dissabte, 1 de setembre de 2018

DILLUNS PLE ORDINARIL’Ajuntament de Calafell celebrarà, dilluns 3 de setembre, sessió plenària ordinària. El ple començarà a les 17 hores, a la sala de plens, a les dependències municipals del carrer Sant Pere 29. La sessió podrà seguir-se en directe mitjançant la tradicional transmissió radiofònica de Calafell Ràdio (107.9 FM i www.calafell.tv), però també per streaming: calafell.tv/calafelltv/.

L’ordre del dia és el següent:

1. Aprovació actes anteriors.
1.1. Ple 2018/10 ordinari 06/08/2018
1.2. Ple 2018/11 extraordinari 13/08/2018

2. Proposta d’aprovació inicial del reglament per a l’elaboració de pressupostos participatius.

3. Aprovació de l’acta conjunta de delimitació territorial subscrita entre aquest Ajuntament i l’Ajuntament de Cunit.

4. Ratificació del decret d’Alcaldia núm 3907, de 12 de juliol de 2018, de resolució d’expedient de revisió d’ofici de l’acord de la junta de govern de 27 de maig de 2015 “Proposta de resolució de l’expedient de reclamació de responsabilitat patrimonial (RP 32/13)”.

5. Proposta d’aprovació de la modificació de l’actual estructura organitzativa i de l’actual relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Calafell i de l’OAM Fundació Castell de Calafell.

6. Aprovació inicial del pressupost i plantilla del personal al servei d’aquesta corporació, de l’organisme autònom municipal Fundació Castell de Calafell i societat municipal CEMSSA per a l’any 2018.

7. Donar compte informe de seguiment anual del pla d’ajust 2012 (2n trimestre)

8. Donar compte informe d’execució trimestral 2018 (2n trimestre).

9. Donar compte de l’informe de Tresoreria sobre el període mig de pagament a proveïdors corresponent al segon trimestre de l’exercici 2018.

10. Donar compte de l’informe d’Intervenció i de Tresoreria sobre el compliment dels terminis de pagament en el segon trimestre de 2018, d’acord amb la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

11. Moció que presenta el grup municipal del PSC sobre mesures de protecció als guarda-raïls de la TV-2126 i la C-31.

12. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple municipal.

13. Donar compte de les actes de la junta de govern local (31 a 34).

14. Precs i preguntes.

Cap comentari:

Publica un comentari