dijous, 31 de maig de 2018

EL PROPER DILLUNS, PLE ORDINARIL’Ajuntament de Calafell celebrarà, dilluns 4 de juny, sessió plenària ordinària. El ple començarà a les 17 hores, a la sala de plens, a les dependències municipals del carrer Sant Pere 29. La sessió podrà seguir-se en directe mitjançant la tradicional transmissió radiofònica de Calafell Ràdio (107.9 FM i www.calafell.tv), però també per streaming: calafell.tv/calafelltv/.

L’ordre del dia és el següent:

1. Aprovació acta anterior.

1.1. Acta núm 7 del 7 de maig de 2018

2. Creació dels consells municipals sectorials de participació ciutadana.

3. Creació dels consells de barri de participació ciutadana.

4. Proposta expedient 4474/2018 modificacions pressupostàries de l’Ajuntament de suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat amb RLT.

5. Donar compte informe d’execució trimestral 2018 - 1r trimestre.

6. Donar compte informe de seguiment anual del pla d’ajust 2012 - 1r trimestre 2018.

7. Donar compte de la modificacio de la liquidació del pressupost de l’exercici 2017 i incorporació de romanents de crèdit a 31/12/2017 de l’Ajuntament de Calafell.

8. Donar compte de l’informe de tresoseria sobre el període mig de pagament a proveïdors corresponent al primer trimestre de l’exercici 2018.

9. Ratificar l’acord pres per la junta de govern local sobre la modificació de l’article 15 de les bases per a prestacions socials de caràcter econòmic per a situacions d’especial necessitat i/o urgència social en els serveis socials de l’Ajuntament de Calafell i corresponent convocatòria.

10. Aprovació inicial de la modificació del reglament regulador del fons de productivitat de l’Ajuntament de Calafell.

11. Atorgament provisional subvenció per la rehabilitació de l’immoble situat al carrer Josep Bergés i Barba 3B a Calafell, anualitat 2017.

12. Proposta atorgament provisional subvenció per la rehabilitació de l’immoble situat al carrer Major 9 de Calafell, anualitat 2017.

13. Atorgament provisional subvenció per la rehabilitació de l’immoble situat al carrer Josep Bergés i Barba 3B a Calafell, anualitat 2017.

14. Atorgament provisional subvenció per la rehabilitació de l’immoble situat al carrer Bisbe Català 13 a Calafell.

15. Atorgament provisional subvenció per la rehabilitació de l’immoble situat al carrer Torredembarra 2 de Calafell, anualitat 2017.

16. Atorgament provisional subvenció per la rehabilitació de l’immoble situat al carrer Joan Miró 13 de Calafell, anualitat 2017.

17. Atorgament provisional subvenció per la rehabilitació de l’immoble situat al carrer del Pou 53 de Calafell, anualitat 2017.

18. Atorgament provisional subvenció per la rehabilitació de l’immoble situat al carrer Marquès de Samà 7 de Calafell, anualitat 2017.

19. Atorgament provisional subvenció per la rehabilitació de l’immoble situat al carrer del Pou 47 de Calafell, anualitat 2017.

20. Atorgament provisional subvenció per la rehabilitació de l’immoble situat al carrer del Pou 10 de Calafell.

21. Atorgament provisional subvenció per la rehabilitació de l’immoble situat al carrer Principal 18 de Calafell, anualitat 2017.

22. Atorgament provisional subvenció per la rehabilitació de l’immoble situat al carrer Bisbe Català 4 de Calafell, anualitat 2017.

23. Atorgament provisional subvenció per la rehabilitació de l’immoble situat al carrer Joan Miró 6 de Calafell, anualitat 2017.

24. Atorgament provisional subvenció per la rehabilitació de l’immoble situat al carrer Bisbe Català 18 de Calafell, anualitat 2017.

25. Atorgament provisional subvenció per la rehabilitació de l’immoble situat al carrer de Mar 16 de Calafell, anualitat 2017.

26. Atorgament provisional subvenció per la rehabilitació de l’immoble situat al carrer del Pou 45 de Calafell, anualitat 2017.

27. Atorgament provisional subvenció per la rehabilitació de l’immoble situat al carrer Principal 32 de Calafell, anualitat 2017.

28. Ratificar decret 1159/2018 de data 15 de març de 2018, corresponent a la rectificció per error material del conveni entre l’Ajuntament de Calafell i l’esportista Àlex Toledo.

29. Donar compte decret 1214/2018 revocació parcial subvenció 2017 entitat no federada Club Atletisme Calafell.

30. Donar compte decret 1215/2018 revocació parcial subvenció 2017 entitat federada Club Escacs Calafell.

31. Donar compte decret 1213/2018 revocació parcial subvenció 2017 entitat Club Petanca Calafell.

32. Donar compte decret 1217/2018 revocació parcial subvenció 2017 entitat Club Bàsquet Calafell.

33. Donar compte decret 1219/2018 revocació parcial subvenció 2017 entitat Club Esportiu Lluita Olímpica Calafell.

34. Donar compte decret 814/2018 derogació subvenció 2017 a l’esportista M. Salas Cañas.

35. Moció del grup municipal de Convergència i Unió de Calafell per desenvolupar un pla estratègic de la costa del Penedès Marítim.

36. Moció del grup municipal de Convergència i Unió perquè la R17 sigui la línia enllaç entre el Penedès Marítim i Tarragona/Port Aventura.

37. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple municipal (1857 a 2380).

38. Donar compte de les actes de la junta de govern local (17, 18, 19, 20).

39. Precs i preguntes.

Cap comentari:

Publica un comentari