dimarts, 6 de març de 2018

AMPLIACIÓN DE LA ZONA DE SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES


Calafell farà una nova ampliació de la zona de serveis mediambientals situada al sector de la Rafela. L’Ajuntament ha aprovat inicialment una modificació del pla general vigent que permetrà créixer uns 2.000 metres quadrats la planta de reciclatge de metalls existent: a més de tractar ferralla, es dedica a reciclar cablejats d’acer usats, de forma que el metall pot tornar al circuit industrial.

El mateix ple ha aprovat modificar el conveni entre l’Ajuntament, el consell comarcal del Baix Penedès i l’empresa comarcal de residus, relatiu al centre de transferència de residus situat al mateix sector de la Rafela. La planta centralitza la recollida de deixalles dels municipis adherits, que abonen un cànon fix anual, més una quantitat per tona que hi porten. El centre ha estat ampliat (la part nova està operativa des de l’estiu de 2016) i la quota que paguen els ajuntaments s’ha d’incrementar, tant la part fixa com la variable.

A partir d’ara, l’Ajuntament de Calafell rebrà 207.516,94 euros l’any: 14.526,19 euros com a cànon fix, i 192.990,75 euros pels residus traslladats a la platja (s’han tingut en compte les tones de 2017).

La planta de transferència de residus és un centre intermedi en la cadena de gestió de les escombraries. Hi arriben les recollides pels camions als carrers i són compactades i embarcades en vehicles més grans per al seu trasllat al destí final (abocador, planta de tractament...). Amb aquesta fórmula s’economitza en el cost del trasllat.

“La zona de serveis mediambientals de la Rafela, on hi ha també la depuradora d’aigües residuals, es consolida com un pol d’activitat econòmica, que deixa beneficis al municipi”, explica el regidor d’Urbanisme, Miguel Ángel Perín. Aquesta zona “està prevista en el POUM per centralitzar un seguit de serveis de caràcter tècnic que, si no podrien haver acabat dispersos per tot el terme municipal. I ho fan, a més, amb una ubicació allunyada de nuclis habitats, que evita molèsties”.

Cap comentari:

Publica un comentari