dissabte, 5 de maig de 2018

DILLUNS 7 DE MAIG, SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA


L’Ajuntament de Calafell celebrarà, dilluns 7 de maig, sessió plenària ordinària. El ple començarà a les 17 hores, a la sala de plens, a les dependències municipals del carrer Sant Pere 29. La sessió podrà seguir-se en directe mitjançant la tradicional transmissió radiofònica de Calafell Ràdio (107.9 FM i www.calafell.tv), però també per streaming: calafell.tv/calafelltv/. L’ordre del dia és el següent:

1. Aprovació acta anterior.

1.1. Ple 2018/6 ordinari 09/04/2018

2. Donar compte de la liquidació del pressupost de l’exercici 2017 i incorporació de romanents de crèdit a 31/12/2017 de l’Ajuntament de Calafell.

3. Donar compte de l’aprovació de la proposta de la liquidació del pressupost de l’exercici 2017 i de la incorporació de romanents de crèdit a 31 de desembre de 2017 de l’OAM Fundació Castell de Calafell.

4. Concertació d’una operació de crèdit a llarg termini per al finançament de les inversions de l’exercici 2018.

5. Donar compte de la informació a subministrar sobre el compliment de les previsions establertes a l’article 104.BIS LRBRL sobre el nombre de llocs de treball reservats a personal eventual.

6. Proposta aprovació definitiva de la mutació de la Casa Mestres -C-, carrer Cosme Mainé 1.

7. Sol·licitud bonificació ICIO obra major immoble carrer Bisbe Català 4.

8. Sol·licitud bonificació ICIO, immmoble catalogat carrer Major 2 (comunicació prèvia obra menor).

9. Moció que presenta el grup municipal Ciutadans-Ciudadanos per impulsar la formació en reanimació cardiopulmonar en els centres educatius de Calafell. Adhesió a la declaració “Kids save lives”.

10. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple municipal (1248 a 1856).

11. Donar compte de les actes de la junta de govern local (12, 13, 14, 15, 16).

12. Precs i preguntes

Cap comentari:

Publica un comentari