dissabte, 4 d’agost de 2018

DILLUNS DIA 6, SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIAL’Ajuntament de Calafell celebrarà, dilluns 6 d’agost, sessió plenària ordinària. El ple començarà a les 17 hores, a la sala de plens, a les dependències municipals del carrer Sant Pere 29. La sessió podrà seguir-se en directe mitjançant la tradicional transmissió radiofònica de Calafell Ràdio (107.9 FM i www.calafell.tv), però també per streaming: calafell.tv/calafelltv/.

L’ordre del dia és el següent:

1. Aprovació acta anterior.
Ple 2018/9 ordinari 02/07/2018

2. Nomenament de les persones substitutes dels membres titulars de la comissió municipi de delimitació de Calafell (exp. 2017/1009).

3. Resposta a la reclamació i aprovació definitiva de les bases específiques per a l’atorgament de subvencions per a activitats esportives i per a la promociò esportiva per a l’any 2018 (ex. 2018/2680).

4. Aprovació provisional modificació puntual (VII) POUM PAU 10, avinguda Brasil i antiga plaça de braus (exp. 2018/2759).

5. Proposta d’inici d’expedient per reclarar l’extinció per venciment del termini de conceessió a la senyora María Noguales Barrero per la gestió del bar-restaurant del pavelló Joan Ortoll (exp. 2018/756).

6. Arxiu de l’expedient de revocació de la concessió d’ús privatiu de béns de domini públic per impagament del cànon establert (exp 2018/2630).

7. Arxiu de l’expedient de revocació de la concessió d’ús privatiu de béns de domini públic per impagament del cànon establert (exp. 2018/2631).

8. Trasllat de l’expedient de revocació de la concessió d’ús privatiu de béns de domini públic per impagament del cànon establert a la comissió jurídica assessora (exp. 2018/2629).

9. Trasllat de l’expedient de revocació de la concessió d’ús privatiu de béns de domini públic per impagament del cànon establert a la comissió jurídica assessora (exp. 2018/2632).

10. Trasllat de l’expedient de revocació de la concessió d’ús privatiu de béns de domini públic per impagament del cànon establert a la comissió jurídica assessora (exp. 2018/2634).

11. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple municipal (2813 fins a la 3179).

12. Donar compte de les actes de la junta de govern local (25, 26, 27, 28, 29 i 30).

13. Precs i preguntes.

Cap comentari:

Publica un comentari