dimarts, 21 d’abril de 2020

DIJOUS 23, SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA


L’Ajuntament de Calafell celebrarà, dijous 23 d’abril, una sessió plenària ordinària. Tornarà a ser un ple per via telemàtica, amb els regidors i regidores connectats en línia des dels seus domicilis, ateses les circumstàncies excepcionals d’aquests moments. És més, la pràctica totalitat de l’ordre del dia es refereix a mesures i decisions relaciones amb l’emergència sanitària.

Tanmateix, perquè els plens recuperin certa normalitat, aquest dijous es recupera el torn d’intervenció de la ciutadania, al final de la sessió. Haurà de ser, això sí, amb un procediment diferent. Les persones que vulguin intervenir, hauran d’enviar les seves preguntes o queixes al correu electrònic alcaldia@calafell.org, fins a dimecres al vespre.

El ple començarà a les 17 hores i se’n farà l’habitual transmissió en directe per streaming a http://calafell.tv/calafell-tv-directe/.

L’ordre del dia és el següent:

1. Aprovació actes anteriors
1.1. PLE2020/3 ordinari 12/03/2020
1.2. PLE 2020/4 extraordinari amb urgència 02/04/2020

2. Donar compte del decret d’alcaldia núm 1961/2020 de 17 de març, de delegació de la presidència de la comissió especial de suggeriments i reclamacions.

3. Proposta d’aprovació de continuïtat del pla de xoc de l’Ajuntament de Calafell vers la situació extraordinària donada per la crisi sanitària pel Covid-19.

4. Moció que presenten conjuntament tots els grups municipals de l’Ajuntament de Calafell per adherir-se al decàleg per a la recuperació socioeconòmica dels municipis de Catalunya.

5. Donar compte dels decrets següents: 2093/2020, 2102/2020, 2155/2020, 2156/2020.

6. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple municipal (1700 a 2224).

7. Donar compte de les actes de la junta de govern local (10, 11 i 12).

8. Precs i preguntes.

Cap comentari:

Publica un comentari