dimecres, 6 de juny de 2018

L´AJUNTAMENT INSTAL-LARÀ 50 NOVES ILLES DE CONTENIDORSL’Ajuntament de Calafell comprarà 50 illes de contenidors de residus, amb les cinc fraccions de recollida: paper, vidre, envasos de plàstic, orgànica i rebuig. S’instal·laran per tot el municipi per escurçar les distàncies entre illes i facilitar el seu ús per part de la ciutadania.

Aquesta millora no comportarà cap canvi en el cost del servei ni el rebut. L’Ajuntament finançarà l’adquisició amb 187.000 euros, provinents del romanent pressupostari de l’any passat. Uns altres 15.000 euros d’aquest mateix romanent es dedicaran a l’adquisició de contenidors de mides reduïdes per a la recollida porta a porta dels establiments comercials.

L’Ajuntament va tirar endavant fa un any i escaig una agrupació de contenidors de deixalles, per tal que totes les illes comptessin amb les cinc fraccions. L’objectiu era facilitar el reciclatge, ja que Calafell, com tota la comarca del Baix Penedès, estan a la cua de Catalunya en recollida de residus. Aquest fet representa un important cost econòmic, ja que la fracció rebuig està penalitzada en la tarifa d’abocador: com més gran és el volum, més alt és el preu per quilo.

Els resultats de l’agrupació no han estat dolents, ja que s’ha aconseguit passar d’un 9% a més d’un 15% de residus recollits de forma selectiva. “El problema que tenia l’agrupació de contenidors era que perdíem proximitat als veïns. Amb les 50 illes noves la recuperarem”, diu l’alcalde, Ramon Ferré.

Cap comentari:

Publica un comentari