressupostos participatius 2020.

7. Proposta revisió de preus del contracte de manteniment, conservació i implementació de l’estalvi energètic del municipi de Calafell amb la mercantil Rubatec SA (2019).

8. Proposta d’acord d’aprovació de les festes locals del municipi de Calafell per a l’any 2021.

9. Donar compte de la informació a subministrar sobre el compliment de les previsions establertes a l’article 104.BIS LRBRL sobre el nombre de llocs de treball reservats a personal eventual, 2n trimestre de 2020.

10. Donar compte al ple de la corporació del decret del tinent d’alcalde de l’àrea de Serveis Interns núm 3025, de data 29 de maig de 2020, d’aprovació dels plans de contingència presentats pel personal responsable i visats pel comité de coordinador dels plans de contingència, per la prevenció i protecció en l’àmbit laboral dels riscos de propagació i contagi del Covid-19. Setmana de l’1 de juny de 2020.

11. Donar compte al ple de la corporació del decret del tinent d’alcalde de l’àrea de Serveis Interns núm 3304, de data 5 de juny de 2020, d’aprovació dels plans de contingència presentats pel personal responsable i visats pel comité de coordinador dels plans de contingència, per la prevenció i protecció en l’àmbit laboral dels riscos de propagació i contagi del Covid-19. Setmana del 8 de juny de 2020.

12. Donar compte al ple de la corporació del decret de l’alcaldia núm 3463, de data 11 de juny de 2020, d’aprovació de les directius generals i normes internes sobre sistemes de treball, per a la represa d’activitats de l’administració municipal en el procés de sortida de la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.

13. Donar compte al ple de la corporació del decret de l’alcaldia núm 3479 de data 11 de juny de 2020, de rectificació de l’error material detectat al decret de l’alcaldia núm 3463, de data 11 de juny de 2020, sobre les directrius generals i normes internes sobre sistemes de treball, per a la represa d’activitats de l’administració municipal, en el procés de sortida de la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.

14. Donar compte al ple de la corporació del decret del tinent d’alcalde de l’àrea de Serveis Interns núm 3562, de data 12 de juny de 2020, d’aprovació dels plans de contingència presentats pel personal responsable i visats pel comité de coordinador dels plans de contingència, per la prevenció i protecció en l’àmbit laboral dels riscos de propagació i contagi del Covid-19. Setmana del 8 de juny de 2020.

15. Donar compte al ple de la corporació del decret del tinent d’alcalde de l’àrea de Serveis Interns núm 3715, de data 19 de juny de 2020, d’aprovació dels plans de contingència presentats pel personal responsable i visats pel comité de coordinador dels plans de contingència, per la prevenció i protecció en l’àmbit laboral dels riscos de propagació i contagi del Covid-19. Setmana del 22 de juny de 2020.

16. Donar compte al ple de la corporació del decret del tinent d’alcalde de l’àrea de Serveis Interns núm 3854, de data 26 de juny de 2020, d’aprovació dels plans de contingència presentats pel personal responsable i visats pel comité de coordinador dels plans de contingència, per la prevenció i protecció en l’àmbit laboral dels riscos de propagació i contagi del Covid-19. Setmana del 29 de juny de 2020.

17. Donar compte al ple de la corporació del decret del tinent d’alcalde de l’àrea de Serveis Interns núm 4053, de data 3 de juliol de 2020, d’aprovació dels plans de contingència presentats pel personal responsable i visats pel comité de coordinador dels plans de contingència, per la prevenció i protecció en l’àmbit laboral dels riscos de propagació i contagi del Covid-19. Setmana del 6 de juliol de 2020.

18. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple municipal (3336 a 4365).

19. Donar compte de les actes de junta de govern local (20 a 25).

20. Precs i preguntes.

dimecres, 15 de juliol de 2020

LICITACIÓ PER A L´EXPLOTACIÓ DEL BAR AL PARC DE LA SÍNIA
Publicación original en este enlace


ADJUDICADA LA REDACCIÓ DEL PROJECTE PER LA REMODELACIÓ DE LA C-31El departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat ha adjudicat a Mediterránea de Ingeniería Civil SL la redacció del projecte per remodelar la travessia de la C-31 al terme municipal de Calafell. El tram que s’ha de remodelar és el comprés entre la rotonda de la Creu Roja i el límit amb Cunit, de tres quilòmetres de longitud. El pressupost de les futures obres rondarà el milió d’euros.

L’alcalde de Calafell, Ramon Ferré, diu que “encara caldrà esperar per veure l’inici de les obres. Ara només s’ha contractat la redacció del projecte. Però és la fase decisiva, perquè la remodelació es farà tal com ara es dibuixi i planifiqui”. Ferré afegeix: “Hi estem molt al damunt, ja que és un projecte clau i estratègic per al municipi, ja que el canvi que pot introduir serà històric”.

L’Ajuntament ha insistit reiteradament davant la generalitat que l’objectiu d’aquest projecte ha de ser convertir la C-31 en una travessia urbana, amb un trànsit pacificat i amb un volum molt menor que l’actual. “No pot continuar sent una carretera de molts carrils com ara, i això ha d’anar acompanyat de mesures relatives al peatge de l’autopista”, subratlla l’alcalde.

A més, l’Ajuntament reclama que es resolgui la permeabilitat de la C-31 al trànsit de les vies perpendiculars i que es millori l’evacuació de les aigües de pluja. També que es prevegin actuacions de mobilitat en pro dels usuaris més vulnerables de la via pública, els vianants i els ciclistes.

dilluns, 6 de juliol de 2020

CALAFELL RENOVARÀ LA MAQUINÀRIA DE NETEJA VIÀRIAL’Ajuntament de Calafell ha aprovat el finançament necessari per a renovar tots els vehicles i maquinària de neteja viària. A la renovació se li destinarà un import de 1.987.001,50 euros, tal com s’ha aprovat en el ple municipal celebrat el darrer 30 de juny. La renovació es refereix exclusivament a la neteja de carrers i no inclou la maquinària i vehicles de la recollida de residus, que té un altre contracte a través de l’empresa del consell comarcal EcoBP.

El parc mòbil actual ha arribat al final de la seva vida útil, després d’una dècada de servei, i ha de ser substituït. Tanmateix, no serà reemplaçat unitat per unitat, sinó que el material que s’adquirirà respondrà al nou disseny del servei de neteja viària que s’implantarà properament al municipi.

Entre moltes altres novetats, es compraran màquines de neteja intensiva a base de vapor a pressió, que permeten des d’arrancar xiclets del terra a netejar grafits, passant per treure herbes del carrer. També es farà una aposta pels vehicles elèctrics, sempre que sigui possible en igualtat de prestacions.

“Aquest disseny és independent de si el servei es remunicipalitza aprofitant el final del contracte vigent, o si s’adjudiqués de nou externament”, diu el tinent d’alcalde d’Ecologia Urbana, Aron Marcos. El regidor recorda: “Primer hem dissenyat un servei adequat a les necessitats actuals del municipi i ara estem avaluant com resulta més convenient i econòmic prestar-lo”.

L’adquisició del nou parc mòbil per a la neteja viària és, en tot cas, independent d’aquest procés. Els vehicles i maquinària són sempre propietat de l’Ajuntament, ja que les contractes externes inclouen només la realització material del servei. Si la maquinària la posa l’empresa contractista, en repercuteix el cost l’Ajuntament. Però és dóna el cas que els interessos que paga l’Ajuntament són actualment molt i molt inferiors als que aconseguiria l’empresa, per la qual cosa hi ha un estalvi important comprant directament els vehicles. L’Ajuntament està obtenint crèdits al voltant del 0,75%, mentre que les empreses del sector es financen al 6 o al 7%.

divendres, 3 de juliol de 2020

ESTABLIMENTS PER LA RECOLLIDA DE SIGNATURES

Iniciativa Veïnal per la limitació d’usos de coets
Iniciativa del vecindario por la limitación del uso de cohetes

Sol·licitem la limitació dels usos de pirotècnia no-silenciosa a via pública i platges. L’ús d’aquests artefactes afecten de fora negativa en la vida diària de persones grans, amb diversitat funcional, TEA, ... així com als animals domèstics i salvatges que conviuen amb nosaltres al municipi.  Exceptuant les entitats culturals durant les festes majors i la revetlla de Sant Joan, proposem la prohibició de la seva utilització la resta de l’any. Únicament els EMPADRONATS a Calafell poden sota-signar aquesta iniciativa:
Solicitamos la limitación del uso de pirotecnia no-silenciosa en la vía pública y playas. El uso de estos artefactos afectan de forma negativa en la vida diaria de personas mayores, diversidad funcional, TEA,… así como a los animales domésticos y salvajes con los que convivimos en el municipio. Exceptuando a las entidades culturales durante las fiestas mayores y la verbena de San Juan, proponemos su prohibición el resto del año.  Únicamente los EMPADRONADOS en Calafell pueden firmar esta iniciativa.En los siguientes establecimientos se puede firmar la iniciativa vecinal para la limitación del uso de cohetes, y en este enlace se pueden descargar las hojas.

Llibreria Esther (Segur)
Conrad´s barra del mig (Calafell platja)
Alpi Paper (Calafell poble)
Can Rego (Calafell platja)
Club Tenis Segur (Segur)
Bar Sport (Segur)
Sugar (Calafell platja)
Estanc Jordi (Calafell platja)
Piscolabis (Segur)
Pastisseria Rossana

Clínicas veterinarias:

Els Masos
Trivet
Tot viu
Lucentum
VidaVet

Entidades colaboradoras:

Ahesat
ENCOAN
AVAP
AVSU
AVV Bellamar - Bellamel
AAVV LA MUNTANYA DE MAS ROMEU
AAVV VALLDEMAR, MONTMAR, BRISES
ALORDA PARK
ASVPS

Se irán actualizando los establecimientos según se vayan incorporando