dijous, 8 de març de 2018

REGULATS ELS ESPAIS CÍVICS A CALAFELL


Les entitats i col·lectius que tenen cedits espais municipals per a les seves activitats hauran de renovar la cessió cada any. I a més, en els espais cívics no es podran fer activitats lucratives. Són dues de les novetats del reglament aprovat inicialment per l’Ajuntament de Calafell en el ple d’aquest 5 de març.

La idea principal és fomentar l’ús compartit per part de les entitats dels espais cívics. “Per més metres quadrats que posem a disposició de les associacions i col·lectius, mai no en fem prou. I per altra banda, no tothom necessita espai tots els dies i totes les hores”, apunta l’alcalde, Ramon Ferré. I afegeix: “L’experiència del local cívic del Port de Segur ha demostrat que, tot i ser un espai molt reduït, acull un gran nombre d’entitats i activitats, gràcies a un repartiment equitatiu dels horaris”.

El reglament, quan entri en vigor, regularà l’ús d’aquests espais, tant amb caràcter regular com per actes o activitats puntuals o esporàdiques. Es prioritzarà sempre l’ús per part d’entitats amb seu al municipi de Calafell, i entre aquestes les que estiguin inscrites al registre municipal d’entitats. Però a més, es posaran límits a les activitats que puguin ser irregulars o causar molèsties.

Una novetat important és que als centres i locals cívics no s’hi podran fer activitats econòmiques amb ànim de lucre. No s’inclouen en la prohibició les campanyes i recaptes solidàries, o aquells actes que fan les entitats per cobrir les despeses de la seva pròpia activitat. “És el mateix criteri que usa l’Agència Tributària per discernir si aquestes activitats han de tributar o no. I a fi de comptes, tothom pot entendre que no seria normal fer un negoci lucratiu usant gratuïtament locals municipals”, apunta Ferré.

Per distribuir els espais o autoritzar activitats, hi haurà una comissió tècnica de l’Ajuntament, una direcció a cada centre o local cívic. A més, a cada centre hi haurà una comissió de coordinació, en la qual participaran dos representants de les entitats que hi estiguin vinculades o dels grups que hi facin activitats de forma continuada. Finalment, es crearà un Consell Municipal d’Espais Cívics que tindrà la funció de fomentar la col·laboració i coordinació entre les entitats per a l’ús dels centres i fer propostes sobre aquest funcionament. També comptarà amb representants de les entitats, que, com en el cas de la comissió de coordinació de cada centre, s’escolliran d’acord amb els mecanismes previstos en el reglament de participació ciutadana de l’Ajuntament.

Cap comentari:

Publica un comentari