dijous, 13 de febrer de 2020

AVUI, SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIAL’Ajuntament de Calafell celebrarà, dijous 13 de febrer, sessió plenària ordinària. El ple començarà a les 17 hores, a la sala de plens, a les dependències municipals del nucli de la Platja. La sessió podrà seguir-se en directe mitjançant la tradicional transmissió radiofònica de Calafell Ràdio (107.9 FM i www.calafell.tv), però també per streaming: calafell.tv/calafelltv/

L’ordre del dia és el següent:

1. Aprovació acta anterior.
1.1. Ple2020/1 ordinari 23/01/2020

2. Proposta de modificació de l’acord de creació i composició de les comissions informatives.

3. Proposta de modificació de l’acord sobre la periodicitat de la junta de govern local.

4. Proposta d’aprovació de la delegació de les facultats de recaptació en període executiu d’altres ingressos en la modalitat de danys contractuals a favor de la Diputació de Tarragona.

5. Donar compte de l’informe de tresoreria sobre el període mig de pagament a proveïdors corresponent al quart trimestre de l’exercici 2019.

6. Donar compte de l’informe de tresoreria sobre el compliment dels terminis de pagament en ql quart trimestre de 2019, d’acord amb la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

7. Aprovació del calendari dels consells de participació ciutadana i agenda participativa d’aquesta legislatura.

8. Proposta d’aprovació de les bases del certamen “Cartells de festa major de Calafell”.

9. Moció que presenten els grups municipals del PSC, PP, ECP-ECG, UAM, Sumem+, Cs i ERC, per la mobilitat al Penedès Marítim.

10. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple municipal (269 a 841).

11. Donar compte de les actes de la junta de govern local (2 a 5).

12. Precs i preguntes.

Cap comentari:

Publica un comentari