diumenge, 16 de desembre de 2018

1.500 € POR DEJAR BASURA EN LA CALLELas quejas de comerciantes de la calle Vilamar de Calafell, el principal eje comercial del núcleo de la playa, ha motivado que el Ayuntamiento despliegue una nueva actuación de autopsias de las basuras tiradas en la vía pública.

Los comerciantes denuncian que a primera hora de la mañana hay bolsas de basura en las puertas de algunos edificios. Pese a que a unos cien metros hay baterías de contenedores para todo tipo de fracción de residuos, todavía hay quien opta por tirar las basuras a la calle.

Abrir bolsas

Personal de la empresa encargada de la recogida de las basuras, acompañados de funcionarios del departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento han abierto diversas bolsas de basura para intentar identificar al incívico.


La apertura de bolsas de basura en busca de documentos que puedan señalar a quien la ha dejado en la calle ya se realiza en Calafell desde hace meses. Ya son una decena los vecinos a los se les ha notificado una sanción de 750 euros al encontrar documentos en bolsas tiradas fuera de los contenedores.

Actas

Las autopsias realizadas en las bolsas lanzadas en pleno eje comercial el pasado viernes no han permitido identificar a quienes las han dejado en la calle. Sin embargo, se ha levantado acta de los puntos concretos en los que estaban al pie de algunos edificios.

El concejal de Vía Pública, Juan José García (PP), señala que «no es permisible que se ensucie la calle de esta manera. Hay quien sale de casa a las nueve de la mañana y deja la basura a los demás afectando a la imagen comercial».

En este sentido avisa que si hasta ahora las sanciones no se aplicaban en toda su posibilidad económica como medida de concienciación, ahora «ya ha habido tiempo necesario. A quien se coja dejando la basura en la calle pagará 1.500 euros. Parece ser que es la única manera de que se entiendan las cosas para mantener las calles limpias».

El sistema tiene detractores ya que hay quien argumenta que había tirado la bolsa dentro del contenedor y alguien ha podido sacarla. O que incluso le han puesto una carta suya robada del buzón en una bolsa de basura que no le corresponde. También que los contenedores estaban lleno o rotos y no podían abrir la tapadera.

Demostrar

García señala que «debe demostrar esas circunstancias. Pero muchos acaban reconociendo que iban con prisa y no han hecho bien». Añade que hay restos que pertenecen a comercios donde queda claro quien ha dejado los residuos en la calle.

En los próximos días se incrementará la nueva campaña de apertura de bolsas de basura. El objetivo es evitar unas calles llenas de residuos en una época de atractivo turístico y comercial en el eje de la playa y los principales de Segur.

divendres, 14 de desembre de 2018

L´AJUNTAMENT POSA EN MARXA L´OFICINA D´ATENCIÓ A ENTITATS I ASSOCIACIONSL’Ajuntament de Calafell ha posat ja en marxa l’oficina d’atenció a les entitats i associacions del municipi. Aquest servei donarà suport a aquests col·lectius en qüestions legals i normatives, tributàries, de protecció de dades... Un suport molt necessari perquè les entitats han d’afrontar en els darrers temps moltes novetats administratives que els obliguen a fer tràmits que no sempre tenen fàcil complimentar.

L’oficina oferirà un assessorament i un acompanyament gratuït, ja que atendre aquestes novetats pot representar un cost que les entitats no poden assumir. L’alcalde de Calafell, Ramon Ferré, explica que “som plenament conscients de la dificultat que això representa per a les entitats perquè nosaltres mateixos, com a Ajuntament, ens veiem obligats a demanar molta més documentació o justificacions a les entitats, perquè les noves lleis ens hi obliguen per donar una subvenció o autoritzar una activitat”.

La finalitat de l’oficina d’entitats no es limita a resoldre dubtes puntuals en la gestió de les entitats, que també, sinó que vol oferir un servei d’anàlisi de la situació de cada associació per acompanyar-la en el procés de posar-la al dia.

Aquesta oficina s’ha pogut activar gràcies al programa ocupacional “Calafell Crea”, que l’Ajuntament tira endavant en col·laboració amb la Fundació Santa Teresa del Vendrell. Dins d’aquest programa s’ha fet una selecció de personal per escollir una persona que estigui a càrrec de l’oficina.

Es tracta de Mercè Sierra, una advocada que viu a Segur de Calafell i que és coneguda en el món associatiu, ja que és la presidenta de l’associació de mares i pares d’alumnes de l’escola La Ginesta. A més, ja ha treballat professionalment al municipi, atés que va ser dinamitzadora de possibles oportunitats socioeconòmiques sorgides dels Jocs Mediterranis Tarragona 2018, dels quals Calafell va ser-ne seu.

Les entitats que vulguin contactar amb la Mercè Sierra poden fer-ho a través del correu electrònic merce.sierra@fundaciosantateresa.org, o trucant al telèfon 977 66 71 11 (extensió núm 100).

dissabte, 1 de desembre de 2018

EL PROPER DILLUNS, PLE ORDINARIL’Ajuntament de Calafell celebrarà, dilluns 3 de desembre, sessió plenària ordinària. El ple començarà a les 17 hores, a la sala de plens, a les dependències municipals del carrer Sant Pere 29. La sessió podrà seguir-se en directe mitjançant la tradicional transmissió radiofònica de Calafell Ràdio (107.9 FM i www.calafell.tv), però també per streaming: calafell.tv/calafelltv/.

L’ordre del dia és el següent:

1. Aprovació acta anterior
1.1 Ple 2018/15 ordinari 05/11/2018

2. Nomenament de representants de la corporació en els consells escolars dels centres educatius de Calafell

3. Modificació de la composició dels consells sectorials de participació ciutadana

4. Modificació de la composició dels consells de barri de participació ciutadana

5. Proposta d'aprovació expedient núm. 8999/18 de reconeixement extrajudicial de crèdits de l'OAM Fundació Castell de Calafell, per import de 2.578,28 euros.

6. Donar compte decret d'alcaldia 4713/2018 de creació de nova regidoria i modificació de l'organigrama polític municipal

7. Donar compte de decret corresponent al càlcul del cost efectiu dels serveis en base a la liquidació de l'exercici 2017

8. Donar compte informe de seguiment anual del pla d'ajust 2012 – 3er trimestre 2018

9. Donar compte informe d'execució trimestral 2018 – 3er trimestre

10. Donar compte de l'informe de tresoreria sobre el compliment dels terminis de pagament en el tercer trimestre de 2018, d'acord amb la llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials

11. Donar compte de l'informe de tresoreria sobre el període mig de pagament a proveïdors corresponent al tercer trimestre de l'exercici 2018

12. Donar compte decret 4404/2018 resolució discrepància i aixecament de l'objecció, amb aprovació de la despesa i reconeixement de l'obligació de la factura de l'empresa Escola de Vela de Calafell S.L.

13. Revocació i reintegrament dret adjudicat subvenció 2017 entitat Club Petanca Internacional Segur Playa 2005

14. Proposta resolució de recurs de reposició sobre reintegrament de subvenció exp. 9761/2018

15. Ratificació de la modificació de l'article 6 del conveni col·lectiu del personal laboral de l'ajuntament de Calafell, per requeriment del departament de treball de data 23 d'octubre de 2018, aprovat per la mesa de negociació del personal laboral de l'Ajuntament de Calafell

16. Proposta modificació de la contractació del servei de manteniment, conservació i implementació de l'estalvi energètic de l'enllumenat públic del municipi de Calafell adjudicat a l'empresa Rubatec SA

17. Aprovació d'inici d'expedient d'expropiació per ministeri de la llei de la finca del c/ Aire 6 i del conveni d'expropiació per mutu acord

18. Moció que presenta el grup municipal de la CUP per un debat sincer amb la comunitat educativa sobre un nou marc regulatiu integral de l'espai de migdia als centres educatius de titularitat pública

19. Moció que presenten els grups municipals del PSC, ERC, UAM, PPC, C's i el regidor no adscrit senyor Jesús Benedicto Calahorra per donar suport a les reivindicacions dels treballadors i treballadores d'atenció primària de la Xarxa Santa Tecla, a la plataforma d'afectats i per demanar un augment de la partida del pressupost 2019 de la Generalitat, per millorar el servei

20. Moció del grup municipal de Ciutadans (C's) a l'Ajuntament de Calafell per l'estudi de la ubicació d'una residència per grans discapacitats al municipi de Calafell

21. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple municipal (4521 a 4944)

22. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local (44 a 46)

23. Precs i preguntes