dimarts, 17 de juliol de 2018

RECOLZEM LES PETICIONS, SOBRADAMENT JUSTIFICADES

AQUEST DIVENDRES A LES 12:00, NOVA PROTESTA


Els representants dels treballadors de l’Atenció Primària de Santa Tecla han convocat concentracions a les portes a diferents centres gestionats per la Xarxa perquè, segons han denunciat en un comunicat, “fa anys que suportem càrregues de treball importants i progressives. Aquest any hem hagut de patir una nova reducció de la retribució econòmica (al·legant la nostra empresa, no assoliment de l’equilibri pressupostari). Estem cansats de patir aquesta situació, desmoralitzats”.

Segons afirma el comunicat, “a dia d’avui, la Gerència encara no ha fixat data per donar resposta a les nostres demandes. És per això que hem convocat concentracions a les portes dels Centres d’Atenció Primària pel proper divendres 8 de juny a les 12.00 hores. ABS Vila-Seca, Llevant, Torredembarra, Arboç, Vendrell i Calafell”.

Comunicat

“Som treballadors I treballadores d’Atenció Primària de la Xarxa Sanitària Santa Tecla que, com altres sectors, continuem patint les conseqüències de la crisi, amb una diferència, la nostra precarietat repercuteix a la salut de les persones.

Des del primer moment hem intentat minimitzar els efectes que podrien afectar a l’atenció sanitària de la població. Hem patit sobrecàrregues de feina amb menys personal, manca de sustitucions de baixes laborals i vacances, agendes de treball dobles, més hores de consulta i guàrdies per cobrir… Hem patit retallades retributives i salaris congelats.

La nostra activitat està cada cop més burocratitzada amb més tasques no assistencials, que van en detriment del temps necessari per atendre al pacient. Les nostres consultes estan col·lapsades.

En arribar l’estiu, la població que atenem augmenta considerablement i no s’incrementen el personal per atendra-la, en la proporció adequada.

La nostra salut també ho pateix.

Ja n’hi ha prou!

Els treballadors estem esgotats i per aquest motiu hem proposat a l’empresa un seguit de mesures amb la intenció de millorar les condicions de la nostra feina diària i poder oferir, d’aquesta manera, una atenció adient a la població.

A dia d’avui, l’empresa encara no ha fixat data per donar resposta a les nostres propostes.

És per això que iniciem un seguit de mesures per conscienciar a la població i a l’Administració de la precarietat en què està instal•lada la sanitat al nostre territori i de la necessitat de més dotació i recursos.

Per aquest motiu, convoquem als treballadors dels nostres centres i a la població que ens vulgui recolzar, a una aturada a la porta de les nostres Àrees Bàsiques de Salut el pròxim dia 8 de juny a les 12.00 hores. ABS Vila-Seca, Llevant, Torredembarra, Arboç, Vendrell i Calafell

Cap comentari:

Publica un comentari