dilluns, 19 de febrer de 2018

SE ACABÓ EL ETERNO PROBLEMA ENTRE SEGUR Y CALAFELLL’Ajuntament de Calafell ha aprovat una planificació d’inversions a llarg termini, fins al 2023, basada en la distribució de les inversions municipals segons el pes demogràfic de cada nucli. El document calcula que cada any es podran invertir 4,7 milions d’euros, que s’obtindran mitjançant crèdits, i apunta projectes, la major part dels quals correspon a actuacions de millora dels espais públics, amb especial incidència a carrers i voreres, i a equipaments encara no existents a alguns nuclis o urbanitzacions. 

Quatre zones

Als efectes d’aquest pla, el municipi s’ha dividit en quatre zones, que corresponen als quatre consells de barri previstos pel reglament municipal de participació ciutadana. Així, una de les zones és el Calafell Històric, que inclou Poble, Platja, Prat de Calafell, Calafell Residencial, Vilarenc, La Sínia, Sindicat, Solà—Forcada, Masia de la Font, Miramar Residencial, Bonanova, Baronia del Mar i el Parc Empresarial. Té 9.570 habitants, que representen el 38,97% de la població, amb el qual disposarà cada any d'1.831.541 euros.

Una segona zona és la de Segur, que comprèn Segur platja, Segur muntanya i les Vil·les. Té 10.535 habitants, el 42,90% del total, amb el qual li pertocarien cada any 2.016.226 euros.

En tercer lloc hi ha Calafell Nord, on hi ha Mas Romeu, Calafell Parc, Valldemar, Montmar i Segur de Dalt—Les Brises. Suma 2.193 habitants, el 8,93%, i disposarà cada any de 419.704 euros.

Per últim, Calafell Centre, amb l’Estany, Mas Mel platja, Mas Mel muntanya, Bellamar, Bellamel, i Alorda Parc. Són 2.260 habitants, el 9,20%, amb una inversió pertinent de 432.527 euros. 

Ramon Ferré: «Una distribució equilibrada»

L’alcalde, Ramon Ferré, ha explicat que «el pla de mandat es basa en la distribució equilibrada de les inversions, d’acord amb la població que tenen els nuclis, s'ha agafat aquest criteri com a referència, per a fer-ho el més fàcil i objectiu possible. Ferré afegeix que «el fet d'agrupar els nuclis en aquestes quatre zones, suposa poder disposar de prou diners per a fer inversions importants en import, en cadascun d'ells». També precisa que, si les actuacions superen els imports previstos anualment, «es podrien finançar de manera plurianual o buscant el consens de la resta de barris per a destinar part del finançament a aquelles inversions que poguessin ser d’interès per a tot el municipi».

Equipaments

El document aprovat recorda que, en els darrers anys, hi ha hagut un esforç per dotar el municipi dels equipaments necessaris. No obstant això, apunta que encara en resten alguns per a completar una distribució òptima en el territori i que la millora de la qualitat de vida de la ciutadania sigui equitativa. Per això, a cada barri es plantejaran els equipaments que falten per a construir o remodelar. En aquest capítol, hi haurà també els equipaments culturals i esportius que necessiten els nuclis més importants de població, així com els centres cívics dels barris que no en disposen.

L’espai públic

Però el repte més important del municipi en els pròxims anys, admet el pla de mandat, és l'adequació dels carrers i dels espais públics. S’han prioritzat projectes que ja té redactats l’Ajuntament i del Pla de Barris del nucli antic. Però també s’han incorporat estimacions pressupostàries de noves zones de carrers que cal arranjar i de passos de vianants soterrats per a creuar la via del ferrocarril, fruit de les converses amb les diferents associacions veïnals. També es preveuen parcs i espais verds, així com plans de mobilitat que cal projectar i definir. La redacció d’aquest pla de mandat és fruit d’una moció que va presentar el grup municipal d’ERC i que va ser aprovada en el ple del 5 de setembre del 2016. En el ple municipal d’aquest 16 de febrer, s’ha aprovat amb deu vots a favor (PSC, PP, UAM i regidor no adscrit), sis en contra (CiU, Ciutadans i CUP) i dues abstencions (ERC).