dimarts, 12 de setembre de 2017

Convocada reunió d'associacions veïnals amb l'ajuntament, avui dimarts a les 17hs

El 30 d'agost es va entrar mitjançant una instància al SAC una petició per dur a terme una nova reunió de Mobilitat i Seguretat Ciutadana, entre representants del grup de govern de Calafell, responsables policials i veïns i associacions veïnals de Calafell.

Aquestes reunions de caràcter bimensual se celebren a les dependències municipals de Segur, a la sala d'actes. En elles es tracten temes sense les limitacions del torn de precs i preguntes dels plens municipals, que se celebren el primer dilluns de cada mes però els veïns i regidors disposen de poc temps per, uns, presentar les seves queixes o propostes i, d'altres, per respondre a les mateixes i aportar solucions.

Les associacions veïnals han estat convocades avui  i es plantejaran tant els temes que van quedar pendents de l'última reunió com les noves problemàtiques que puguin anar apareixent. 

A l'agenda, per ara, estan aquests punts:
 1. Contenidors i brutícia dels que tiren les escombraries al carrer
 2. Mesures de Seguretat adoptades (substitució de pilons o jardineres als carrers de Calafell i Passeig de Segur)
 3. Problemes d'aparcament a l'estiu (quines solucions es plantegen que no siguin multes)
 4. Neteja de contenidors
 5. Estat del nou centre d'acollida canina a Calafell
 6. Situació de les gosseres il·legals
 7. Lluminàries (pla d'implantació i zones sense il·luminar)
 8. Fibra òptica, petició d'un calendari d'implantació sol·licitat per molts veïns
 9. carril bici
 10. Estat de les voreres i quan es va a començar el "plà de voreres"
 11. El 14 de setembre hi ha una reunió convocada per obtenir el carnet autoritzat per mantenir les colònies de gats ("col·laborador de colònies felines")
 12. Reductors de velocitat al costat del CAP de Segur
 13. Mesures de control de velocitat en zones on es repeteixen les queixes
 14. Pla de pluvials de Segur
 15. Actuacions directes per l'alliberament dels peatges
 16. Seguiment de les millores que s'estan fent a les escoles del municipi
 17. Autobusos, valoració de les rutes i horaris
 18. Presentació d'un projecte per a una "xarxa de voluntariat"
 19. Situació del projecte de remodelació de la Generalitat a la C31, que pretén treure els arbres
 20. zona blava
 21. Després de l'atropellament ahir d'un nen de 7 anys, com millorar la visibilitat als passos de vianants
En aquesta pàgina del web municipal tenen el registre d'AAVV per si volen fer arribar qualsevol pregunta a l'associació de la seva zona o les queixes de qualsevol tipus que tinguin (Via Pública, Manteniment, Benestar, Seguretat Ciutadana, etc ) que es faran arribar als responsables.