dimecres, 29 d’abril de 2020

L´AJUNTAMENT CANCEL.LA TOTA ACTIVITAT CULTURAL I FESTIVAL’Ajuntament de Calafell ha pres la decisió de cancel·lar tota l’activitat cultural i festiva de l’estiu. I a més, anuncia que destinarà el pressupost d’aquesta programació, d’uns 250.000 euros, a nodrir un fons municipals d’ajuts per fer front als efectes socials i econòmics de la pandèmia de la Covid-19.

La suspensió, que s'aplicarà com a mínim fins a principis de setembre, inclou les festes majors i esdeveniments tan importants i multitudinaris com la Trobada d’Havaneres de la Costa Daurada o el Mercat Medieval. És indistint que es faci a l’aire lliure o sota cobert. L’Ajuntament compta amb un informe de Protecció Civil que detalla les dificultats per realitzar activitats públiques. Les previsibles mesures de seguretat i de limitació d’aforament fan pràcticament inviables els actes tradicionals.

L’alcalde de Calafell, Ramon Ferré, explica que “hem de ser realistes i no enganyar-nos”. Afegeix: “No és una decisió que agradi ningú, però no podem córrer riscs. I hem d’entendre que la normalitat a la qual anirem tornant no serà la que coneixíem”.

L’alcalde ha avançat que el fons d’ajuts “comptarà amb una quantitat molt superior a la provinent de la cancel·lació, però ens sembla que disposar d’aquests diners serveix per il·lustra que venen temps difícils i que haurem de fer nous sacrificis perquè ningú quedi despenjat”.

L’Ajuntament està treballant en els ajuts i espera concentrar-los el més aviat possible. Per tirar-los endavant, es buscarà el consens dels grups municipals.

dimarts, 21 d’abril de 2020

DIJOUS 23, SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA


L’Ajuntament de Calafell celebrarà, dijous 23 d’abril, una sessió plenària ordinària. Tornarà a ser un ple per via telemàtica, amb els regidors i regidores connectats en línia des dels seus domicilis, ateses les circumstàncies excepcionals d’aquests moments. És més, la pràctica totalitat de l’ordre del dia es refereix a mesures i decisions relaciones amb l’emergència sanitària.

Tanmateix, perquè els plens recuperin certa normalitat, aquest dijous es recupera el torn d’intervenció de la ciutadania, al final de la sessió. Haurà de ser, això sí, amb un procediment diferent. Les persones que vulguin intervenir, hauran d’enviar les seves preguntes o queixes al correu electrònic alcaldia@calafell.org, fins a dimecres al vespre.

El ple començarà a les 17 hores i se’n farà l’habitual transmissió en directe per streaming a http://calafell.tv/calafell-tv-directe/.

L’ordre del dia és el següent:

1. Aprovació actes anteriors
1.1. PLE2020/3 ordinari 12/03/2020
1.2. PLE 2020/4 extraordinari amb urgència 02/04/2020

2. Donar compte del decret d’alcaldia núm 1961/2020 de 17 de març, de delegació de la presidència de la comissió especial de suggeriments i reclamacions.

3. Proposta d’aprovació de continuïtat del pla de xoc de l’Ajuntament de Calafell vers la situació extraordinària donada per la crisi sanitària pel Covid-19.

4. Moció que presenten conjuntament tots els grups municipals de l’Ajuntament de Calafell per adherir-se al decàleg per a la recuperació socioeconòmica dels municipis de Catalunya.

5. Donar compte dels decrets següents: 2093/2020, 2102/2020, 2155/2020, 2156/2020.

6. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple municipal (1700 a 2224).

7. Donar compte de les actes de la junta de govern local (10, 11 i 12).

8. Precs i preguntes.

dimecres, 1 d’abril de 2020

DEMÀ DIJOUS, SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA (Via telemàtica)


L’Ajuntament de Calafell celebrarà, dijous 2 d’abril, una sessió plenària extraordinària i urgent. Serà un ple per via telemàtica, amb els regidors i regidores connectats en línia des dels seus domicilis, ateses les circumstàncies excepcionals d’aquests moments. I a més, la sessió servirà per autoritzar a partir d’ara aquest tipus de reunió virtual dels òrgans de govern (també junta de govern local i comissions).

L’objectiu és no aturar decisions en el temps que pugui durar el vigent estat d’alarma o qualsevol altra restricció de mobilitat, laboral o de contacte social que pugui establir-se arran de l’emergència sanitària pel Covid-19. En el ple d’aquest dijous també es donarà el preceptiu compte dels decrets que ha anat dictant l’Ajuntament des del passat 13 de març per atendre les urgències més immediates derivades de la present situació.

El ple començarà a les 17 hores i se’n farà l’habitual transmissió en directe per streaming a calafell.tv/calafelltv/

L’ordre del dia és el següent:

1. Ratificació de la urgència.

2. Proposta d’acord d’aprovació de sessions virtuals dels òrgans col·legiats de l’Ajuntament de Calafell.

3. Donar compte dels següents decrets: 1920/2020, 1927/2020, 1960/2020, 1977/2020, 1985/2020, 2006/2020, 2017/2020 i 2045/2020