dimarts, 17 de febrer de 2009

Fons estatal i Participació CiutadanaEl Punt publicava aquest article

Cada cop es més
complexa e inexistent el diàleg...

Des de Juliol no hem rebut resposta a la instancia que varem entrar, amb la proposta de un Reglament de Participació Ciutadana.

Recull dels arguments presentats :… Per això en el marc del mandat constitucional, són els poders públics a qui correspon facilitar la participació de tots els ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i social. En aquesta línia, i sense menyscapte de la representativitat concedida per el poble de Calafell als seus representants polítics per a la gestió i administració dels interessos del nostre municipi, el present Reglament, deuria de ser instrument útil per a una informació fluida i veraç entre Ajuntament i els seus veïns, així com organitzadora de la participació veïnal en la gestió municipal. ...


En aquest sentit sol•licitem : Que l'Ajuntament desenvolupi una filosofia de participació en totes les àrees d’actuació municipal tant individual com associativa, i elabori un Reglament de Participació Ciutadana, com a milers de municipis tenen, tant a Catalunya com a la resta del Estat. Calafell amb aquest àmbit no ha de ser diferent...L’actual Alcalde el febrer de 2.003 ja ho demanava i ara...que passa ????????

Ens acabem de assabentar pel boca orella que demà a les 20h a les Dependències Municipals de Segur , hi ha una reunió pels comerciants i veïns de Segur per que ens expliquin el projecte que es dura a terme a Segur amb els diners del Fons Estatal.

Hem demanat per activa i passiva rebre informació municipal, dons..., ni tant sols està penjat a la web del Ajuntament, molts veïns ni se'n assabentat..Mire-ho el que pensen els comerços i el que diu el regidor

i les associacions pensen...

Tot axó es d'avui, ja amb direu amb quina previsió després de haver estat aprovat sobre el dia 6, es concreten les reunions informatives amb els comerços i veïns..., amb escassa difusió i quasi be, un dia per l'altre .Cap comentari:

Publica un comentari