dijous, 12 de març de 2020

MESURES DE L´AJUNTAMENT PER PREVENIR EL CONTAGIL’Ajuntament de Calafell ha pres aquest migdia un seguit de mesures per prevenir el contagi del coronavirus. Després d‘avaluar la situació i seguint les directrius del Govern de la Generalitat, ha activat el següent paquet d’accions:

–El ple municipal previst per a les 17 hores del 12 de març se celebrarà a porta tancada, ja que la presència dels regidors i regidores ja copa el màxim de persones que poden ser a una activitat pública, en relació a l’aforament de la sala. La població podrà seguir la secció per streaming, com és habitual, a calafell.tv/calafelltv

–Aquesta mateixa tarda tanquen els centres cívics, biblioteques, casals de joventut, llars de jubilats i altres. També se suspèn l’activitat del programa de gent gran Posa-hi oli.

–Els mercadals de dimarts i divendres queden suspesos fins que acabi la present situació. Demà ja no es farà el de Segur.

–Atès el tancament dels centres escolars a tot Catalunya, el servei de transport escolar no funcionarà a partir d’aquest 13 de març.

–La suspensió de les activitats docents inclou les llars d’infants municipals i l’escola d’adults, la d’arts i la d’idiomes de Cal Bolavà.

–Queden ajornades les activitats esportives, d’acord amb les instruccions de la Generalitat i les decisions que han pres les federacions esportives i els clubs.

–Queden cancel·lades o ajornades les activitats públiques de gran afluència de públic. Entre altres, es cancel·la la Xatonada popular prevista per al 15 de març i s’ajorna la Cursa de l’Aigua del 22 de març.

–Es reclamarà al sector de lleure privat que compleixi estrictament les decisons de la Generalitat sobre cancel·lació d’esdeveniments o de limitació d’aforament.

–S’ajornen les reunions previstes per la setmana vinent dels consells de participació ciutadana. S’informarà de les noves dates quan sigui possible fer-ho.

–S’ajornen altres activitats públiques de participació, com el sofà de l’alcalde. Com en el cas anterior, s’informarà de les noves dates quan sigui possible fer-ho.(Estem actualitzant aquesta informació).

AVUI, SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIAL’Ajuntament de Calafell celebrarà, dijous 12 de març, sessió plenària ordinària. El ple començarà a les 17 hores, a la sala de plens, a les dependències municipals del nucli de la Platja. La sessió podrà seguir-se en directe mitjançant la tradicional transmissió radiofònica de Calafell Ràdio (107.9 FM i www.calafell.tv), però també per streaming: calafell.tv/calafelltv/

L’ordre del dia és el següent:

1. Aprovació acta anterior.
1.1. Ple2020/2 ordinari 13/02/2020

2. Aprovació de l’aplicació al personal empleat públic de l’Ajuntament de Calafell, de l’increment retributiu establer pel reial decret llei 2/2020., de 21 de gener de 2020, pel qual s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic.

3. Proposta d’acord d’aprovació de la modificació de l’actual Relació de Llocs de Treball per adequació de les retribucions complementàries als increments acordats pel reial decret llei 2/2020, de 21 de gener, pel qual s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic.

4. Aprovació segon Pla d’Igualtat de les empleades i empleats de l’Ajuntament de Calafell.

5. Expedient 2020/577 proposta de revocació de la concessió d’ús privatiu de béns de domini públic per impagament del cànon establert.

6. Expedient 2020/581 proposta de revocació de la concessió d’ús privatiu de béns de domini públic per impagament del cànon establert.

7. Proposta aprovació definitiva de la desafectació de la casa de mestres -A., carrer Cosme Mainé 1 de Calafell.

8. Resolució d’al·legacions i aprovació provisional del pla especial d’establiments destinats a clubs i associacions de cànnabis o d’altres substàncies estupefaents o psicotròpiques legalment permeses.

9. Expedient 2352/2020 - Aprovació inicial de la modificació del reglament del servei públic de viatgers del servei de transport escolar municipal amb vehicles de motor, dins del terme municipal de Calafell.

10. Incoació de procediment sancionador per incompliment de les condicions de la llicència per a l’explotació de vehicles pel transport de viatgers, en modalitat de trenet turístic.

11. Aprovació de la modificació de les bases específiques per a l’atorgament de subvencions per a activitats esportives i per a la promoció esportiva de l’Ajuntament de Calafell.

12. Aprovació definitiva del compte general de la corporació corresponent a l’exercici 2018.

13. Proposta expedient 2469/2020 modificacions pressupostàries de l’Ajuntament de suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat amb baixes.

14. Donar compte informe de seguiment anual del Pla d’Ajust 2012 - 4t trimestre 2019

15. Donar compte informe d’execució trimestral 2019 - 4t trimestre.

16. Donar compte decret 6923/19 de data 10 de desembre de 2019 corresponent a la resolució de discrepància de l’informe d’Intervenció 1308_19, referent a l’arrendament núm 55 vehicle Fiat Doblo, matrícula 8304-JCF i prima assegurança, destinat al departament d’Esports.

17. Donar compte decret 6924/19 de data 12 de desembre de 2019 corresponent a la resolució de discrepància de l’informe d’Intervenció 1308_19, referent al subministrament equip de so celebració festival fi de curs Crearts celebrat el dia 14 de juny de 2019.

18. Donar compte decret 6990/19 de data 12 de desembre de 2019 corresponent a la resolució de discrepància de l’informe d’Intervenció 1276_19, referent als serveis de consergeria, control accessos nou centre cívic Montse Civit i biblioteca, i actes extraordinaris al centre cívic Cinema Iris.

19. Donar compte decret 7143/19 de data 18 de desembre de 2019 corresponent a la resolució de discrepància de l’informe d’Intervenció 1414_19, referent a les diferències rutes transport escolar gener-febrer 2019.

20. Donar compte decret 7355/19 de data 30 de desembre de 2019 corresponent a la resolució de discrepància de l’informe d’Intervenció 1459_19, referent a la prestació del servei de manteniment d’espais verds gener-novembre 2019.

21. Donar compte decret 7235/19 de data 27 de desembre de 2019 corresponent a la resolució de discrepància de l’informe d’Intervenció 1456_19, referentals serveis assignatura optativa de vela escolar als instituts del municipi, mesos setembre a desembre 2019.

22. Donar compte decret 6989/19 de data 12 de desembre de 2019 corresponent a la resolució de discrepància de l’informe d’Intervenció 1310_19, referent al subministrament samarretes participants empadronats a Calafell en la cursa Històric Trail.

23. Donar compte decret 6922/19 de data 10 de desembre de 2019 corresponent a la resolució de discrepància de l’informe d’Intervenció 1309_19, referent al subministrament logística botifarrada popular festa de la bicicleta 2019.

24. Donar compte decret 6921/19 de data 10 de desembre de 2019 corresponent a la resolució de discrepància de l’informe d’Intervenció 1307_19, referent al subministrament sanitaris caps de setmana pista petanca Parc del Vilarenc.

25. Moció que presenta el grup municipal de Sumem+Junts per demanar un baixador d’alta velocitat al Penedès.

26. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple municipal (842 a 1699).

27. Donar compte de les actes de la junta de govern local (6 a 9).

28. Precs i preguntes.