dijous, 14 de març de 2019

NOU RECONEIXEMENT A L´AJUNTAMENT DE CALAFELL
L’Ajuntament de Calafell ha recollit el segell Infoparticipa, atorgat per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) per la seva transparència. És el quart cop que ho fa, i amb la qualificació d’excel·lent, des que durant aquest mandat es van revertir els suspensos anteriors.

Calafell repeteix l’excel·lent en transparència a la web, després d’haver-la renovat completament durant 2018. La nova web de l’Ajuntament és molt més accessible. La informació és més clara i és més fàcil trobar-la, fets que el segell Infoparticipa valora. En concret, enguany els avaluadors reclamaven una informació més detallada i comprensible en diversos indicadors, així com l’actualització i localització de la informació.

En una acte celebrat al Rectorat de l’Autònoma, al campus de Bellaterra, Calafell ha estat un de les 105 institucions locals, entre ajuntaments (98), consells comarcals (4) i diputacions (3), que s’han fet creditors d’aquesta distinció per les seves bones pràctiques de comunicació i informació durant l’any 2018.

El segell Infoparticipa valora el grau de transparència dels ajuntaments i ens locals, a partir d’un seguit d’indicadors relatius als seus webs, avaluats pel Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la UAB.

Calafell ha assolit el compliment de 49 dels 52 barems analitzats. Això significa un 94,23% de compliment en aquesta avaluació. És la mateixa nota assolida en les tres avaluacions anteriors. “Hi ha marge per millorar en els tres indicadors que encara no complim, tot i que també cal dir aquesta informació la donem de forma molt abundant per altres canals diferents a la web, que és l’únic que valora la UAB”, diu l’alcalde, Ramon Ferré.

"De suspendre lamentablement en transparència, hem passat a assolir quatre excel·lents seguits. Era un dels nostres objectius per a aquest mandat i el canvi en relació a la situació anterior, no pot ser més evident”, afegeix Ferré. En les dues avaluacions anteriors a 2015, l’Ajuntament havia assolit una puntació del 39,02% i del 36,59%.

En l’acte de lliurament, l’alcalde ha subratllat la seva satisfacció per la renovació del guardó: “S’està fent una bona feina d’informació i comunicació i això es reflecteix en la bona nota que ens dóna l’Autònoma, tot i que només valori una part, la de la web, del conjunt de la feina que estem fent per millorar el contacte i la relació amb la ciutadania”.

Cap comentari:

Publica un comentari