dissabte, 2 de febrer de 2019

EL PROPER DILLUNS, PLE ORDINARIL’Ajuntament de Calafell celebrarà, dilluns 4 de febrer, sessió plenària ordinària. El ple començarà a les 17 hores, a la sala de plens, a les dependències municipals del nucli de la Platja. La sessió podrà seguir-se en directe mitjançant la tradicional transmissió radiofònica de Calafell Ràdio (107.9 FM i www.calafell.tv), però també per streaming: calafell.tv/calafelltv/. L’ordre del dia és el següent:

1. Aprovació acta anterior
1.1 Ple 2019/1 ordinari 07/01/2019

2. Expedient 2018/2632. Resolució de l’expedient de revocació de la concessió d’ús privatiu de béns de domini públic per impagament del cànon establert.

3. Proposta d’adhesió parcial de les condicions del personal de l’OAM-Fundació Castell de Calafell al conveni col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament de Calafell, per als anys 2018-2023 (codi conveni núm 43001562011997).

4. Proposta de modificació de diferents articles del conveni col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament de Calafell per als anys 2018-2023 (codi conveni núm 43001562011997).

5. Proposta de modificació de diferents articles de l’acord regulador de les condicions de treball del personal funcionari de l’Ajuntament de Calafell per als anys 2018-2023 ((codi conveni núm 43001562011997).

6. Donar compte de l’informe a subministrar sobre el compliment de les previsions establertes a l’article 104.BIS LRBRL sobre el nombre de llocs de treball rservats a personal eventual.

7. Verificació text refòs modificació puntual Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (VII), PAU 10, avinguda Brasil i antiga plaça de braus de Calafell.

8. Atorgament definitiu subvenció per rehabilitació de l’immoble situat al carrer Joan Miró 13, propietat del titular del NIF 970R, dins l’àmbit del Pla de Barris.

9. Proposta resolució definitiva i atorgament de subvenció per la rehabilitació de l’habitatge del carrer Torredembarra 2, inclòs dins de l’àmbit del Pla de Barris, anualitat 2017.

10. Proposta resolució definitiva i atorgament de subvenció per la rehabilitació de l’habitatge del carrer Principal 32, inclòs dins de l’àmbit del Pla de Barris, anualitat 2017.

11. Proposta resolució definitiva i atorgament de subvenció per la rehabilitació de l’habitatge del carrer del Pou 53, inclòs dins de l’àmbit del Pla de Barris, anualitat 2017.

12. Proposta resolució definitiva i atorgament de subvenció per la rehabilitació de l’habitatge del carrer Jesús 3, inclòs dins de l’àmbit del Pla de Barris, anualitat 2017.

13. Proposta resolució definitiva i atorgament de subvenció per la rehabilitació de l’habitatge del carrer del Pou 10, inclòs dins de l’àmbit del Pla de Barris, anualitat 2017.

14. Proposta resolució definitiva i atorgament de subvenció per la rehabilitació de l’habitatge del carrer del Pou 45, inclòs dins de l’àmbit del Pla de Barris, anualitat 2017.

15. Proposta resolució definitiva i atorgament de subvenció per la rehabilitació de l’habitatge del carrer Joan Miró 6, inclòs dins de l’àmbit del Pla de Barris, anualitat 2017.

16. Proposta resolució definitiva i atorgament de subvenció per la rehabilitació de l’habitatge del carrer del Pou 47, inclòs dins de l’àmbit del Pla de Barris, anualitat 2017.

17. Proposta resolució definitiva i atorgament de subvenció per la rehabilitació de l’habitatge del carrer Bisbe Català 13, inclòs dins de l’àmbit del Pla de Barris, anualitat 2017.

18. Proposta resolució definitiva i atorgament de subvenció per la rehabilitació de l’habitatge del carrer Jesús 88, inclòs dins de l’àmbit del Pla de Barris, anualitat 2017.

19. Proposta resolució definitiva i atorgament de subvenció per la rehabilitació de l’habitatge del carrer Josep Barges i Barba 38, inclòs dins de l’àmbit del Pla de Barris, anualitat 2017.

20. Proposta resolució definitiva i atorgament de subvenció per la rehabilitació de l’habitatge del carrer Bisbe Català 18, inclòs dins de l’àmbit del Pla de Barris, anualitat 2017.

21. Proposta resolució definitiva i atorgament de subvenció per la rehabilitació de l’habitatge del carrer Bisbe Català 4, inclòs dins de l’àmbit del Pla de Barris, anualitat 2017.

22. Proposta resolució definitiva i atorgament de subvenció per la rehabilitació de l’habitatge del carrer Major 9, inclòs dins de l’àmbit del Pla de Barris, anualitat 2017.

23. Moció que presenten els grups municipals del PSC, PPC, UAM i el regidor no adscrit per a nomenar diversos espais del municipi de Calafell.

24. Moció del grup municipal de Ciutadans C’s a l’Ajuntament de Calafell de rebuig a la impunitat i l’indult als encausats pel cop a la democràcia a Catalunya dels mesos de setembre i octubre de 2017.

25. Moción que presenta el grupo municipal de C’s para la prevención de accidentes e incendios en las viviendas de Calafell conectadas ilegalmente a la red eléctrica.

26. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple municipal (1 a 210).

27. Donar compte de les actes de la junta de govern local (52/2018 a 3/2019).

28. Precs i preguntes.

Cap comentari:

Publica un comentari