dijous, 13 de febrer de 2020

AVUI, SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIAL’Ajuntament de Calafell celebrarà, dijous 13 de febrer, sessió plenària ordinària. El ple començarà a les 17 hores, a la sala de plens, a les dependències municipals del nucli de la Platja. La sessió podrà seguir-se en directe mitjançant la tradicional transmissió radiofònica de Calafell Ràdio (107.9 FM i www.calafell.tv), però també per streaming: calafell.tv/calafelltv/

L’ordre del dia és el següent:

1. Aprovació acta anterior.
1.1. Ple2020/1 ordinari 23/01/2020

2. Proposta de modificació de l’acord de creació i composició de les comissions informatives.

3. Proposta de modificació de l’acord sobre la periodicitat de la junta de govern local.

4. Proposta d’aprovació de la delegació de les facultats de recaptació en període executiu d’altres ingressos en la modalitat de danys contractuals a favor de la Diputació de Tarragona.

5. Donar compte de l’informe de tresoreria sobre el període mig de pagament a proveïdors corresponent al quart trimestre de l’exercici 2019.

6. Donar compte de l’informe de tresoreria sobre el compliment dels terminis de pagament en ql quart trimestre de 2019, d’acord amb la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

7. Aprovació del calendari dels consells de participació ciutadana i agenda participativa d’aquesta legislatura.

8. Proposta d’aprovació de les bases del certamen “Cartells de festa major de Calafell”.

9. Moció que presenten els grups municipals del PSC, PP, ECP-ECG, UAM, Sumem+, Cs i ERC, per la mobilitat al Penedès Marítim.

10. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple municipal (269 a 841).

11. Donar compte de les actes de la junta de govern local (2 a 5).

12. Precs i preguntes.

dilluns, 10 de febrer de 2020

PLAN DE CHOQUE CONTRA LA POBREZA EN CALAFELLLes mesures prioritzaran les persones necessitades que es comprometin en el procés de revertir la seva situació

L’Ajuntament de Calafell ha anunciat que promourà un pla contra la pobresa, que introduirà canvis de prioritats importants en l’atenció social al municipi. L’Ajuntament ha decidit prioritzar aquelles persones necessitades que es comprometin de debò en el procés de revertir la seva situació. I se serà molt més exigent en la concessió d’ajuts, perquè no se’n beneficiïn persones que n’han fet una forma de vida, sense voluntat real de canvi o millora.

Segons l’alcalde, Ramon Ferré, “hi ha persones que, fins i tot amb un suport molt petit, poden sortir-se’n. I aquestes persones, si realment volen sortir-se’n, seran la nostra principal prioritat”.

“No volem aplicar només la mà dura, per exemple amb les ocupacions il·legals i conflictes, sinó també donar opció a aquelles famílies que podrien sortir de la situació de pobresa. Les ajudarem a trobar feina, a aconseguir un lloguer social i a normalitzar la seva vida. Sempre que aquestes famílies s’impliquin i es deixin acompanyar i orientar”, diu Ferré.

Pel que fa al lloguer social, l’alcalde ha avançat que es crearà una taula de treball entre l’Ajuntament i les entitats bancàries per aconseguir habitatges per a famílies autènticament necessitades. I sobre el tapiat d’habitatges que estaven ocupats, Ferré ha explicat que és una mesura de xoc per evitar la reocupació per part de persones conflictives o relacionades amb delictes, no perquè quedin buits per a sempre.

Per tirar endavant aquest pla, l’Ajuntament crearà una nova unitat dins dels serveis socials municipals, a la qual hi destinarà tres treballadors socials. “Aquesta unitat treballarà al costat de les famílies per l’empenta que necessiten i perquè no s’acostumin a viure de la subvenció i de l’ajut, sinó incorporar-se a una vida plena i independent”, subratlla l’alcalde.