dimecres, 19 d’abril de 2017

ZONA TARONJA, ZONA BLAVA I CARRIL BICI

Davant el debat que s'ha generat entre ahir i avui, amb la zona blava i la zona taronja, el més pràctic, perquè cadascú tregui les seves conclusions, és explicar-ho encara que sigui breument.

A la reunió del dia 6 d'abril van participar totes les associacions de veïns de Segur, Fòrum Calafell i l'associació de comerciants de Segur Platja. La reunió va exposar tres temes: un estudi de replantejament de la zona blava, incloent la creació d'una zona taronja; el segon tema, el carril bici; i el tercer tema, les bosses d'aparcament.

Tot l'estudi l'ha fet una empresa especialitzada en l'optimització de la rotació d'aparcament en zones saturades que necessiten un replantejament i altres on no és tant necessària la zona blava (com passarà a Segur Centre, on es proposa reduir la zona blava als matins a Avinguda Catalunya i en alguns carrers desapareixerà). I, a més, abaixar el preu per no residents. 

Es proposa una divisió en 3 sectors com podeu veure en aquesta imatge, on podeu llegir sector per sector.

Primer cal aclarir que no hi ha un afany recaptatori perquè la zona blava sigui deficitària, ja que no és així. Actualment, la zona blava ha donat més beneficis quan ha funcionat només els dos mesos d'estiu, ja que tant el juny com el setembre eren deficitaris.

En dir la paraula "possible" fem referència a alguna cosa que va quedar molt clara en la reunió: totes les propostes, al·legacions i suggeriments es plasmaran de cara al projecte definitiu. No hi ha res decidit i l'únic canvi que va anar cap endavant, gairebé amb seguretat, és la part de la zona blava del centre de Segur ja que ningú es va oposar, més aviat hi va haver un acord unànime entre els representants de Segur. 

Ara falta l'opinió dels grups polítics, als quals s'ha lliurat l'estudi, recollint-hi les propostes que totes les entitats van fer aquest dia. Només cal dir que la reunió, entre exposició i debat, va durar més de 4 hores, es va informar a tots que es lliuraria la informació als partits polítics i seguiríem dialogant.

La proposta global és molt més àmplia que el que han publicat fins ara els mitjans de comunicació.

La zona taronja, com es pot veure en les imatges, només funcionaria a l'estiu. El que es pretén és que el visitant que vingui, no estigui cada 3 hores anant a posar diners a la màquina de zona blava. Fins i tot la durada, horari i preu està sotmesa a debat.

La Participació Ciutadana no consisteix a assistir a una reunió, debatre 4 hores, passar-ho als grups polítics i aquí acaba la història. No. És un procés que implica a entitats, veïns, comerciants, associacions veïnals i tracta d'integrar la millor solució per a la majoria.

El xou polític que s'està muntant, és del tot innecessari perquè ni s'implantarà el carril bici a l'estil de 2011, quan estava inclòs en un projecte gran (reforma de carrer Rhin i col·lectors) i l'oposició ni es va assabentar perquè no es van preocupar de mirar res, ni tampoc es planteja un carril bici de convivència després d'esborrar l'anterior carril (AVSU va ser molt combatiba amb aquest tema) en què es van posar en una taula de treball 4 propostes, 2 d'elles inviables, es va restringir l'accés a un representant per associació i es va prohibir fer fotos i l'alcalde només va aparèixer en la primera reunió. I de convivència, res, els nombrosos accidents ho van fer evident.

Així doncs, encara queda molt camí per fer, aquest estiu no hi haurà zona blava ni taronja sinó que seguirà tot com està ara i, després de molt debat i acords, llavors el projecte definitiu es passarà a exposició pública (30 dies) perquè tots els veïns , residents o no, puguin presentar al·legacions.Per exemple, en el tema del carril bici, a l' AVSU manifestem desacord i hem estat parlant amb comerços i veïns (residents o no) de Segur per recollir la seva opinió. I Ramon Ferré va dir ben clar que no es repetirien errors del passat i tot es faria amb consens a través de la participació ciutadana que acaba de començar. Cal asserenar els ànims i estudiar bé les propostes abans de començar a "escalfar" al personal.

Un altre dia explicarem més coses. Ben aviat, l' Ajuntament publicarà a la seva web tot el projecteLes imatges que il·lustren aquesta publicació es van prendre el dia de la reunió i la seva difusió no implica que s'hagi de fer així. Simplement és la primera proposta encaminada a solucionar un problema greu d'aparcament que es produeix només a l'estiu i que no està exempt de picaresca perquè hi ha molts que tenint plaça d'aparcament, deixen el cotxe fora i així quan vénen visites, aparquen al garatge. Si no ens falla la memòria, hi ha més del doble de places particulars que automòbils censats a Calafell.