dilluns, 26 de febrer de 2018

XXV CONCURS DE CARTES D´AMORDes de l'any 1993 que cada any per Sant Jordi es llegeix el veredicte del Premi de Cartes d'Amor. Aquest concurs va partir del programa de Calafell Ràdio, "La Biblioteca" que encapçalaven Carolina Rion i Serafina Badenas. Actualment són membres del jurat.

Al llarg dels anys, aquest concurs ha anat adquirint ressò i augmentant el nombre de participants que els darrers anys ha sigut de més dos-cents. La majoria de participants són de Catalunya, però donat que les bases del concurs contemplen poder presentar escrits en qualsevol llegua oficial de l'Estat Espanyol, n'arriben de tot l'estat, de Madrid, Andalusia, València, etc. i des de l'era Internet ens ha arribat alguna de Llatinoamèrica i Àfrica.

XXV Concurs de cartes d'amor - Bases 2018:

Gènere: Carta de qualsevol tipus d'amor. Queden exclosos altres gèneres com poesia, narrativa, etc. 
Categories: Júnior, menors de 18 anys, i sènior, a partir de 18 anys. 

Exclusivitat: Els treballs han d'ésser inèdits. Queden exclosos de participació els guanyadors de l'edició de l'any 2017. 

Idioma: Català i/o castellà. 

Extensió: Màxima de dos fulls DIN A4, a doble espai i a una sola cara, preferentment en font Arial o Tahoma 10 o 11 imprès des d'ordinador. No es poden presentar més de dues cartes per participant. 
Presentació: Per quintuplicat, a l'adreça que consta a sota. El treball s'ha d'acompanyar amb un sobre tancat amb el títol escrit a l'exterior i a l'interior del sobre hi han de figurar les dades de l'autor: nom complet, edat dels participants en la categoria júnior, adreça, telèfon i NIF. Els treballs també poden enviar-se per correu electrònic a dcultural@calafell.org, especificant un document per al treball (Títol 1) i un altre per a les dades (Títol 2). 

Termini: S'han de presentar abans del 9 de març de 2018. 

Premis: Hi ha dues categories: Júnior: 200 € i Sènior: 400 €. S'aplicarà la retenció de l'IRPF pertinent.  

Veredicte: El 23 d'abril a les 13'30 hores es farà públic el veredicte a través de l'emissora municipal Calafell Ràdio (107.9 FM). 

Publicació: L'organització es reserva el dret a poder publicar els treballs premiats i els finalistes, fent constar el nom de l'autor/a i la seva condició de guanyador o de finalista. 

Protecció de dades: En participar, s'autoritza que les dades de caràcter personal que s'han proporcionat siguin tractades i incorporades en un Fitxer denominat Cultura, responsabilitat de l'Ajuntament de Calafell, essent la seva finalitat gestionar les activitats que s'organitzen. Conforme el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el participant podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a: Plaça de Catalunya n. 1, 43820 Calafell. Així mateix autoritza que les dades de contacte dels finalistes siguin cedides a l'emissora municipal de Calafell Ràdio, al programa La Bústia de les emocions, per tal que aquesta emissora es posi en contacte amb cada finalista amb l'objectiu de realitzar una entrevista. En cas que un finalista no desitgi que les seves dades siguin comunicades a la ràdio per aquesta finalitat caldrà que informi al mateix correu electrònic on es trameten els treballs. 

Condicions: El sol fet de participar suposa la total acceptació de les bases. L'organització es reserva el dret de resoldre qualsevol aspecte que no s'hagi previst en aquestes bases. Els treballs no premiats no es retornaran i es destruiran passada la convocatòria.


Ajuntament de Calafell 
c/ Jaume Jané, 2 
43820 Calafell 
Telèfon 977 69 90 09 / Ext. 470